logo
Koskenkorva Altia
Koskenkorva Altia
03.09.2020 - 15:04

Investointi Altian Koskenkorvan tehtaalla vähentänyt hiilidioksidipäästöjä 1 000 t kolmessa kuukaudessa

Koskenkorvan tehtaalla käyttöön otettu uusi polttoainesiilo mahdollistaa kaurankuoren hyödyntämisen biopolttoaineena, lisäten entisestään uusiutuvan energian osuutta tehtaan energiantuotannossa. Vuositasolla investoinnin avulla voidaan saavuttaa jopa 20 prosentin vähennys hiilidioksidipäästöissä, mikä vie Altiaa askeleen lähemmäs tavoitettaan hiilineutraalista tuotannosta jo vuonna 2025.

Altian Koskenkorvan tehtaalla huhtikuussa käyttöön otettu uusi polttoainesiilo on vähentänyt tehtaan fossiilisia hiilidioksidipäästöjä 1 000 tonnia jo kolmen kuukauden aikana. Tämä vastaa yli 90 keskivertosuomalaisen vuotuisia hiilidioksidipäästöjä. Vuositasolla uudella investoinnilla voidaan saavuttaa jopa 15–20 %:n vähennys hiilidioksidipäästöissä vuoden 2018 toteutumaan verrattuna. Tämä vie Altiaa jälleen askeleen lähemmäs tavoitettaan oman tuotannon hiilineutraaliudesta vuoteen 2025 mennessä. Uuden polttoainesiilon myötä tehdasalueella tuotetusta rehusta yli jäänyttä kaurankuorta voidaan hyödyntää jatkuvasti Koskenkorvan tehtaan oman biovoimalaitoksen polttoaineena. Koska polttoaine tulee tehdasalueelta, myös kuljetuksen aiheuttamia päästöjä saadaan tehokkaasti vähennettyä. Parhaina kuukausina tehdasalueen höyryntuotantoon tarvittava polttoaine on yli 70 prosenttisesti uusiutuvaa energiaa. ”Olen erittäin ylpeä uudesta investoinnista, joka on jälleen yksi edistysaskel Kokenkorvan tehtaan kiertotaloudessa. Tiimimme tehtaalla on onnistunut loistavasti siilon asennuksissa, käyttöönotossa ja operoinnissa. Uskomme, että investointi tulee maksamaan itsensä takaisin jo tämän vuoden aikana, mikä on erinomainen osoitus siitä, että vastuullisiin ratkaisuihin sijoittaminen kannattaa”, toteaa Koskenkorvan tehtaan johtaja Miika Jokinen. Investointiprojekti on toteutettu tiiviissä yhteistyössä Koskenkorvan tehdasalueella voimalaitoksia operoivan Suomen Teollisuuden Energiapalvelut STEP:n kanssa. Altian Koskenkorvan tehtaan toiminta perustuu bio- ja kiertotaloudelle. Viljaviinan lisäksi tehdas tuottaa useita sivutuotteita kuten paperi- ja elintarviketeollisuudessa hyödynnettävää tärkkelystä ja eläinrehujen raakaainetta. Monipuolinen tuotteisto mahdollistaa Koskenkorvan tehtaan poikkeuksellisen materiaalitehokkuuden. Ohran kuoret, joita ei muuten hyödynnettäisi tehtaan tuotannossa, poltetaan tehtaan biovoimalaitoksessa, joka tuottaa höyryenergiaa tislaamon tarpeisiin. Jopa käymisprosessissa syntyvää hiilidioksidia otetaan talteen ja hyödynnetään esimerkiksi kasvihuoneviljelyssä, ja biovoimalaitoksesta syntyvä tuhka käytetään lannoitteena pelloilla.Biovoimalaitos on tekniikaltaan ja polttoainesovellukseltaan ensimmäinen Suomessa. Biovoimalaitoksen ja uusiutuvan energian ansiosta Koskenkorvan tehtaan hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet noin 50 % vuoden 2014 tasoon verrattuna. Tehtaan polttoaineomavaraisuus höyryenergian tuotannossa on noin 60 %. Koskenkorvan kiertotalous toi Altialle Green Company of the Year 2018 -palkinnon. Olemme myös mukana Sitran koostamalla Kiertotalouden kiinnostavimmat -listalla.