logo
05.07.2017 - 09:00

Tutkimus: Suomalaiset kokevat juovansa vastuullisesti

Altia tutki suomalaisten käsityksiä vastuullisesta juomakulttuurista. Valtaosa suomalaisista kokee olevansa vastuullisia alkoholinkäyttäjiä. Samoin nähdään, että juomakulttuuri on yleisesti Suomessa kehittymässä vastuulliseksi. Selittävänä tekijänä pidetään suomalaisten kiinnostusta terveellisiin elämäntapoihin, mikä muuttaa myös juomakulttuuria myönteiseen suuntaan.

Valtaosa suomalaisista kokee olevansa vastuullisia alkoholinkäyttäjiä (täysin samaa mieltä 57%, jokseenkin samaa mieltä 30%). Sen sijaan vastaajat näkivät, että kanssaihmiset eivät välttämättä ole juomatavoiltaan aivan yhtä vastuullisia (14% täysin samaa mieltä ja 48% jokseenkin samaa mieltä siitä että suomalaiset ovat vastuullisia alkoholin käyttäjiä).

Yli puolet vastaajista kokee, että juomakulttuuri Suomessa on kehittymässä vastuulliseen suuntaan (täysin samaa mieltä 16%, jokseenkin samaa mieltä 55%). Selkeästi nähdään, että suomalaisten lisääntynyt kiinnostus terveellisiin elintapoihin muuttaa myös juomakulttuuria vastuullisemmaksi (täysin samaa mieltä 21%, jokseenkin samaa mieltä 59%).

Altian tutkimuspäällikkö Milla Sorsakivi vahvistaa: ”Me näemme myös tämän kehityskulun ja se on itse asiassa osa isompaa kansainvälistä trendiä. Terveelliset elämäntavat, liikunnan ja ruokavalion merkitys ja yksilön vastuu omasta hyvinvoinnistaan ovat kuluttajien vahvasti kokemia asioita. Ne muuttavat myös juomakulttuuria miedompaan, vastuullisempaan ja kohtuullisempaan suuntaan.”

Tärkeimmiksi keinoiksi kehittää juomakulttuuria vastuullisemmaksi tuotiin esille kotoa tuleva vanhempien vastuullinen esimerkki. Seuraavaksi nousee tiukan alkoholilainsäädännön purkaminen ja siten mystiikan ja vetovoiman poistaminen alkoholin ympäriltä. Kolmanneksi nähdään, että juomakulttuuri muuttuu itsestään terveystrendin ansiosta. Heikoimmin toimiviksi nähtiin perinteiset keinot: veron nostot sekä saatavuuden ja mainonnan rajoittaminen.

Vastuulliseksi alkoholinkäyttäjäksi kuvattiin henkilöä joka ei houkuttele muita nauttimaan alkoholia, joka itse nauttii alkoholijuomia vain muutaman annoksen kerrallaan ja joka nauttii alkoholia osana juhlaa tai sosiaalista tilannetta.

Suurin osa vastaajista uskoo lisäksi että humaltuminen on nykyään vähemmän sosiaalisesti hyväksyttyä kuin aikaisemmin (täysin samaa mieltä 19%, jokseenkin samaa mieltä 51%).

”Tämä trendi näkyy erityisesti nuorten keskuudessa. Monissa tutkimuksissa on havaittu, että nuoret ovat kunnollisempia kuin koskaan. Juomakulttuuri on nyt aikuistuvien sukupolvien keskuudessa aiempaa kohtuullisempaa ja harkitumpaa”, Sorsakivi kertoo.

Myös vastaajat olivat panneet merkille juomakulttuurin muuttumisen nuorten parissa. 18% oli täysin samaa mieltä ja 49% jokseenkin samaa mieltä siitä, että juomakulttuuri nuorten ikäluokassa on vastuullisempaa kuin aiempien sukupolvien.

Sen sijaan vastaajat eivät pidä alkoholijuomia olennaisena osana ruokailua (jokseenkin eri mieltä 29%, täysin eri mieltä 20%).

”Alkoholi sinänsä ei välttämättä suomalaisten mielestä kuulu ruokailuun. Toisaalta ruuan ja viinin harrastaminen näyttää yleistyvän koko ajan ja sitä kautta erityisesti viinit ovat arkipäiväistyneet ja löytäneet tiensä myös arkiruokailuun”, Sorsakivi avaa.

Lisää keskustelua juomakulttuurin kehityksestä käydään SuomiAreenalla, jossa Altia järjestää aiheesta paneelin Suomi osaa juoda! 11.7. klo 11.45 Antinkatu 5:ssä.

Kuluttajakysely juomakultturista
Kuluttajakysely juomakultturista

Tietoa tutkimuksesta

Tutkimuksen on toteuttanut Altian tilauksesta YoutGov-tutkimuslaitos. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä 11.5.-15.5 YoutGovin kuluttajapaneelissa, johon kuuluu yli 20.000 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat 18 vuotta täyttäneet suomalaiset. Lähtöotos muodostettiin ja lopullinen vastaajajoukko painotettiin aikuisväestöä edustavaksi iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan. Kokonaisvastaajamäärä lopullisessa kohdejoukossa on 1010.

Research: Finns perceive their drinking to be responsible