logo

Altian listautuminen

Anora muodostui Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n yhdistymisen myötä. Yhdistyminen toteutettiin lain mukaisena rajat ylittävänä absorptiosulautumisena, jossa Arcus sulautui Altiaan ja purkautui. Altia listautui Nasdaq Helsinkiin 23.3.2018 ja tämä sivu sisältää tietoa Altian alkuperäisestä listautumisesta.

Altia Oyj:n (”Altia” tai ”Yhtiö”) suunnitellun listautumisen yhteydessä Suomen valtio (”Myyjä”) tarjoaa osakemyynnissä ostettavaksi alustavasti enintään 20 000 000 Yhtiön osaketta (”Myyntiosakkeet”) (”Osakemyynti”) (i) yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisömyynti”) sekä (ii) institutionaalisille sijoittajille private placement -järjestelyissä Suomessa ja kansainvälisesti (”Instituutiomyynti”). Lisäksi Yhtiö tarjoaa merkittäväksi Altian Suomessa ja Ruotsissa työskenteleville työntekijöille ja Altian johtoryhmän jäsenille enintään 300 000 uutta Yhtiön osaketta (”Henkilöstöosakkeet”) (”Henkilöstöanti”).

Yleisömyynti 12.-20.3.2018

Yleisömyynnissä tarjotaan alustavasti 4 000 000 Myyntiosaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa Esitteessä kuvattujen ehtojen mukaisesti.

Yleisömyynnin merkintäaika alkaa 12.3.2018 kello 10.00 ja päättyy 20.3.2018 kello 16.00.

Myynti- ja merkintähinta

Myyntiosakkeiden alustava hintaväli on 7,50–9,00 euroa (”Alustava Hintaväli”) Yleisömyynnissä. Myyntiosakkeiden lopullinen osakekohtainen myyntihinta (”Myyntihinta”) voi kuitenkin olla enintään Alustavan Hintavälin enimmäishinta eli 9,00 euroa. Henkilöstöosakkeiden lopullinen osakekohtainen merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Yleisömyynnin Myyntihinta. Näin ollen Henkilöstöannissa Henkilöstöosakkeen merkintähinta (”Merkintähinta”) on enintään 8,10 euroa. Myyntihinta sekä Merkintähinta julkistetaan pörssitiedotteella välittömästi hinnoittelun jälkeen ja ne ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla arviolta 23.3.2018 ja Osakemyynnin ja Henkilöstöannin merkintäpaikoissa arviolta 23.3.2018.

Ennen Osakemyynnin ja Henkilöstöannin toteutusta Osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla. Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin pörssilistalle (”Pörssilista”) kaupankäyntitunnuksella ”ALTIA”. Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssin prelistalla arviolta 23.3.2018 ja Pörssilistalla arviolta 27.3.2018 (”Listautuminen”). Henkilöstöosakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi myöhemmin, arviolta 28.3.2018.

Myyntiosakkeiden maksu

Yleisömyynnissä Myyntiosakkeista maksetaan sitoumusta annettaessa Alustavan Hintavälin enimmäishinta, eli 9,00 euroa Myyntiosakkeelta kerrottuna merkintäsitoumuksen mukaisella Myyntiosakkeiden määrällä.

Listautumisen syyt

Altian toimintaa on harjoitettu itsenäisesti ja Yhtiö on toiminut kansainvälisessä kilpailuympäristössä vuosia. Suomen valtio pitää suunniteltua Listautumista ja valtion omistusosuuden vähentämistä Yhtiössä luonnollisena seuraavana askeleena Yhtiön kasvussa ja kehityksessä Suomessa ja ulkomailla. Suunniteltu Listautuminen lisäisi Yhtiön liiketoiminnan läpinäkyvyyttä ja Yhtiön liikekumppanien näkökulmasta suunniteltu Listautuminen lisäisi Yhtiön neutraliteettia ottaen huomioon sen toiminnot kansainvälisessä ympäristössä.

Suunnitellun Listautumisen avulla laajennettaisiin lisäksi Yhtiön omistuspohjaa, tarjottaisiin yleisölle mahdollisuus sijoittaa Yhtiöön ja kasvatettaisiin yleisön Yhtiötä kohtaan kokemaa kiinnostusta ja Yhtiön tunnettuutta sijoittajien, liikekumppaneiden ja asiakkaiden keskuudessa sekä tarjottaisiin Yhtiölle pääsy rahoitusmarkkinoille.

Suunnitellun Listautumisen tavoitteena olisi siten parantaa Yhtiön kykyä toteuttaa strategiaansa menestyksekkäästi ja parantaa sen strategista joustavuutta. Listautumisen myötä Osakkeita voidaan myös tehokkaammin käyttää mahdollisissa yritysostoissa ja Yhtiön henkilöstön ja avainhenkilöiden palkitsemisessa.

Osakemyynti ja suunniteltu Listautuminen mahdollistavat likvidit markkinat Osakkeille tulevaisuudessa.

Tärkeä huomautus

Tutustu Osakemyynnin ja Henkilöstöannin ehtoihin ja esitteeseen kokonaisuudessaan ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Yhtiön julkaisema esite on saatavilla alla olevasta linkistä.

Materiaalit

Yhtiöesittelyt

Altia järjestää yhtiöesittelytilaisuuksia, joissa kerrotaan Yhtiöstä ja suunnitellusta Listautumisesta. Tilaisuudet järjestetään seuraavasti:

 • Helsingissä: maanantaina 12.3.2018 klo 18-20, Kasarmin Salit, Kasarmikatu 21

 • Seinäjoella: lauantaina 17.3.2018 klo 13-15, Kokouskeskus Frami, B-rakennus, 1. kerros, Kampusranta 9 B

Videotallenne yhtiöesittelystä

Helsingissä pidettävä yhtiöesittely on katsottavissa videotallenteena täällä.

Tärkeitä päivämääriä

12.3.2018 kello 10.00 Yleisömyynnin, Instituutiomyynnin ja Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 19.3.2018 kello 11.00 (paikallista aikaa) Henkilöstöannin merkintäaika päättyy Ruotsissa 19.3.2018 kello 16.00 Osakemyynti voidaan keskeyttää aikaisintaan 20.3.2018 kello 16.00 Yleisömyynnin ja Henkilöstöannin merkintäaika Suomessa päättyy viimeistään 22.3.2018 kello 12.00 Instituutiomyynnin merkintäaika päättyy viimeistään 22.3.2018 (arvio) Osakemyynnin ja Henkilöstöannin tulos julkistetaan 23.3.2018 (arvio) Yleisömyynnissä annetut Myyntiosakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille 23.3.2018 (arvio) Osakkeiden kaupankäynnin Helsingin Pörssin prelistalla odotetaan alkavan 27.3.2018 (arvio) Instituutiomyynnissä annetut Myyntiosakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan 27.3.2018 (arvio) Osakkeiden kaupankäynnin Helsingin Pörssin pörssilistalla odotetaan alkavan 28.3.2018 (arvio) Henkilöstöannissa annetut Henkilöstöosakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille

Merkintäpaikat

Yleisömyynnin merkintäpaikkoina Nordean arvo-osuustiliasiakkaille toimivat:

 • Nordea verkkopankki pankkitunnuksilla osoitteessa www.nordea.fi

 • Nordea 24/7 -palvelu puhelimitse henkilöasiakkaille Nordean pankkitunnuksilla ma–pe klo 8.00–20.00 numerossa 0200 3000 (suomenkielinen palvelu, pvm/mpm), numerossa 0200 5000 (ruotsinkielinen palvelu, pvm/mpm) tai ma–pe klo 8.00–18.00 numerossa 0200 70 000 (englanninkielinen palvelu, pvm/mpm)

 • Nordea Business Centre Nordean yritysasiakkaille

 • Nordean konttorit (pois lukien kassapalvelukonttorit) Suomessa niiden aukioloaikoina

 • Nordea Private Banking -yksiköt Suomessa (vain Nordea Private Banking -asiakkaille)

Yleisömyynnin merkintäpaikkoina OP Ryhmän asiakkaille toimivat:

 • Henkilöasiakkaiden osalta OP Ryhmän verkkopalvelu osoitteessa www.op.fi/merkinta. Internetin kautta Sitoumuksen antavilla OP Ryhmän asiakkailla tulee olla OP Ryhmän verkkopalvelutunnukset.

 • OP 0100 0500 puhelinpalvelu (suomeksi) (pvm/mpm). Sitoumuksen voi antaa puhelimitse, kun asiakkaalla on henkilökohtainen OP Ryhmän verkkopalvelusopimus ja verkkopalvelutunnukset, joita tarvitaan myös puhelinpalveluun tunnistautumisen yhteydessä.

 • OP Ryhmän osuuspankkien konttorit niiden aukioloaikoina.

Yleisömyynnin merkintäpaikkana Nordnetin arvo-osuustiliasiakkaille toimii:

 • Nordnetin verkkopalvelu Nordnetin pankkitunnuksilla osoitteessa www.nordnet.fi/altia.

Yleisömyynnin merkintäpaikkoina sijoittajille, jotka eivät ole Nordean, OP Ryhmän tai Nordnetin asiakkaita toimivat:

 • Henkilöasiakkaiden osalta OP Ryhmän verkkopalvelu osoitteessa www.op.fi/merkinta. Internetin kautta sitoumuksen antavilla tulee olla Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin tai Ålandsbankenin verkkopalvelutunnukset

 • Nordean konttorit (pois lukien kassapalvelukonttorit) Suomessa niiden aukioloaikoina

 • OP Ryhmän nimetyt pankit* niiden aukioloaikoina.

* Nimettyjä Pankkeja ovat: Etelä-Hämeen Osuuspankki, Etelä-Karjalan Osuuspankki, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki, Itä-Uudenmaan Osuuspankki, Kainuun Osuuspankki, Keski-Pohjanmaan Osuuspankki, Keski-Suomen Osuuspankki, Keski-Uudenmaan Osuuspankki, Kymenlaakson Osuuspankki, Lounaismaan Osuuspankki, Lounaisrannikon Osuuspankki, Länsi-Suomen Osuuspankki, Länsi-Uudenmaan Osuuspankki, Helsingin Seudun Osuuspankki, Oulun Osuuspankki, Pohjois-Karjalan Osuuspankki, Pohjois-Savon Osuuspankki, Pohjolan Osuuspankki, Päijät-Hämeen Osuuspankki, Suur-Savon Osuuspankki, Tampereen Seudun Osuuspankki, Turun Seudun Osuuspankki ja Vasa Andelsbank.