logo
Bsci-logo-Participant-of-BSCI 500x500 web
Bsci-logo-Participant-of-BSCI 500x500 web
18.04.2017 - 12:27

Altia liittyy Business Social Compliance Initiative -aloitteeseen kehittääkseen vastuullista hankintaa

Altia on päättänyt liittyä Business Social Compliance Initiative -aloitteeseen, jonka tavoitteena on parantaa työolosuhteita kansainvälisissä toimitusketjuissa. Aloitteen jäsenenä Altia saa paremmat mahdollisuudet ja lisää osaamista kehittää vastuullista hankintaansa.

Altia on päättänyt liittyä Business Social Compliance Initiative (BSCI) -aloitteeseen, jonka tavoitteena on parantaa työolosuhteita kansainvälisissä toimitusketjuissa. BSCI:llä on lähes 2000 jäsentä, jotka toimivat vähittäismyynnin, tukkumyynnin tai maahantuonnin alalla.

Pohjoismaiset alkoholimonopolit ovat BSCI:n jäseniä, ja näiden tavarantoimittajana Altia on noudattanut BSCI:n eettisiä periaatteita vuodesta 2012 lähtien. Liittymällä aloitteen jäseneksi Altia pyrkii parantamaan mahdollisuuksiaan ja osaamistaan kehittää vastuullista hankintaa pitkällä aikavälillä.

Aloitteen jäsenenä Altia sitoutuu toteuttamaan BSCI:n eettisiä periaatteita (Code of Conduct) toimitusketjuissaan sekä seuraamaan BSCI-audiointien avulla, että Altian toimittajat ja päämiehet noudattavat periaatteita.

– BSCI-aloitteeseen liittyminen tukee tavoitettamme tarjota kuluttajille vastuullisesti tuotettuja tuotteita sekä edistää vastuulliset arvot huomioivaa juomakulttuuria, sanoo Altian toimitusjohtaja Pekka Tennilä.

– Jäsenenä voimme suunnitella työtämme paremmin ja toimia proaktiivisesti. Lisäksi voimme esimerkiksi järjestää koulutusta altialaisille sekä toimittajillemme ja päämiehillemme.

Altia on tällä hetkellä ainoa viinejä ja väkeviä alkoholijuomia maahantuova yritys Pohjoismaissa ja Baltiassa, joka on BSCI:n jäsen. Altian BSCI-jäsenyys alkoi 1. huhtikuuta 2017.

Business Social Compliance Initiative (BSCI) on työkalu toimitusketjujen hallintaan, joka tukee yrityksiä niiden pyrkimyksissä edistää sosiaalista vastuullisuutta kansainvälisissä toimitusketjuissaan. BSCI:n taustalla on Foreign Trade Association, järjestö joka edustaa kaupan alalla toimivien lähes 2000 jäsenyrityksensä etuja. BSCI:n keskeiset työkalut ovat sen eettiset toimintaperiaatteet ja niiden implementointijärjestelmä, jotka perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin kuten Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimukset ja suositukset, YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet sekä OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille. BSCI kehittää työkaluja ja toimintaa, joiden avulla voidaan parantaa työolosuhteita sen jäsenten toimitusketjuissa esimerkiksi auditointien, koulutusten, tiedon jakamisen ja vaikuttamistyön avulla.