logo
07.02.2019 - 20:45

Altia Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

Altia Oyj Pörssitiedote 7.2.2019 klo 20:45

Altia Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

Altia Oyj on vastaanottanut 7.2.2019 seuraavan arvopaperimarkkinalain ("AML") 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen omistusjärjestelystä, jonka seurauksena Suomen valtion omistusosuus alittaa ja Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n omistusosuus ylittää arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun omistusrajan.

Suomen valtio on tänään 7.2.2019 luovuttanut oman pääoman ehtoisesti apporttina 13 097 481 Altia Oyj:n osaketta Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:lle, joka on valtion kokonaan omistama ja siten valtion määräysvallassa oleva yhtiö. Yhtiölle luovutetut osakkeet ja niiden osuudet Altia Oyj:n kaikista osakkeista ja äänistä ovat seuraavat:

Kohdeyhtiö: Altia Oyj (ALTIA), markkinapaikka Nasdaq Helsinki

KappalemääräOsuus osakepääomastaOsuus äänimäärästä
Luovutetut osakkeet:13 097 481 osaketta (ALTIA)36,24 %36,24 %
Luovutuksen jälkeen Suomen valtiolle jää:0 osaketta (ALTIA)0,00 %0,00 %

Altia Oyj:n osakepääoma muodostuu 36 140 485 osakkeesta, joilla kaikilla on yhtäläinen äänioikeus sekä oikeus osinkoon.

Yhtiölle toimitettua lisätietoa:

Finanssivalvonta on 11.12.2018 tekemällään päätöksellä FIVA 10/02.05.05/2018, joka on julkaistu Virallisen lehden numerossa 150/28.12.2018 myöntänyt Suomen valtiolle ja Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:lle arvopaperimarkkinalain (746/2012) 11 luvun 26 §:n mukaisen poikkeusluvan Altia Oyj:n osakkeita koskevasta tarjousvelvollisuudesta. Päätökseen ei ole haettu määräaikaan mennessä muutosta Helsingin hallinto-oikeudesta, joten päätös on lainvoimainen.

ALTIA OYJ

Niklas Nylander, talous- ja rahoitusjohtaja

Yhteydenotot:

Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.altiagroup.fi