logo
30.10.2020 - 17:30

Altia Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

Altia Oyj Pörssitiedote 30.10.2020 klo 17:30

Altia Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

Altia Oyj on vastaanottanut 30.10.2020 seuraavan arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen Lazard Asset Management LLC:lta. Ilmoituksen mukaan osuus Altia Oyj:n osakkeista ja äänistä on 27.10.2020 alittanut viiden (5) prosentin rajan ja ilmoituksen perusteena on osakkeiden tai äänioikeuksien luovutus.

Lazard Asset Management LLC:n kokonaisosuus Altia Oyj:n osakkeista ja äänistä ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kauttaYhteenlaskettu %-osuusYhteenlaskettu %-osuus
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen4,99 % osakkeita, 1,45 % osakkeita äänioikeudella4,99 % osakkeita, 1,45 % osakkeita äänioikeudella36 140 485
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)5,02 % osakkeita, 1,47 % osakkeita äänioikeudella5,02 % osakkeita, 1,47 % osakkeita äänioikeudella

Ilmoitetut tiedot tilanteesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus
Osakesarja / osakelajiSuora (AML 9:5)Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)Suora (AML 9:5)Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI40002924381 804 963 osaketta, 522 256 osaketta äänioikeudella4,99 % osakkeita, 1,45 % osakkeita äänioikeudella
A YHTEENSÄ1 804 963 osaketta, 522 256 osaketta äänioikeudella4,99 % osakkeita, 1,45 % osakkeita äänioikeudella

Ilmoituksen tiedot liputusvelvollisesta:

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:
Nimi%-osuus osakkeista ja äänistä%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kauttaOsakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Lazard Asset Management LLC4,99 % osakkeita, 1,45 % osakkeita äänioikeudella4,99 % osakkeita, 1,45 % osakkeita äänioikeudella

Ilmoituksen sisältämät lisätiedot:

Yhtiölle on toimitettu seuraavat englanninkieliset tiedot Lazard Asset Management LLC:sta:Clarity to #8: Lazard Asset Management LLC is not controlled by one individual, it is a whollyowned subsidiary of Lazard Freres & Co, a New York Limited Liability Company with one member,Lazard Group LLC, a Delaware Limited Liability Company. Interest of Lazard Group LLC are heldby Lazard Limited, which is a Bermuda corporation with shares that are publicly traded on theNYSE under “LAZ”. Lazard Asset Management exercises voting rights without interference fromLazard Freres & Co. Lazard Asset Management is a fiduciary and shares are held on behalf of itsclients.

ALTIA OYJ

Yhteydenotot:

Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.altiagroup.fi