logo
18.12.2020 - 14:00

Altia Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

Altia Oyj Pörssitiedote 18.12.2020 klo 14:00

Altia Oyj on vastaanottanut 18.12.2020 seuraavan arvopaperimarkkinalain ("AML") 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen omistusjärjestelystä, jonka seurauksena Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n omistusosuus alittaa ja Suomen valtion omistusosuus ylittää arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun omistusrajan.

Valtion kehitysyhtiö Vake Oy on tänään 18.12.2020 luovuttanut 13 097 481 Altia Oyj:n osaketta Suomen valtiolle. Valtion kehitysyhtiö Vake Oy on valtion kokonaan omistama ja siten valtion määräysvallassa oleva yhtiö. Valtiolle luovutetut osakkeet ja niiden osuudet Altia Oyj:n kaikista osakkeista ja äänistä ovat seuraavat:

% osakkeista ja äänistä% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kauttaYhteenlaskettu %-osuusYhteenlaskettu %-osuus
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen36,24 %36,24 %36 140 485
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)-36,24 %-36,24 %

Ilmoitetut tiedot tilanteesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus
Osakesarja / osakelajiSuora (AML 9:5)Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)Suora (AML 9:5)Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI400029243813 097 48136,24 %
A YHTEENSÄ13 097 48136,24 %

Ilmoituksen sisältämät lisätiedot:

Finanssivalvonta on 16.10.2020 antanut Altian osakeomistusten luovutukseen (yhteensä 13 097 481 osaketta ja niiden tuottamaa ääntä) poikkeusluvan tarjousvelvollisuudesta päätöksessään FIVA 15/02.05.05.2020. Päätökseen ei ole haettu määräaikaan mennessä muutosta Helsingin hallinto-oikeudesta, joten päätös on lainvoimainen.

ALTIA OYJ

Yhteydenotot:

Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864

Jakelu:

Nasdaq Helsinki OyKeskeiset tiedotusvälineetwww.altiagroup.fi

Altia Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus