logo
09.03.2018 - 12:25

Altia Oyj julkistaa suunnitellun listautumisensa osakkeiden alustavan hintavälin ja lisätietoa Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle listautumisesta

Altia Oyj, Lehdistötiedote, 9.3.2018 klo 12.25

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE, JAPANIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI YHDYSVALTOIHIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Altia Oyj (”Altia” tai ”Yhtiö”) julkistaa suunnitellun listautumisensa yhteydessä järjestettävän osakemyynnin ja henkilöstöannin alustavan hintavälin. Yhtiö tiedotti 23.2.2018 suunnitelmastaan listata osakkeensa (”Osakkeet”) Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) pörssilistalle (”Pörssilista”) (”Listautuminen”). Listautumisen merkintäajan odotetaan alkavan maanantaina 12.3.2018 klo 10.00.

Listautuminen lyhyesti:

 • Alustava hintaväli Listautumisessa on 7,50–9,00 euroa Myyntiosakkeelta (määritelty jäljempänä) (”Alustava Hintaväli”).

 • Yhtiön ainoa osakkeenomistaja, Suomen valtio (”Myyjä”), tarjoaa ostettavaksi osakemyynnissä alustavasti enintään 20 000 000 Yhtiön osaketta (”Myyntiosakkeet”) (”Osakemyynti”) (i) yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisömyynti”) ja (ii) institutionaalisille sijoittajille private placement -järjestelyissä Suomessa ja kansainvälisesti (”Instituutiomyynti”).

 • Yhtiö tarjoaa merkittäväksi Altian Suomessa ja Ruotsissa työskenteleville vakituisille työntekijöille, joilla on suora toistaiseksi voimassa oleva työsuhde Altiaan merkintäajan päättymisen hetkellä, ja Altian johtoryhmän jäsenille enintään 300 000 uutta Yhtiön osaketta (”Henkilöstöosakkeet”) (”Henkilöstöanti”) (Myyntiosakkeet ja Henkilöstöosakkeet yhdessä ”Tarjottavat Osakkeet”). Henkilöstöannissa tarjotaan vain Yhtiön uusia osakkeita ja Henkilöstöosakkeiden lopullinen merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Yleisömyynnin Myyntihinta. Näin ollen Henkilöstöannissa Henkilöstöosakkeen merkintähinta on enintään 8,10 euroa.

 • Yleisömyynnissä tarjottavien Myyntiosakkeiden alustava määrä on noin 20 prosenttia kaikista Myyntiosakkeista. Yleisömyynnissä tarjotaan alustavasti 4 000 000 Myyntiosaketta ja Instituutiomyynnissä tarjotaan alustavasti 16 000 000 Myyntiosaketta.

 • Myyjän odotetaan sopivan siitä, että se antaa Pääjärjestäjälle (määritelty jäljempänä) lisäosakeoption ostaa 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Helsingin Pörssin prelistalla (minkä odotetaan olevan 23.3.2018–21.4.2018 välisenä aikana) enintään 3 000 000 lisäosaketta (”Lisäosakkeet”) yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi (”Lisäosakeoptio”). Lisäosakkeet vastaavat enintään noin 8,3 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Yhtiössä ennen Henkilöstöantia ja enintään noin 8,3 prosenttia Henkilöstöannin jälkeen edellyttäen, että kaikki tarjotut Henkilöstöosakkeet merkitään täysimääräisesti.

 • Tarjottavat Osakkeet edustavat alustavasti enintään noin 56,0 prosenttia kaikista Yhtiön Osakkeista ja niiden tuottamista äänistä Henkilöstöosakkeiden kaupparekisteriin rekisteröimisen jälkeen ilman Lisäosakeoptiota edellyttäen, että kaikki tarjotut Henkilöstöosakkeet merkitään täysimääräisesti (Lisäosakeoption kanssa enintään noin 64,3 prosenttia).

 • Alustavan Hintavälin mukainen Yhtiön markkina-arvo on noin 272,0–326,3 miljoonaa euroa olettaen, että Henkilöstöannissa tarjotaan ja merkitään enimmäismäärä Henkilöstöosakkeita. A

 • lustavan Hintavälin mukainen Listautumisen arvo on noin 174,5–209,4 miljoonaa euroa olettaen, että Myyjä myy 20 000 000 Myyntiosaketta Osakemyynnissä ja että Henkilöstöannissa tarjotaan ja merkitään enimmäismäärä Henkilöstöosakkeita ja Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan.

 • Ennen Listautumista Myyjä omistaa 100 prosenttia Yhtiön Osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Listautumisen jälkeen Myyjä omistaisi noin 44,0 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamista äänistä (ilman Lisäosakeoptiota) olettaen, että Myyjä myy 20 000 000 Myyntiosaketta ja että Henkilöstöannissa tarjotaan ja merkitään enimmäismäärä Henkilöstöosakkeita (Lisäosakeoption kanssa vähintään noin 35,7 prosenttia).

 • Yhtiö ja Myyjä ovat nimittäneet Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen (”Nordea” tai ”Pääjärjestäjä”) toimimaan Osakemyynnin ja Henkilöstöannin pääjärjestäjänä ja taloudellisena neuvonantajana. Lisäksi Yhtiö ja Myyjä ovat nimittäneet Osakemyynnin ja Henkilöstöannin järjestäjiksi Carnegie Investment Bank AB:n (”Carnegie”) ja OP Yrityspankki Oyj:n (”OP”, yhdessä Nordean ja Carnegien kanssa ”Järjestäjät” ja kukin erikseen ”Järjestäjä”). Lisäksi Myyjä on nimittänyt Yleisömyynnin merkintäpaikaksi Nordnet Bank AB, Suomen sivuliikkeen (”Nordnet”). Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana. Myyjän oikeudellisena neuvonantajana toimii Borenius Asianajotoimisto Oy. Järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana toimii Roschier Asianajotoimisto Oy.

 • Yleisömyynnin merkintäajan odotetaan alkavan 12.3.2018 kello 10.00 ja päättyvän 20.3.2018 kello 16.00.

 • Instituutiomyynnin merkintäajan odotetaan alkavan 12.3.2018 kello 10.00 ja päättyvän 22.3.2018 kello 12.00.

 • Henkilöstöannin merkintäajan odotetaan alkavan 12.3.2018 kello 10.00 ja päättyvän Ruotsissa 19.3.2018 kello 11:00 (paikallista aikaa) ja Suomessa 20.3.2018 kello 16:00.

 • Yleisömyynti ja Instituutiomyynti voidaan keskeyttää aikaisintaan 19.3.2018 kello 16.00

 • Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssin prelistalla arviolta 23.3.2018 ja Helsingin Pörssin Pörssilistalla arviolta 27.3.2018 kaupankäyntitunnuksella ”ALTIA”.

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä kommentoi:

”Olen erittäin tyytyväinen positiiviseen vastaanottoon, jonka olemme saaneet kerrottuamme suunnitelmastamme listautua Helsingin Pörssiin. Listautuminen on luonnollinen ja hieno jatko Altian tarinalle. Altia on bränditalo ja johtava pohjoismainen alkoholijuomayhtiö, jolle on keskeistä laadukkaiden brändien kehittäminen sekä uusien kiinnostavien tuoteinnovaatioiden markkinoille tuominen. Toimimme vakailla ja kannattavilla pohjoismaisilla viinien ja väkevien markkinoilla. Meillä on vahva kannattavuus, vakaa kassavirta, ja haluamme olla hyvä osingonmaksaja tuleville osakkeenomistajillemme. Uskon, että tällainen yhtiö kiinnostaa markkinoilla.”

Listautumisen tausta ja syyt

Yhtiön toimintaa on harjoitettu itsenäisesti ja Yhtiö on toiminut kansainvälisessä kilpailuympäristössä vuosia. Suomen valtio pitää suunniteltua Listautumista ja valtion omistusosuuden vähentämistä Yhtiössä luonnollisena seuraavana askeleena Yhtiön kasvussa ja kehityksessä Suomessa ja ulkomailla. Suunniteltu Listautuminen lisäisi Yhtiön liiketoiminnan läpinäkyvyyttä ja Yhtiön liikekumppanien näkökulmasta suunniteltu Listautuminen lisäisi Yhtiön neutraliteettia ottaen huomioon sen toiminnot kansainvälisessä ympäristössä. Suunnitellun Listautumisen avulla laajennettaisiin lisäksi Yhtiön omistuspohjaa, tarjottaisiin yleisölle mahdollisuus sijoittaa Yhtiöön ja kasvatettaisiin yleisön Yhtiötä kohtaan kokemaa kiinnostusta ja Yhtiön tunnettuutta sijoittajien, liikekumppaneiden ja asiakkaiden keskuudessa sekä tarjottaisiin Yhtiölle pääsy rahoitusmarkkinoille. Suunnitellun Listautumisen tavoitteena olisi siten parantaa Yhtiön kykyä toteuttaa strategiaansa menestyksekkäästi ja parantaa sen strategista joustavuutta. Listautumisen myötä Osakkeita voidaan myös tehokkaammin käyttää mahdollisissa yritysostoissa ja Yhtiön henkilöstön ja avainhenkilöiden palkitsemisessa.

Listautuminen ja esitteen julkistaminen

Ennen Listautumisen toteutusta Osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla. Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin Pörssilistalle. Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssin prelistalla arviolta 23.3.2018 ja Pörssilistalla arviolta 27.3.2018.

Yhtiö on jättänyt Listautumista koskevan esitteen hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle. Esite odotetaan hyväksyttävän arviolta 9.3.2018. Esite ja markkinointiesite ovat saatavilla viimeistään 12.3.2018 lähtien Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.altiagroup.com/listautuminen ja Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kaapeliaukio 1, 00180 Helsinki. Lisäksi Esite ja markkinointiesite ovat saatavilla arviolta 12.3.2018 lähtien Nordean konttoreissa ja OP Ryhmän osuuspankkien konttoreissa sekä Nordean verkkosivuilla osoitteessa www.nordea.fi/altia, OP:n verkkosivuilla osoitteessa www.op.fi/merkinta ja Nordnetin verkkosivuilla osoitteessa www.nordnet.fi/altia sekä Helsingin Pörssissä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Suomenkielisestä esitteestä laadittu englanninkielinen asiakirja on saatavilla arviolta 12.3.2018 lähtien Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.altiagroup.com/ipo.

Lisätietoa Listautumisesta ja merkintäpaikoista on saatavilla verkkosivuilta osoitteissa www.altiagroup.com/listautuminen, www.nordea.fi/altia, www.op.fi/merkinta ja www.nordnet.fi/altia.

Tärkeitä päivämääriä

 • Yleisömyynnin, Instituutiomyynnin ja Henkilöstöannin merkintäaika alkaa – 12.3.2018 kello 10.00

 • Henkilöstöannin merkintäaika päättyy Ruotsissa – 19.3.2018 kello 11.00 (paikallista aikaa)

 • Osakemyynti voidaan keskeyttää aikaisintaan – 19.3.2018 kello 16.00

 • Yleisömyynnin ja Henkilöstöannin merkintäaika Suomessa päättyy viimeistään – 20.3.2018 kello 16.00

 • Instituutiomyynnin merkintäaika päättyy viimeistään – 22.3.2018 kello 12.00

 • Osakemyynnin ja Henkilöstöannin tulos julkistetaan – 22.3.2018 (arvio)

 • Yleisömyynnissä annetut Myyntiosakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille – 23.3.2018 (arvio)

 • Osakkeiden kaupankäynnin Helsingin Pörssin prelistalla odotetaan alkavan – 23.3.2018 (arvio)

 • Instituutiomyynnissä annetut Myyntiosakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaa – 27.3.2018 (arvio)

 • Osakkeiden kaupankäynnin Helsingin Pörssin pörssilistalla odotetaan alkavan – 27.3.2018 (arvio)

 • Henkilöstöannissa annetut Henkilöstöosakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille – 28.3.2018 (arvio)

Altia lyhyesti

Altia on johtava pohjoismainen alkoholijuomayhtiö, joka toimii Pohjoismaissa, Virossa ja Latviassa viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla. Altia valmistaa, maahantuo, markkinoi, myy ja jakelee sekä omia että päämiesten tuotteita. Pohjoismaiden ja Baltian lisäksi Yhtiöllä on tuotantoa Ranskan Cognacissa. Yhtiö vie alkoholijuomia noin 30 maahan pääasiassa Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Altian omia avainbrändejä ovat muun muassa Koskenkorva, Chill Out, Blossa, Larsen, O.P. Anderson, Renault, Xanté ja Valhalla. Altian liikevaihto oli 359,0 miljoonaa euroa vuonna 2017, ja Yhtiö työllistää noin 700 ammattilaista. Altia haluaa edistää modernia, vastuullista pohjoismaista juomakulttuuria. www.altiagroup.fi.

Lisätiedot

Pekka Tennilä, Altian toimitusjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae, Altian hallituksen puheenjohtaja Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet

Haastattelu- ja lisätietopyynnöt viestinnän kautta: Viestintäjohtaja Petra Gräsbeck, puh. +358 40 767 0867 Viestintäpäällikkö Niina Ala-Luopa, puh. +358 400 728 957

Huomautus

Tämän tiedotteen jakelu voi olla tietyissä valtioissa lainvastaista. Tämä tiedote ei ole tarkoitettu jaeltavaksi Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa tällainen jakelu olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi tällaisissa valtioissa.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa mitään arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Altia Oyj (”Yhtiö”) ei aio rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaella eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle ja/tai myymiselle suunnitellun listautumisen Nasdaq Helsinki Oy:ssä (”Helsingin Pörssi”) (”Listautuminen”) yhteydessä on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö, Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike (”Nordea”), Carnegie Investment Bank AB (”Carnegie”) ja OP Yrityspankki Oyj (”OP”) (Nordea, Carnegie ja OP yhdessä ”Järjestäjät”) eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Nordea, Carnegie ja OP toimivat yksinomaan Yhtiön, eivätkä kenenkään muun tässä tiedotteessa mainittuun transaktioon yhteydessä olevan tahon puolesta, eivätkä pidä ketään muuta henkilöä (oli tällainen henkilö sitten tämän tiedotteen vastaanottaja tai ei) asiakkaanaan transaktion yhteydessä eikä se ole vastuussa asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan, järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua transaktiota. Nordea, Carnegie ja OP eivät ole vahvistaneet tämän tiedotteen sisältöä eivätkä ole vastuussa tämän tiedotteen sisällöstä.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille, (i) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (muutoksineen, ”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti tai (ii) jotka kuuluvat Määräyksen 49 (2)(a)-(d) artiklan soveltamisalaan (”korkean nettoarvon yritykset”, rekisteröimättömät yhdistykset, jne.), tai (iii) joille kutsu tai kannustin osallistua arvopapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyvään sijoitustoimintaan (Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) luvun 21 mukaisesti) voidaan muutoin laillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan Asiaankuuluville tahoille ja kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiankuuluvien tahojen kanssa.

Tämä tiedote on laadittu perustuen siihen, että kaikki arvopaperien tarjoukset missä tahansa muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (direktiivi 2003/71/EY, muutoksineen, mukaan lukien muutosdirektiivi 2010/73/EU, ”Esitedirektiivi”) (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), tullaan tekemään Esitedirektiivin mukaisen, siinä laajuudessa kuin Esitedirektiivi on pantu täytäntöön kyseisessä Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla. Näin ollen jokainen, joka tekee tai aikoo tehdä tarjouksen arvopapereista Relevantissa jäsenvaltiossa, jotka kuuluvat tässä tiedotteessa esitettyyn tarjoukseen, saa tehdä niin ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhtiölle tai pääjärjestäjälle ei kyseisten tarjousten johdosta tai niihin liittyen aiheudu Esitedirektiivin 3 artiklan mukaista velvollisuutta julkaista esitettä tai Esitedirektiivin 16 artiklan mukaista velvollisuutta täydentää esitettä. Yhtiö eikä kukaan järjestäjistä ei ole valtuuttanut eikä tule valtuuttamaan, arvopapereiden tarjoamista minkään rahoitusosapuolen kautta lukuun ottamatta järjestäjien tekemiä tarjouksia, jotka muodostavat arvopaperien lopullisen myymisen tässä tiedotteessa suunnitellun mukaisesti. Yhtiö tai kukaan järjestäjistä ei ole valtuuttanut, eikä tule valtuuttamaan, arvopapereiden tarjoamista olosuhteissa, joissa kyseisestä tarjouksesta aiheutuu Yhtiölle tai järjestäjille velvollisuus julkaista esite tai täydentää esitettä.

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita kattavaksi tai täydelliseksi. Tämän tiedotteen sisältämään tietoon tai sen täydellisyyteen, tarkkuuteen tai oikeellisuuteen ei tule luottaa. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta tai osaa tarjouksesta tai tarjouspyyntöä myydä tai laskea liikkeeseen tai pyyntöä ostaa tai merkitä mitään osakkeita tai muita arvopapereita eikä se (tai mikään sen osa) tai sen jakelu, muodosta perustaa tai siihen tule tukeutua minkään sitoumuksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältö voi muuttua. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiön suunnitellun Listautumisen yhteydessä ja soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti Nordea (”Vakauttamisjärjestäjä”) (tai sen lukuun toimivat henkilöt), voi sopia siitä, että Suomen valtio (”Myyjä”) antaa Vakauttamisjärjestäjälle lisäosakeoption ylimerkitä osakkeita tai toteuttaa vakauttamistoimenpiteitä, joilla pyritään tukemaan Yhtiön osakkeiden markkinahintaa korkeammalle tasolle kuin mitä se muutoin olisi (edellyttäen, että näiden toimien kohteena olevien Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ei ylitä 15 prosenttia suunnitellun Listautumisen yhteydessä tarjottavien osakkeiden kokonaismäärästä). Vakauttamistoimenpiteitä ei kuitenkaan välttämättä suoriteta ja ne voivat päättyä milloin tahansa eikä Vakauttamisjärjestäjällä ole velvollisuutta toteuttaa kyseisiä toimenpiteitä. Vakauttamistoimenpiteet saattavat alkaa joko päivänä, jona kaupankäynti osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä, tai tämän jälkeen, ja mikäli vakauttamistoimenpiteitä aloitetaan, ne voivat päättyä milloin tahansa, ja toimenpiteiden on päätyttävä viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun kaupankäynti Yhtiön osakkeilla aloitetaan Helsingin Pörssin prelistalla, minkä odotetaan olevan arviolta 23.3.2018 ja 21.4.2018 välisenä ajanjaksona.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat koskien Yhtiön liiketoiminnan strategiaa, taloudellista tilaa, kannattavuutta, toiminnan tulosta ja markkinatietoa sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuun ottamatta laista johtuvaa jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta olennaisista seikoista, Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen jakelun jälkeen uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella tai muusta syystä.

Tässä asiakirjassa esitetyt tietyt luvut, mukaan lukien taloudelliset tiedot, on pyöristetty. Siten tietyissä tilanteissa tässä dokumentissa esitetty lukujen summa tai prosentuaalinen muutos ei aina vastaa tarkalleen loppusummana esitettyä lukua.