logo
04.05.2018 - 09:00

Altia Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi–maaliskuu 2018: Vuosi alkoi odotusten mukaisesti, vertailukelpoinen käyttökate parani

Altia Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi–maaliskuu 2018: Vuosi alkoi odotusten mukaisesti, vertailukelpoinen käyttökate parani

Tammi–maaliskuu 2018 verrattuna tammi–maaliskuuhun 2017

  • Kasvua kiinteillä valuuttakursseilla oli 2,0 prosenttia. Epäsuotuisat valuuttakurssivaihtelut vaikuttivat raportoituun liikevaihtoon, ja raportoitu liikevaihto oli 73,5 (73,4) miljoonaa euroa

  • Pääsiäisen ajoittumisella ensimmäiseen neljännekseen oli positiivinen vaikutus liikevaihtoon ja kannattavuuteen

  • Vertailukelpoinen käyttökate oli 5,2 (4,3) miljoonaa euroa eli 7,0 (5,8) prosenttia liikevaihdosta

  • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -4,1 (-0,5) miljoonaa euroa, ja ne liittyivät listautumisesta koituneisiin kuluihin

  • Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate (liukuva 12 kk) oli 1,8 (0,7)

  • Suomen uusi alkoholilaki avasi päivittäistavarakaupan Altian vahvoille brändeille, kuten Koskenkorvalle, Jaloviinalle ja Leijonalle

  • Tulosohjaus pysyy ennallaan

Avainluvut
Q1/18 Q1/17 2017
Liikevaihto, milj. €73,5 73,4 359,0
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. €5,2 4,3 42,4
% liikevaihdosta7,0 5,8 11,8
Käyttökate, milj. €1,1 3,8 40,3
Vertailukelpoinen liiketulos, milj. € 1,6 0,7 28,2
% liikevaihdosta2,2 1,0 7,8
Liiketulos, milj. €-2,5 0,3 26,1
Kauden tulos, milj. € -1,8 0,7 18,3
Osakekohtainen tulos, euroa-0,05 0,02 0,51
Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate, liukuva 12 kk1,8 0,7 1,1
Henkilöstö keskimäärin705 785 762

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset IFRS-lukuihin esitetään liiketoimintakatsauksen sivulla 10.

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä:

”Vuoden 2018 ensimmäiset kolme kuukautta kehittyivät odotustemme mukaisesti. Liikevaihto kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna kasvoi 2,0 prosenttia. Heikot Ruotsin ja Norjan kruunut painoivat raportoitua liikevaihtoa -1,3 miljoonaa euroa, päätyen edellisen vuoden tasolle. Pääsiäisen ajoittumisella oli tänä vuonna myönteinen vaikutus ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Vertailukelpoinen käyttökateprosentti parani edelleen ja oli ensimmäisellä neljänneksellä 7,0 (5,8) prosenttia. Altian listautuminen toteutettiin suunnitelmien mukaisesti, ja siihen liittyvät kulut vaikuttivat kauden raportoituun kannattavuuteen ja tulokseen.

Alkuvuodesta voimaan tullut uusi alkoholilaki avasi päivittäistavarakaupan Altian omille ja päämiesten brändeille. Painopiste ensimmäisellä neljänneksellä oli jakelun rakentamisen aloittamisessa ja uusien tuotteiden lanseerauksessa. Maaliskuussa Altia lanseerasi Koskenkorva ready-to-drink-juomat, Jaloviina Long Drinkin ja uuden Leijona Lonkeron päivittäistavarakauppaan. Uusia lanseerauksia sekä omien brändiemme että päämiesbrändiemme osalta valmistellaan toisen neljänneksen aikana. Altian päivittäistavaraliiketoiminta on käynnistynyt hyvin. Päivittäistavarakaupan valikoima jatkaa kehittymistään tulevina kuukausina, kun kauppaketjujen odotetaan laajentavan tarjontaansa, erityisesti ready-to-drink-tuotteissa.

Viennissä painopiste on edelleen keskeisten vientimarkkinoiden kehittämisessä vahvojen pohjoismaisten avainbrändien, Koskenkorvan, O.P. Andersonin ja Larsenin, kautta. Viennissä näkyy hyvää edistystä, ja se on kehittynyt odotustemme mukaisesti.

Ensimmäisellä neljänneksellä lanseerasimme aktiivisesti uusia tuotteita avainmarkkinoillemme. Esimerkiksi Suomessa lanseerattiin konjakkikategoriaan innovatiivinen Renault Avec, jolla on ainutlaatuinen valmistusprosessi ja uusi maku. Ruotsissa Altia lanseerasi Systembolagetiin uusia kuohuviinejä – Amies amiesin ja Say Blushin – ja Tanskassa tuotiin markkinoille uusi snapsi: Brøndums Fadlagret. Pääsiäinen on yksi vuoden tärkeimmistä sesongeista akvaviiteille ja snapseille, ja Altian brändit menestyivät ensimmäisellä neljänneksellä hyvin Pohjoismaissa.

Altian listautuminen, joka saatiin päätökseen maaliskuun lopussa, herätti paljon mielenkiintoa ja osakemyynti ylimerkittiin selvästi. Odotamme innolla yhteistä matkaamme uusien osakkeenomistajiemme kanssa. Tulemme edelleen parantamaan kykyämme kehittyä ja kilpailla menestyksekkäästi sekä Pohjoismaisilla että globaaleilla alkoholijuomien markkinoilla. Keskitymme jatkossa edelleen strategisiin painopistealueisiimme: pohjoismaisten ydinbrändien kasvattamiseen, merkittävän muutoksen toteuttamiseen viineissä sekä strategisten kumppanuuksiemme vahvistamiseen ja myyntikanaviemme laajentamiseen samalla, kun jatkamme kokonaistehokkuuden parantamista.”

Näkymät vuodelle 2018

Markkinat

Konsernin liiketoimintojen kehitykseen ja kannattavuuteen vaikuttavat muun muassa markkina- ja kilpailutilanne, talouden kehitys, kuluttajien tuonti ja alkoholiverotuksen muutokset. Euroalueen epävarmuus ja kuluttajien ostokäyttäytymisen muutokset jatkuvat edelleen. Kulutuskysynnän kehitykseen liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta. Raaka-ainehintojen ja valuuttojen volatiliteetin ennakoidaan jatkuvan.

Kausiluonteisuus

Toimiala on kausiluonteinen, ja viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto ja liikevoitto ovat yleensä muita vuosineljänneksiä huomattavasti suuremmat.

Ohjaus

Altian avainbrändien portfoliota koskevan positiivisen trendin odotetaan jatkuvan. Keskeisiin raaka-aineisiin kohdistuva kustannuspaine ja viennin kasvattaminen tulevat vaikuttamaan kannattavuuden kehitykseen. Heikoista Ruotsin ja Norjan kruunuista johtuvien epäsuotuisten valuuttavaikutusten odotetaan jatkuvan.

23.2.2018 julkaistu tulosohjaus pysyy ennallaan: Konsernin vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) odotetaan paranevan tai olevan vuoden 2017 tasolla.

Lisätiedot:

Pekka Tennilä, toimitusjohtaja Matti Piri, CFO

Yhteystiedot:

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864

Media: Petra Gräsbeck, viestintäjohtaja, puh. 040 767 0867

Puhelinkokous ja webcast-lähetys:

Altia järjestää analyytikoille ja sijoittajille puhelinkokouksen ja webcast-lähetyksen englannin kielellä 4.5.2018 klo 11.00.

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä ja talousjohtaja Matti Piri esittelevät ensimmäisen neljänneksen liiketoimintakatsauksen, jonka jälkeen osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Esitysmateriaali julkaistaan ennen kokouksen alkua Altian verkkosivuilla osoitteessa https://altiagroup.com/fi/sijoittajat.

Puhelinkokoukseen osallistujia pyydetään rekisteröitymään muutamaa minuuttia ennen kokouksen alkamista seuraavissa numeroissa:

Suomi: 09 7479 0360

Ruotsi: +46 (0)8 5033 6573

Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9104

Puhelinkokouksen vahvistusnumero: 310062

Puhelinkokousta voi seurata myös verkossa osoitteessa https://altia.videosync.fi/2018-05-04-q1-teleconference

Webcast-esityksen tallenne on saatavissa kokouksen jälkeen Altian sivustolla: https://altiagroup.com/fi/sijoittajat

Huomautus:

Tämä tiedote on tiivistelmä Altia Oyj:n liiketoimintakatsauksesta tammi–maaliskuulta 2018. Liiketoimintakatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://altiagroup.com/fi/sijoittajat.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki OyKeskeiset tiedotusvälineetwww.altiagroup.com

Altia Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi–maaliskuu 2018: Vuosi alkoi odotusten mukaisesti, vertailukelpoinen käyttökate parani