logo
06.11.2018 - 08:30

Altia Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi–syyskuu 2018: Vakaa kehitys jatkui

Altia Oyj Pörssitiedote 6.11.2018 klo 8.30

Altia Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi–syyskuu 2018: Vakaa kehitys jatkui

Tämä tiedote on tiivistelmä Altia Oyj:n liiketoimintakatsauksesta tammi–syyskuulta 2018. Liiketoimintakatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <em>www.altiagroup.fi/sijoittajat</em>.

Tammi–syyskuu 2018 verrattuna tammi–syyskuuhun 2017

 • Raportoitu liikevaihto oli 246,4 (249,1) miljoonaa euroa

 • Kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 0,8 prosenttia edellisvuodesta

 • Finland & Exports -segmentin liikevaihto kasvoi 1,1 prosenttia 94,3 (93,2) miljoonaan euroon

 • Scandinavia-segmentin liikevaihto oli 74,9 (79,4) miljoonaa euroa, ilman valuuttakurssien vaikutusta liikevaihto kasvoi 0,4%

 • Altia Industrial -segmentin liikevaihto oli 77,2 (76,6) miljoonaa euroa, kasvua 0,8 prosenttia

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 24,1 (23,8) miljoonaa euroa, 9,8 (9,6) prosenttia liikevaihdosta

 • Käyttökate oli 19,6 (24,0) miljoonaa euroa, 8,0 (9,6) prosenttia liikevaihdosta

 • Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate (liukuva 12 kk) oli 1,9 (0,9)

Heinä–syyskuu 2018 verrattuna heinä–syyskuuhun 2017

 • Raportoitu liikevaihto oli 85,7 (84,5) miljoonaa euroa

 • Liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia edellisvuodesta ja ilman valuuttakurssien vaikutusta 3,6 prosenttia

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 10,3 (10,4) miljoonaa euroa, 12,0 (12,3) prosenttia liikevaihdosta

 • Käyttökate oli 10,3 (11,1) miljoonaa euroa, 12,0 (13,2) prosenttia liikevaihdosta

 • Tulosohjaus pysyy ennallaan

Tärkeä huomautus: Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa liiketoimintakatsaukset vuoden kolmelta ensimmäiseltä (Q1) ja yhdeksältä ensimmäiseltä (Q3) kuukaudelta. Katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Avainluvut

Q3 18 Q3 17 Q1-Q3 18 Q1-Q3 17 2017
Liikevaihto, milj. € 85,7 84,5 246,4 249,1 359,0
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. € 10,3 10,4 24,1 23,8 42,4
% liikevaihdosta 12,0 12,3 9,8 9,6 11,8
Käyttökate, milj. € 10,3 11,1 19,6 24,0 40,3
Vertailukelpoinen liiketulos, milj. € 6,6 6,9 13,4 13,2 28,2
% liikevaihdosta 7,7 8,1 5,4 5,3 7,8
Liiketulos, milj. € 6,6 7,6 8,9 13,3 26,1
Kauden tulos, milj. € 4,8 5,6 6,5 10,3 18,3
Osakekohtainen tulos, euroa 0,13 0,16 0,18 0,29 0,51
Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate, liukuva 12 kk 1,9 0,9 1,9 0,9 1,1
Henkilöstö keskimäärin 725 763 724 777 762

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset IFRS-lukuihin esitetään liitteen sivulla 6.

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä:

”Olen tyytyväinen Altian venymiskykyyn vaikeassa toimintaympäristössä. Liikevaihto on kasvanut 0,8 prosenttia kiinteillä valuuttakursseilla, ja kustannuspaineista huolimatta kannattavuus on pysynyt vakaana. Pohjoismaisten avainbrändiemme myynti on jatkunut vahvana, ja viennin kehitys on ollut myönteistä.

Epäsuotuisa valuuttakurssien kehitys, erityisesti heikko Ruotsin kruunu, on vaikuttanut raportoituun liikevaihtoon ja Scandinavia-segmentin kannattavuuteen negatiivisesti. Vuoden alussa voimaan tulleet muutokset Suomen alkoholilainsäädännössä ja alkoholin verotuksessa ovat vaikuttaneet negatiivisesti väkevien alkoholijuomien ja viinien myyntiin Suomen monopolissa.

Olemme onnistuneet tekemään hinnankorotuksia kaikissa teollisissa tuotteissa, mikä vähentää osittain korkeamman ohran hinnan vaikutusta. Kuluttajatuotteissa ohran hinnannousu luo painetta hinnankorotuksiin jatkuvan tuottojohtamisen lisäksi.

Ohran toimitukset syksyn aikana ovat täyttäneet Koskenkorvan tehtaan tarpeet. Syyskuuhun ja lokakuun alkuun ajoittuneiden hintapiikkien jälkeen viljojen hinnat ovat vakautuneet matalammalle tasolle ja myös ohran tarjonta elpyy perinteisesti vuoden alussa. Markkinatietojen mukaan näyttää siltä, että hintatrendi on laskeva.

Aikaisemmin syksyllä ilmoitettiin Suomen alkoholiverojen nousevan tammikuussa 2019. Tämä yllättävä päätös oli valitettava vuoden alussa jo toteutetun merkittävän veronkorotuksen jälkeen. Suomen alkoholiverotus on jo EU:n korkeimpia, ja erityisesti väkevien alkoholijuomien verotus on tiukkaa suhteessa muihin alkoholijuomiin. Alkoholin korkeampi verotus on omiaan lisäämään harmaata tuontia muista maista.

Vuoden viimeinen neljännes on Altialle erityisen tärkeä. Olemme lanseeranneet tämänvuotisen Blossa 18 -vuosikertaglögin sekä laajan valikoiman perinteisiä, matala-alkoholisia ja alkoholittomia Blossa-glögejä. Joulun ja uuden vuoden sesonkituotteita ovat myös konjakkien lahjapakkaukset, laadukkaat punaviinit ja samppanjat sekä Ruotsissa ja Norjassa akvaviitit. Aasiaan suuntautuvassa konjakin viennissä varmistamme toimitukset helmikuuhun ajoittuvaa kiinalaista uutta vuotta varten.”

Näkymät vuodelle 2018

Markkinat

Konsernin liiketoimintojen kehitykseen ja kannattavuuteen vaikuttavat muun muassa markkina- ja kilpailutilanne, talouden kehitys, kuluttajien tuonti ja alkoholiverotuksen muutokset. Euroalueen epävarmuus ja kuluttajien ostokäyttäytymisen muutokset jatkuvat edelleen. Kulutuskysynnän kehitykseen liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta. Raaka-ainehintojen ja valuuttojen volatiliteetin ennakoidaan jatkuvan.

Kausiluonteisuus

Toimiala on kausiluonteinen, ja viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto ja liikevoitto ovat yleensä muita vuosineljänneksiä huomattavasti suuremmat.

Ohjaus

Altian avainbrändien portfoliota koskevan positiivisen trendin odotetaan jatkuvan. Keskeisiin raaka-aineisiin kohdistuva kustannuspaine ja viennin kasvattaminen tulevat vaikuttamaan kannattavuuden kehitykseen. Heikoista Ruotsin ja Norjan kruunuista johtuvien epäsuotuisten valuuttavaikutusten odotetaan jatkuvan.

23.2.2018 julkaistu tulosohjaus pysyy ennallaan: Konsernin vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) odotetaan paranevan tai olevan vuoden 2017 tasolla.

Talouskalenteri vuodelle 2019

Altia julkaisee vuonna 2019 taloudellisia katsauksia seuraavasti:

 • 7.2.2019 Tilinpäätöstiedote 2018

 • 8.5.2019 Liiketoimintakatsaus tammi–maaliskuu 2019

 • 15.8.2019 Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2019

 • 7.11.2019 Liiketoimintakatsaus tammi–syyskuu 2019

Altia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2019 on suunniteltu pidettäväksi 15.5.2019 Helsingissä. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Helsinki, 5.11.2018

Altia Oyj

Hallitus

Lisätiedot:

Pekka Tennilä, toimitusjohtaja

Matti Piri, CFO

Yhteystiedot:

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864

Media: Petra Gräsbeck, viestintäjohtaja, puh. 040 767 0867

Puhelinkokous ja webcast-lähetys:

Altia järjestää analyytikoille ja sijoittajille englanninkielisen puhelinkokouksen ja webcast-lähetyksen tänään klo 11.00.

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä ja talousjohtaja Matti Piri esittelevät kolmannen neljänneksen liiketoimintakatsauksen, jonka jälkeen osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Esitysmateriaali julkaistaan ennen kokouksen alkua Altian verkkosivuilla osoitteessa https://altiagroup.com/fi/sijoittajat.

Puhelinkokoukseen osallistujia pyydetään rekisteröitymään 5–10 minuuttia ennen kokouksen alkamista seuraavissa numeroissa:

Suomi: +358981710310

Ruotsi: +46 856642651

Iso-Britannia: +44 3333000804

Yhdysvallat: +1 6319131422

Pin: 87848569#

Puhelinkokousta voi seurata myös verkossa osoitteessa https://altia.videosync.fi/2018-11-06-teleconference ja tallenne julkaistaan myöhemmin Altian verkkosivuilla: https://altiagroup.com/fi/sijoittajat

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.altiagroup.fi

Altia Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi–syyskuu 2018: Vakaa kehitys jatkui