logo
19.08.2020 - 08:30

Altia Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020: Vahva tulos poikkeuksellisessa markkinaympäristössä

Altia Oyj  Pörssitiedote  19.8.2020 klo 8:30

Altia Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020: Vahva tulos poikkeuksellisessa markkinaympäristössä

Tämä tiedote on tiivistelmä Altia Oyj:n puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuulta 2020. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.altiagroup.fi/sijoittajat.

Tammi–kesäkuu 2020 verrattuna tammi–kesäkuu 2019

 • Raportoitu liikevaihto laski 9,5 prosenttia 149,3 (165,0) miljoonaan euroon

 • Kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto laski 8,4 prosenttia

 • Finland & Exports -segmentin liikevaihto oli 53,0 (59,6) miljoonaa euroa

 • Scandinavia-segmentin liikevaihto oli 50,1 (50,7) miljoonaa euroa; kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 2,5 prosenttia

 • Altia Industrialin liikevaihto oli 46,1 (54,7) miljoonaa euroa

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 18,8 (13,7) miljoonaa euroa, 12,6 (8,3) prosenttia liikevaihdosta

 • Raportoitu käyttökate oli 18,0 (13,5) miljoonaa euroa, 12,1 (8,2) prosenttia liikevaihdosta

 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 10,3 (-4,0) miljoonaa euroa

 • Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate (liukuva 12 kk) oli 0,6 (2,0)

Huhti–kesäkuu 2020 verrattuna huhti–kesäkuu 2019

 • Raportoitu liikevaihto oli 81,0 (91,2) miljoonaa euroa

 • Kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto laski 10,3 prosenttia

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 13,2 (9,4) miljoonaa euroa, 16,3 (10,4) prosenttia liikevaihdosta

 • Raportoitu käyttökate oli 12,6 (9,2) miljoonaa euroa, 15,5 (10,1) prosenttia liikevaihdosta

 • Altia pidättäytyy edelleen vuoden 2020 ohjeistuksesta koronapandemian pitkittyneistä epävarmuuksista johtuen. Ohjeistus päivitetään jos näkyvyys paranee ja koronapandemian vaikutukset Altian toimintaympäristöön ja liiketoiminnan olosuhteisiin voidaan arvioida luotettavasti.

Avainluvut

Q2 20Q2 19H1 20H1 192019
Liikevaihto, milj. euroa81,091,2149,3165,0359,6
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa13,29,418,813,744,8
% liikevaihdosta16,310,412,68,312,4
Käyttökate, milj. euroa12,69,218,013,543,1
Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa8,95,09,94,726,8
% liikevaihdosta10,95,56,72,97,5
Liiketulos, milj. euroa8,24,89,24,525,1
Kauden tulos, milj. euroa6,13,67,54,018,4
Osakekohtainen tulos, euroa0,170,100,210,110,51
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa25,724,710,3-4,052,6
Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate, liukuva 12 kk0,62,00,62,00,6
Henkilöstö keskimäärin659705651701682

Tämä puolivuosikatsaus on laadittu EU:n hyväksymiä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) ja IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset IFRS-lukuihin esitetään liitteen sivulla 32.

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä:

”Ottaen huomioon poikkeukselliset olosuhteet olen ylpeä siitä, kuinka hyvin toimimme koronaviruspandemian aiheuttamassa kriisissä sekä yrityksemme osoittamasta kestävyydestä. Vuoden 2020 toisella neljänneksellä koronaviruspandemia vaikutti merkittävästi liiketoimintaamme ja aiheutti epävarmuuksia toimintaympäristössämme. Reagoimme nopeasti pitääksemme toimintamme tehokkaasti käynnissä ja olimme aktiivisia avoimissa myyntikanavissa samalla varmistaen henkilökuntamme turvallisuuden. Samanaikaisesti olemme tärkeänä yhteiskunnallisena panoksenamme vastanneet käsihuuhteissa käytettävän denaturoidun etanolin suureen kysyntään. Pandemian vaikutusten lieventämiseksi siirryimme etä- ja osa-aikatyöskentelyyn sekä toteutimme väliaikaiset lomautukset ja kustannussäästötoimenpiteet. Haluan esittää vilpittömät kiitokseni koko ammattitaitoiselle henkilöstöllemme heidän sitoutumisestaan ja kovasta työstään näinä haastavina aikoina.

Tärkeät myyntikanavat – matkustajamyynti, vienti ja anniskelumyynti - sulkeutuivat toisella neljänneksellä ja juomiemme liikevaihto laski, mutta ei kuitenkaan niin merkittävästi kuin mitä ensimmäisen neljänneksen raportin yhteydessä odotimme. Monopolien volyymikasvu on ollut ennätyksellisen suurta kuluttajien siirtäessä ostoksiaan näihin kanaviin. Kehityksemme monopolikanavassa on ollut vahvaa, ja väkevien alkoholijuomien liikevaihdon kasvu on noussut kaksinumeroisiin lukuihin kaikissa monopolimaissa. Finland & Exports -segmentin liikevaihdon lasku johtuu lähes nollassa olleista matkustajamyynnistä, viennistä ja anniskelumyynnistä. Suomessa myynnin kasvu monopolissa ja päivittäistavarakaupassa sekä keskittyminen tuottojohtamiseen ovat kasvattaneet juomien kokonaismyyntiä ja parantaneet kannattavuutta. Scandinavia-segmentin raportoidun liikevaihdon lasku johtuu uudesta liiketoimintamallista Tanskassa, minkä vuoksi myynti on laskenut, sekä anniskelumyynnin sulkeutumisesta. Ruotsissa kokonaismyynnin kasvua on tukenut väkevien alkoholijuomien vahva myynti ja markkinaosuuksien kasvu strategisesti tärkeissä gini-, rommi- ja liköörikategorioissa. Norjassa kehitys on ollut vahvaa kaikissa kategorioissa ja markkinaosuutemme kasvu on jatkunut.

Altia Industrialissa henkilöstön vahva sitoutuminen ja keskittyminen tuotannon jatkuvuuteen ovat mahdollistaneet toimintojemme jatkumisen ilman merkittäviä häiriöitä kriisin aikana. Teollisten tuotteiden vakaata kehitystä on tukenut etanolin vahva myynti, mikä johtuu osittain käsihuuhteiden kasvaneesta kysynnästä. Sopimusvalmistuksen puolella olemme nähneet koronaviruspandemiasta johtuvaa volyymien laskua. Olemme kuitenkin erittäin tyytyväisiä Finlandia Vodkan tuotantosopimuksen uusimisesta Brown-Formanin kanssa. Uusittu sopimus jatkuu vuoteen 2035 asti ja on jatkoa Altian ja Brown-Formanin pitkäaikaiselle jo vuonna 2000 alkaneelle strategiselle yhteistyölle.

Kannattavuutemme vuoden ensimmäisellä puoliskolla parani merkittävästi edellisvuodesta ja kaikki segmentit paransivat haasteellisessa ympäristössä. Altia Industrialin vahvan tulosparannuksen taustalla ovat ohran hinnan normalisoituminen ja teknisen etanolin suuret volyymit. Vahva kasvu monopolikanavassa, tuottojohtaminen ja koko organisaatiossa toteutetut kustannussäästötoimenpiteet ovat tukeneet molempien kuluttajasegmenttien kannattavuuden paranemista. Konsernin vertailukelpoinen käyttökate parani 37 prosenttia tai 5,1 miljoonaa euroa 18,8 (13,7) miljoonaan euroon.

Altian taloudellinen asema vahvistui edelleen ensimmäisen vuosipuoliskon aikana liiketoiminnan nettorahavirran vakaan myönteisen kehityksen myötä. Vertailukelpoisen käyttökatteen paraneminen ja nettokäyttöpääoman positiivinen kehitys tukivat liiketoiminnan nettorahavirran kehitystä. Liiketoiminnan nettorahavirta oli kauden lopussa yhteensä 10,3 (-4,0) miljoonaa euroa. Myös konsernin likviditeetti on pysynyt vahvana koko kauden ajan.

Altia on toimialansa edelläkävijä vastuullisuudessa. Vastuullisuus on meille sekä strateginen prioriteetti että liiketoimintamme keskeinen menestystekijä. Huhtikuussa vastuullisuustyömme sai tunnustusta, kun saimme Gold Medal -luokituksen EcoVadisin yhteiskuntavastuuta mittaavassa arvioinnissa. EcoVadisin arvioinnissa oli mukana 55 000 yritystä, joiden joukossa Altia ylsi parhaimman 2 prosentin joukkoon. Saimme positiivista palautetta kehittyneestä ympäristöasioiden hallintajärjestelmästämme.

Ohrasadon alustavat ennusteet on julkaistu ja niiden perusteella tämän vuoden ohrasato on hieman viime vuoden satoa pienempi, mutta linjassa pitkäaikaisen keskiarvosadon kanssa.

Pidättäydymme edelleen vuoden 2020 ohjeistuksesta koronaviruspandemian aiheuttamien pitkittyneiden epävarmuuksien vuoksi. Julkaisemme uuden tulosohjeistuksen, jos koronaviruspandemian vaikutukset Altian toimintaympäristöön ja liiketoiminnan olosuhteisiin voidaan arvioida luotettavalla tavalla.”

Näkymät vuodelle 2020

Markkinat

Konsernin liiketoimintojen kehitykseen ja kannattavuuteen vaikuttavat muun muassa kilpailuympäristö, yleiset talousnäkymät, ja muutokset alkoholiverotuksessa ja -sääntelyssä. Kuluttajien ostokäyttäytymisen ja kysynnän muutoksiin liittyvä epävarmuus jatkuu. Näiden lisäksi tuotteiden suorien kustannusten vaihtelut vaikuttavat konsernin kannattavuuteen.

Koronavirustilanteen päivitys: Toimintaympäristön epävarmuus on korkealla tasolla. Markkinoiden toipuminen riippuu hallitusten asettamien matkustamiseen, liikkumiseen ja lähikontaktien välttämiseen liittyvien rajoitusten ja suositusten tasosta ja laajuudesta. Toipumisen kestoa on vaikea arvioida. Siihen vaikuttavat muutokset kuluttajien käyttäytymisessä, ja sen odotetaan vaihtelevan myyntikanavasta toiseen.

Kausiluonteisuus

Alkoholijuomien kulutuksessa on merkittävää kausiluonteista vaihtelua, jolla on vaikutus Altian liikevaihtoon ja kassavirtaan. Suuri osa yhtiön tuloista ja kassavirrasta saadaan tavallisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä, kun taas vuoden ensimmäisellä neljänneksellä osuus on huomattavasti pienempi. Lisäksi vuoden lopun huippusesonkiin liittyvät valmisteverot maksetaan tammikuussa, mikä johtaa merkittäviin ulosmeneviin kassavirtoihin.

Ohjeistus

Altia pidättäytyy edelleen vuoden 2020 ohjeistuksesta koronapandemian pitkittyneistä epävarmuuksista johtuen. Ohjeistus päivitetään jos näkyvyys paranee ja koronapandemian vaikutukset Altian toimintaympäristöön ja liiketoiminnan olosuhteisiin voidaan arvioida luotettavasti.

Hallitusten ja terveysviranomaisten asettamilla rajoituksilla ja ohjeilla on merkittävä vaikutus Altian toimintaympäristöön. Näkyvyys on loppuvuoden osalta edelleen heikko ja ennusteiden tekeminen vaikeaa. Talouden epävarmuus on korkealla tasolla ja talouden hidastumisen riski on todellinen.

Kuluttajatuotteiden myynnin toipuminen riippuu hallitusten asettamien matkustamiseen, liikkumiseen ja lähikontaktien välttämiseen liittyvien rajoitusten ja suositusten tasosta ja laajuudesta. Toipumisen kestoa on vaikea arvioida. Siihen vaikuttavat muutokset kuluttajien käyttäytymisessä, ja sen odotetaan vaihtelevan myyntikanavasta toiseen: anniskelumyynnin voidaan odottaa toipuvan matkustajamyyntiä nopeammin.

Aiemmin julkaistu ohjeistus 13.2.2020:

Suomen markkinavolyymien laskun jatkuminen luo painetta kannattavuuden kasvulle. Epävarmuudet globaalissa matkustamisessa vaikuttavat rajakauppaan ja matkustajamyyntiin alueellisesti ja Aasiassa. Ohjeistuksessa ohran hintatason oletetaan olevan normaalilla tasolla vuoden 2020 sadon jälkeen. Vuosien välillä tapahtuvan volyymien jaksottamisen odotetaan vaikuttavan teollisiin palveluihin.

Vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan olevan samalla tai korkeammalla tasolla kuin vuonna 2019 (2019: 44,8 milj. euroa).

Taloudellinen kalenteri vuodelle 2020

Altia julkaisee liiketoimintakatsauksen tammi–syyskuulta 2020 6. marraskuuta.

Helsinki, 18.8.2020

Altia Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Pekka Tennilä, toimitusjohtaja

Niklas Nylander, talous- ja rahoitusjohtaja

Yhteydenotot:

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 7488864

Media: Petra Gräsbeck, viestintä, puh. 040 767 0867

Englanninkielinen tulospresentaatio pidetään 19.8.2020 klo 11.00 Microsoft Teams -kokouksena. Suosittelemme, että kokoukseen osallistutaan online-vaihtoehdolla. Osallistuminen puhelimitse on myös mahdollista.

Vaihtoehto A: Online-kokous

Käytä tätä linkkiä: Altian H1 tulospresentaatio

Vaihtoehto B: Puhelin/Call-in

Noin 5 minuuttia ennen kokouksen alkamista, soita valitsemaasi numeroon ja muista mykistää mikrofonisi:

FI: +358 9 2310 6678

SE: +46 8 502 428 54

UK: +44 20 3443 9579

US: +1 917-781-4622

Conference ID: 308 898 979#

Kysymysosuus (Q&A)

Suosittelemme, että johdolle esitettävät kysymykset lähetetään Teams-chatin kautta.

Esitysmateriaali ja tallenne

Esitysmateriaali näytetään online-kokouksessa ja sen voi ladata Altian verkkosivuilta osoitteessa: www.altiagroup.fi/sijoittajat. Tallenne julkaistaan myöhemmin samassa osoitteessa.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.altiagroup.fi

Altia Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020: Vahva tulos poikkeuksellisessa markkinaympäristössä