logo
18.08.2021 - 08:30

Altia Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021: Liikevaihdossa hyvää kasvua Q2:lla, yhdistymisen arvioidaan toteutuvan 1.9.2021

Altia Oyj Pörssitiedote 18.8.2021 klo 8:30

Altia Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021: Liikevaihdossa hyvää kasvua Q2:lla, yhdistymisen arvioidaan toteutuvan 1.9.2021

Tämä tiedote on tiivistelmä Altia Oyj:n puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuulta 2021. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.altiagroup.fi/sijoittajat.

Tammi–kesäkuu 2021 verrattuna tammi–kesäkuu 2020

 • Raportoitu liikevaihto kasvoi 6,2 prosenttia 158,5 (149,3) miljoonaan euroon

 • Kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 4,4 prosenttia

 • Finland & Exports -segmentin liikevaihto oli 54,1 (53,0) miljoonaa euroa

 • Scandinavia-segmentin liikevaihto oli 53,3 (50,1) miljoonaa euroa; kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 0,8 prosenttia

 • Altia Industrialin liikevaihto oli 51,1 (46,1) miljoonaa euroa

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 20,1 (18,8) miljoonaa euroa, 12,7 (12,6) prosenttia liikevaihdosta

 • Raportoidun käyttökatteen laskuun vaikuttivat vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. Raportoitu käyttökate oli 14,7 (18,0) miljoonaa euroa, 9,3 (12,1) prosenttia liikevaihdosta.

 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli -1,6 (10,3) miljoonaa euroa

 • Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate (liukuva 12 kk) oli 0,2 (0,6)

Huhti–kesäkuu 2021 verrattuna huhti–kesäkuu 2020

 • Raportoitu liikevaihto oli 86,8 (81,0) miljoonaa euroa

 • Kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 5,4 prosenttia

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 12,3 (13,2) miljoonaa euroa, 14,2 (16,3) prosenttia liikevaihdosta

 • Raportoidun käyttökatteen laskuun vaikuttivat vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. Raportoitu käyttökate oli 10,1 (12,6) miljoonaa euroa, 11,7 (15,5) prosenttia liikevaihdosta.

 • Altia on päivittänyt lyhyen aikavälin näkymät mutta ei anna ohjeistusta vuodelle 2021 koronaviruspandemian aiheuttamien epävarmuustekijöiden ja koko vuoden 2021 heikon ennustettavuuden takia

Avainluvut

Q2 21Q2 20H1 21H1 202020
Liikevaihto, milj. euroa86,881,0158,5149,3342,4
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa12,313,220,118,852,4
% liikevaihdosta14,216,312,712,615,3
Käyttökate, milj. euroa10,112,614,718,040,3
Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa8,58,912,49,935,0
% liikevaihdosta9,810,97,86,710,2
Liiketulos, milj. euroa6,38,27,09,222,9
Kauden tulos, milj. euroa4,76,15,37,517,8
Osakekohtainen tulos, euroa0,130,170,150,210,49
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa-1,325,7-1,610,356,1
Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate, liukuva 12 kk0,20,60,20,6-0,1
Henkilöstö keskimäärin669659655651650

Tämä puolivuosikatsaus on laadittu EU:n hyväksymiä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) ja IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset IFRS-lukuihin esitetään liitteen sivulla 31. Katso tärkeitä tietoja yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille kohdassa ”Tärkeää tietoa” sivulla 20.

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä:

”Olen tyytyväinen hyvään kehitykseemme toisella neljänneksellä. Liikevaihtomme kasvoi markkinoiden vähitellen toipuessa. Koronarajoitusten kohteena olleiden myyntikanavien avautuessa toisella neljänneksellä aktivoimme brändejämme monopoleissa, viennissä, matkustajamyynnissä ja anniskelumyynnissä hyvin tuloksin. Keskityimme katsauskaudella työntekijöidemme terveyden ja turvallisuuden sekä liiketoimintamme jatkuvuuden varmistamiseen, ja toimintamme onkin jatkunut ilman merkittäviä häiriöitä. Altian vakaana jatkunut kehitys on merkki työntekijöidemme vahvasta sitoutumisesta ja kovasta työstä, ja haluan kiittää koko henkilöstöämme näistä saavutuksista.

Altian ja Arcuksen yhdistyminen Anoraksi on ottanut tärkeitä askeleita, kun saimme kaikki sulautumiselle tarvittavat viranomaishyväksynnät ja kerromme tänään tulevan johtoryhmän kokoonpanon. Odotamme sulautumisen täytäntöönpanon tapahtuvan 1. syyskuuta 2021.

Liikevaihtomme kasvoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 6,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kasvua oli kaikissa segmenteissä. Finland & Exports -segmentissä kevennettyjen koronarajoitusten myönteinen vaikutus näkyy korkeampana liikevaihtona lähinnä viennissä ja matkustajamyynnissä kasvaneen väkevien alkoholijuomien myynnin vauhdittamana. Scandinavia-segmentissä kasvua oli kaikilla markkinoilla: Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Ruotsissa raportoitua liikevaihtoa tuki väkevien alkoholijuomien vahva myynti monopolikanavassa, anniskelumyyntikanavan toipuminen ja suotuisa valuuttakurssi. Laskevat volyymit ja päämiesportfoliossa viime vuoden toisella neljänneksellä tapahtuneet muutoksetvaikuttivat viinien myyntiin. Norjassa Altian myynnin kasvua kaikissa kategorioissa tukivat suuret markkinavolyymit. Altia Industrial -segmentissä liikevaihdon kasvun taustalla oli myönteinen kehitys sopimusvalmistuksessa sekä tärkkelys- ja rehuliiketoiminnassa.

Kannattavuutemme tammi-kesäkuussa parani edellisvuodesta ja vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 18,8 miljoonasta eurosta 20,1 miljoonaan euroon. Kannattavuuden paranemista vauhdittivat Finland & Exports- sekä Scandinavia-segmentit. Toisen neljänneksen kannattavuus heikkeni ohran korkeamman hinnan ja viime vuoden toisella neljänneksellä koronaviruspandemian vuoksi toteutettujen väliaikaisten kustannussäästötoimenpiteiden vuoksi. Konsernin likviditeetti on pysynyt vahvana koko kauden ajan. Kanavavalikoiman muutoksella ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä on kuitenkin ollut vaikutus liiketoiminnan nettorahavirran kehitykseen.

Vastuullisuustyömme sai jälleen kansainvälistä tunnustusta: Altia sai Gold Medal -luokituksen yhteiskuntavastuuta mittaavassa EcoVadisin arvioinnissa ja Sustainability Trailblazer -tittelin maailmanlaajuisen matkustajamyyntialan ensimmäisessä vastuullisuuteen keskittyvässä tapahtumassa.

Koronaviruspandemian aikana olemme tehneet ahkerasti töitä suunnitellun sulautumisen parissa, jotta olisimme paremmin valmistautuneita tarttumaan tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Huolellisen prosessin päätteeksi olemme erittäin lähellä Altian ja Arcuksen sulautumisen toteutumista. Sulautumisesta muodostuu Anora, johtava bränditalo väkevissä juomissa ja viineissä Pohjoismaissa ja Baltian alueella. Yhdistymisen myötä kilpailukykymme paranee ja taloudellinen asemamme vahvistuu, mikä luo erinomaiset edellytykset tulevaisuuden kasvulle erityisesti kilpailuilla kansainvälisillä markkinoilla. Laajemmalla portfoliolla ikonisia brändejä, yhteisellä innovaatio-osaamisella sekä palkitulla vastuullisuustyöllä voimme tarjota entistä enemmän lisäarvoa asiakkaillemme. Näiden lisäksi kuluttajaymmärryksemme kotimarkkinoillamme vahvistuu ja jakeluverkostomme laajenee tehden Anorasta parhaan mahdollisen kumppanin päämiehillemme. Teollisessa- ja logistiikkaliiketoiminnoissa yhdistyminen tulee kasvattamaan volyymeja ja edistämään tuottavuutta.

Sulautumisella tähtäämme arvon luontiin osakkeenomistajille 8-10 miljoonan euron vuosittaisilla nettokäyttökatesynergioilla, jotka saavutamme arviolta kahden vuoden kuluessa. Varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymä 0,40 euron ylimääräinen osinko maksetaan Altian osakkeenomistajille sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä.

Olemme päivittäneet loppuvuoden lyhyen aikavälin näkymämme, mutta emme julkista ohjeistusta vuodelle 2021. Vuoden 2021 toisella puoliskolla koronaviruksen odotetaan vaikuttavan edelleen matkustajamyyntiin, vientiin ja anniskelumyyntiin. Kanavavalikoima monopolimarkkinoilla riippuu matkustaja- ja anniskelumyyntiin kohdistuvista rajoituksista ja suosituksista.

Vuoden 2012 toisella puoliskolla koronaviruspandemian odotetaan edelleen vaikuttavan Altia Industrialissa toimitusketjuun, teollisiin palveluihin ja tuotteisiin. Keskitymme edelleen vahvasti Altian työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen. Epävarmuus teollisissa tuotteissa johtuu tärkkelyksen ja etanolin kysynnän mahdollisista häiriöistä ja toimitusketjussa raaka-aineiden saatavuudesta ja niiden toimitusajoista.

Ohran markkinahintojen odotetaan jatkavan nousuaan uudella satokaudella. Taustalla ovat epäsuotuisat sääolosuhteet Suomessa sekä maailmanlaajuinen epätasapaino viljan kysynnässä ja tarjonnassa.”

Näkymät vuodelle 2021

Markkinat

Konsernin liiketoimintojen kehitykseen ja kannattavuuteen vaikuttavat muun muassa kilpailuympäristö, yleiset talousnäkymät ja muutokset alkoholiverotuksessa ja -sääntelyssä. Kuluttajien ostokäyttäytymisen ja kysynnän muutoksiin liittyvä epävarmuus jatkuu. Näiden lisäksi tuotteiden suorien kustannusten vaihtelut vaikuttavat konsernin kannattavuuteen.

Lyhyen aikavälin näkymät

Altia on päivittänyt lyhyen aikavälin näkymänsä, mutta ei julkaise ohjeistusta vuodelle 2021 koronaviruspandemian aiheuttamien epävarmuustekijöiden ja koko vuoden 2021 heikon ennustettavuuden takia.

Vuoden 2021 toisella puoliskolla koronaviruksen odotetaan vaikuttavan edelleen matkustajamyyntiin, vientiin ja anniskelumyyntiin. Kanavavalikoima monopolimarkkinoilla riippuu matkustaja- ja anniskelumyyntiin kohdistuvista rajoituksista ja suosituksista.

Vuoden 2021 toisella puoliskolla koronaviruspandemian odotetaan edelleen vaikuttavan Altia Industrialissa toimitusketjuun, teollisiin palveluihin ja tuotteisiin. Keskitymme edelleen vahvasti Altian työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen. Epävarmuus teollisissa tuotteissa johtuu tärkkelyksen ja etanolin kysynnän mahdollisista häiriöistä ja toimitusketjussa raaka-aineiden saatavuudesta ja niiden toimitusajoista.

Ohran markkinahintojen odotetaan jatkavan nousuaan uudella satokaudella. Taustalla ovat epäsuotuisat sääolosuhteet Suomessa sekä maailmanlaajuinen epätasapaino viljan kysynnässä ja tarjonnassa.

Toimintaympäristön elpyminen riippuu pitkälti koronaviruspandemian kehityksestä, rokotusten edistymisestä ja kuluttajien käyttäytymisen muutoksista.

Aiemmin tammi-maaliskuun liiketoimintakatsauksessa julkaistut lyhyen aikavälin näkymät:

Altia on päättänyt julkistaa lyhyen aikavälin näkymät mutta ei ohjeistusta vuodelle 2021 koronaviruspandemian aiheuttamien epävarmuustekijöiden ja koko vuoden 2021 heikon ennustettavuuden takia. Lyhyen aikavälin näkymät ovat samat kuin 25.2.2021 julkaistussa tilinpäätöstiedotteessa.

Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla COVID-19:n odotetaan vaikuttavan matkustajamyyntiin, vientiin ja anniskelumyyntiin. Kanavien painottumisen monopolimarkkinoille odotetaan jatkuvan niin kauan kuin matkustajamyyntiä ja anniskelumyyntiä rajoitetaan. Tilanteen odotetaan vakautuvan aikaisintaan kesäkauden jälkeen.

Altia Industrial -segmentissä COVID-19:n odotetaan vaikuttavan edelleen merkittävästi sopimusvalmistukseen ja teollisiin tuotteisiin vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. Tuontietanolin hintojen nousu aiheuttaa paineita teknisen etanolin katteisiin. Ohran hinta on noussut tämän vuoden alussa, ja hintatason odotetaan olevan korkeampi kuin vuonna 2020, kunnes uusi sato valmistuu.

Toimintaympäristön elpyminen riippuu pitkälti koronaviruspandemian kehityksestä, rokotusten edistymisestä ja kuluttajien käyttäytymisen muutoksista.

Taloudellinen kalenteri vuodelle 2021

Altia julkaisee liiketoimintakatsauksen tammi–syyskuulta 2021 3. marraskuuta 2021.

Helsinki, 17.8.2021

Altia Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Pekka Tennilä, toimitusjohtaja

Juhana Jokinen, väliaikainen talous- ja rahoitusjohtaja

Yhteydenotot:

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 7488864

Media: Petra Gräsbeck, viestintä, puh. 040 767 0867

Tulospresentaatio:

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä ja väliaikainen talous- ja rahoitusjohtaja Juhana Jokinen esittelevät raportin samana päivänä klo 11 alkavassa englanninkielisessä Microsoft Teams -kokouksessa. Suosittelemme, että kokoukseen osallistutaan online-vaihtoehdolla: <strong>liity kokoukseen tästä</strong>.

Esitystä voi seurata myös puhelimitse soittamalla alla olevaan numeroon noin 5 minuuttia ennen kokouksen alkamista:

FI: +358 9 2310 6678

SE: +46 8 502 428 54

UK: +44 20 3443 9579

US: +1 917-781-4622

Conference ID: 893 293 226#

Kysymysosuus (Q&A)

Suosittelemme, että johdolle esitettävät kysymykset lähetetään Teams-chatin kautta.

Esitysmateriaali

Esitysmateriaali näytetään online-kokouksessa ja sen voi ladata samana päivänä Altian verkkosivuilta osoitteessa: www.altiagroup.fi/sijoittajat

Tallenne

Tallenne julkaistaan myöhemmin Altian verkkosivuilla.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.altiagroup.fi

Altia Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021: Liikevaihdossa hyvää kasvua Q2:lla, yhdistymisen arvioidaan toteutuvan 1.9.2021