logo
10.08.2018 - 08:30

Altia Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2018: Vakaa kehitys jatkui vaativasta toimintaympäristöstä huolimatta

Vakaa kehitys jatkui vaativasta toimintaympäristöstä huolimatta

Tammi–kesäkuu 2018 verrattuna tammi–kesäkuuhun 2017

 • Raportoitu liikevaihto oli 160,6 (164,6) miljoonaa euroa, ja siihen vaikutti valuuttakurssien epäsuotuisa kehitys

 • Liikevaihto oli -2,4 prosenttia viime vuoteen verrattuna ja -0,7 prosenttia ilman valuuttakurssien vaikutusta

 • Finland & Exports -segmentin liikevaihto oli hieman edellisvuotta korkeammalla

 • Scandinavia-segmentin liikevaihto oli viime vuoden tasolla ilman valuuttakurssien vaikutusta

 • Altia Industrial -segmentin liikevaihto oli viime vuoden tason alapuolella

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 13,8 (13,4) miljoonaa euroa eli 8,6 (8,2) prosenttia liikevaihdosta

 • Käyttökate oli 9,3 (12,8) miljoonaa euroa eli 5,8 (7,8) prosenttia liikevaihdosta

 • Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate (liukuva 12 kk) oli 1,8 (0,6)

 • Raportoitu liikevaihto oli 87,1 (91,3) miljoonaa euroa, ja siihen vaikutti valuuttakurssien epäsuotuisa kehitys

 • Liikevaihto ilman valuuttakurssien vaikutusta oli -2,8 prosenttia viime vuoteen verrattuna

 • Pääsiäisen ajankohta vaikutti kielteisesti toisen neljänneksen vuosivertailuun

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 8,7 (9,2) miljoonaa euroa eli 9,9 (10,0) prosenttia liikevaihdosta

 • Käyttökate oli 8,3 (9,0) miljoonaa euroa eli 9,5 (9,9) prosenttia liikevaihdosta

Huhti–kesäkuu 2018 verrattuna huhti–kesäkuuhun 2017

 • Raportoitu liikevaihto oli 87,1 (91,3) miljoonaa euroa, ja siihen vaikutti valuuttakurssien epäsuotuisa kehitys

 • Liikevaihto ilman valuuttakurssien vaikutusta oli -2,8 prosenttia viime vuoteen verrattuna

 • Pääsiäisen ajankohta vaikutti kielteisesti toisen neljänneksen vuosivertailuun

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 8,7 (9,2) miljoonaa euroa eli 9,9 (10,0) prosenttia liikevaihdosta

 • Käyttökate oli 8,3 (9,0) miljoonaa euroa eli 9,5 (9,9) prosenttia liikevaihdosta

 • Tulosohjaus pysyy ennallaan

Tärkeä huomautus: Tämä puolivuosikatsaus on laadittu EU:n hyväksymiä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) ja IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Avainluvut
Q2/18 Q2/17 H1/18 H1/17 2017
Liikevaihto, milj. € 87,1 91,3 160,6 164,6 359,0
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. € 8,7 9,2 13,8 13,4 42,4
% liikevaihdosta 9,9 10,0 8,6 8,2 11,8
Käyttökate, milj. € 8,3 9,0 9,3 12,8 40,3
Vertailukelpoinen liiketulos, milj. € 5,2 5,6 6,8 6,3 28,2
% liikevaihdosta 5,9 6,1 4,2 3,9 7,8
Liiketulos, milj. € 4,8 5,4 2,3 5,7 26,1
Kauden tulos, milj. € 3,6 3,9 1,7 4,7 18,3
Osakekohtainen tulos, euroa 0,10 0,11 0,05 0,13 0,51
Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate, liukuva 12 kk 1,8 0,6 1,8 0,6 1,1
Henkilöstö keskimäärin 742 783 723 784 762

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset IFRS-tilinpäätöslukuihin esitetään liitteen sivulla 29.

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä:

Vuoden 2018 ensimmäinen puolisko on ollut taloudellisesti vakaa. Kannattavuutemme parani edellisvuoteen verrattuna huolimatta vaativasta toimintaympäristöstä ja useista Altian liiketoimintaan vaikuttaneista ulkopuolisista tekijöistä. Näitä tekijöitä ovat olleet esimerkiksi valuuttakurssien jatkuva epäsuotuisa kehitys sekä keskeisten raaka-aineiden kustannuspaine.

Tammi–kesäkuun raportoitu liikevaihto oli 160,6 (164,6) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa laskivat heikot Ruotsin ja Norjan kruunut 2,9 miljoonalla eurolla ja Altia Industrial -segmentin alhaisempi liikevaihto. Vertailukelpoinen käyttökate oli 13,8 (13,4) miljoonaa euroa.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Finland & Exports -segmentti kasvoi hieman pääasiassa Suomen päivittäistavarakaupan ja viennin ansiosta. Scandinavia-segmentin liikevaihto oli viime vuoden tasolla ilman valuuttakurssien vaikutusta. Kokonaisuudessaan juomien myynti (Finland & Exports- ja Scandinavia-segmentit yhteensä) kasvoi 0,5 prosenttia ilman valuuttakurssien vaikutusta. Altian väkevien alkoholijuomien myyntiin on vaikuttanut laskevasti Suomen vähittäismyyntimonopolin alhaisemmat volyymit. Valuuttakurssien vaikutus viinien liikevaihtoon on merkittävä, mutta olemme pystyneet kaiken kaikkiaan kasvattamaan markkinaosuuksia monopoleissa. Altia Industrial -segmentissä teollisten tuotteiden myynti kehittyy positiivisesti. Toisella neljänneksellä jatkuneet tuotannon jaksotukset laskivat sopimusvalmistuksen volyymejä, mikä näkyy alhaisempana liikevaihtona. Sopimusvalmistuksen volyymien odotetaan tasaantuvan vuoden loppua kohti.

Toisella vuosineljänneksellä Altian raportoitu liikevaihto oli 87,1 (91,3) miljoonaa euroa. Viime vuoteen verrattua alhaisemman liikevaihdon taustalla on pääsiäisen ajoittuminen vuonna 2018 ensimmäiselle vuosineljännekselle ja vuonna 2017 toiselle vuosineljännekselle, päämiesportfolion muutokset Ruotsissa sekä valuuttakurssien epäsuotuisan kehityksen jatkuminen. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus liikevaihtoon toisella vuosineljänneksellä oli 1,6 miljoonaa euroa.

Altian strategian mukaisesti keskitymme pohjoismaisiin avainbrändeihimme, joiden kehitys ja kasvu on jatkunut hyvänä. Lisäksi jatkamme edelleen jakelun rakentamista Aasiassa Larsen-konjakille ja Yhdysvalloissa Koskenkorva Vodkalle ja O.P. Anderson -akvaviitille. Koskenkorva Vodkan vienti Venäjälle etenee hyvin. Ruotsissa markkina-asemamme on parantunut voittamamme uuden päämiehen, García Carriónin ja heidän laajan viinivalikoimansa ansiosta. Altian oma Chill Out -viinibrändi menestyi hyvin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Chill Outin designia on uudistettu sen brändin asemoinnin tarkentamiseksi. Suomen päivittäistavarakauppaan on lanseerattu Chill Out -viinispritzerit sekä sokeriton Koskenkorva Vichy ja matala-alkoholinen versio Fresita-kuohuviinistä. Olemme tyytyväisiä tuotevalikoimaamme ja jatkamme ponnisteluja päivittäistavarakaupan mahdollisuuksien hyödyntämiseksi Suomessa.

On ilo kertoa, että kesän aikana Altia teki jakelusopimuksen ruotsalaisen ginitislaamon, Hernö Ginin, kanssa. Hernö Ginin tuotevalikoima koostuu käsityöläisgineistä, jotka on valittu useampana vuotena maailman parhaaksi giniksi. Maailmanluokan ginibrändin ja premium-laadun käsityöläisginien lisääminen tarjontaamme oli oikea askel niin valikoimamme kuin päämiesliiketoimintamme kehittämisessä. Sopimus koskee Hernön ginien jakelua monopolimarkkinoilla, Baltian alueella ja matkustajamyynnissä. Hernö Ginin ja García Carriónin portfolioiden ansiosta tuotevalikoimamme Ruotsissa on vahvistunut huomattavasti, mikä auttaa lieventämään valuuttakurssien epäsuotuisan kehityksen vaikutusta.

Suomen poikkeuksellisen kuivan ja lämpimän kesän odotetaan vaikuttavan jonkin verran ohrasatoon. Haastavista olosuhteista huolimatta Luonnonvarakeskuksen (Luke) ennusteen mukaan ohrasato on 13 prosenttia viime vuotta pienempi, mikä on selkeästi parempi kuin muiden viljojen ennusteet. Vaikutus sadon määrään ja laatuun selviää kolmannella vuosineljänneksellä. Koskenkorvan tehtaan tehokkuuden varmistamiseksi varaudumme mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoisiin ratkaisuihin.

Eri liiketoiminnoissamme on erilaiset hinnoittelumekanismit huomioida raaka-aineiden kustannusmuutokset. Joka tapauksessa juomien ja teollisten tuotteiden hinnoitteluun kohdistuu näissä olosuhteissa painetta, samaan aikaan jatkamme tiukkaa kustannuskuria ja keskitymme parantamaan tehokkuutta entisestään.

Näkymät vuodelle 2018

Markkinat

Konsernin liiketoimintojen kehitykseen ja kannattavuuteen vaikuttavat muun muassa markkina- ja kilpailutilanne, talouden kehitys, kuluttajien tuonti ja alkoholiverotuksen muutokset. Euroalueen epävarmuus ja kuluttajien ostokäyttäytymisen muutokset jatkuvat edelleen. Kulutuskysynnän kehitykseen liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta. Raaka-ainehintojen ja valuuttojen volatiliteetin ennakoidaan jatkuvan.

Kausiluonteisuus

Toimiala on kausiluonteinen, ja viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto ja liikevoitto ovat yleensä muita vuosineljänneksiä huomattavasti suuremmat.

Ohjaus

Altian avainbrändien portfoliota koskevan positiivisen trendin odotetaan jatkuvan. Keskeisiin raaka-aineisiin kohdistuva kustannuspaine ja viennin kasvattaminen tulevat vaikuttamaan kannattavuuden kehitykseen. Heikoista Ruotsin ja Norjan kruunuista johtuvien epäsuotuisten valuuttavaikutusten odotetaan jatkuvan.

23.2.2018 julkaistu tulosohjaus pysyy ennallaan: Konsernin vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) odotetaan paranevan tai olevan vuoden 2017 tasolla.

Talouskalenteri vuodelle 2018

Altia julkaisee liiketoimintakatsauksen tammi–syyskuulta 6.11.2018 noin klo 8.30

Helsinki, 9.8.2018 Altia Oyj Hallitus

Lisätiedot:

Pekka Tennilä, toimitusjohtaja Matti Piri, CFO

Yhteystiedot:

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864 Tiedotusvälineet: Petra Gräsbeck, viestintäjohtaja, puh. 040 767 0867

Puhelinkokous ja webcast-lähetys:

Altia järjestää analyytikoille ja sijoittajille puhelinkokouksen ja webcast-lähetyksen englannin kielellä 10. elokuuta 2018 klo 11.00.

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä ja talousjohtaja Matti Piri esittelevät puolivuosikatsauksen, minkä jälkeen osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Esitysmateriaali julkaistaan ennen kokouksen alkua Altian verkkosivuilla osoitteessa www.altiagroup.fi/sijoittajat.

Puhelinkokoukseen osallistujia pyydetään rekisteröitymään muutamaa minuuttia ennen kokouksen alkamista seuraavissa numeroissa:

- Suomi: 09 81 710 495

- Ruotsi: +46 8 566 427 02

- Iso-Britannia: +44 203 194 05 52

- Yhdysvallat: +1 855 716 15 97

Puhelinkokousta voi seurata myös verkossa osoitteessa https://altia.videosync.fi/2018-08-10-q2

Webcast-esityksen tallenne on saatavissa kokouksen jälkeen Altian sivustolla: www.altiagroup.fi/sijoittajat

Huomautus:

Tämä tiedote on tiivistelmä Altia Oyj:n puolivuosikatsauksesta tammi–kesäkuulta 2018. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.altiagroup.fi/sijoittajat.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.altiagroup.com

Altia Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2018: Vakaa kehitys jatkui vaativasta toimintaympäristöstä huolimatta