logo
06.11.2020 - 08:30

Altia Oyj:n Q3 2020 liiketoimintakatsaus: Vahva kolmas neljännes, ohjeistus päivitetty

Altia Oyj Pörssitiedote 6.11.2020 klo 8:30

<h2 paraeid="{6304e6b7-7df9-4cb0-a328-542f502c44b3}{1}" paraid="1719576490">Altia Oyj:n Q3 2020 liiketoimintakatsaus: Vahva kolmas neljännes, ohjeistus päivitetty

Tämä tiedote on tiivistelmä Altia Oyj:n liiketoimintakatsauksesta tammi-syyskuulta 2020. Liiketoimintakatsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.altiagroup.fi/sijoittajat

<h2 paraeid="{6304e6b7-7df9-4cb0-a328-542f502c44b3}{26}" paraid="899346262">Tammi–syyskuu 2020 verrattuna tammi–syyskuuhun 2019

 • Raportoitu liikevaihto laski 5,5 prosenttia ja oli 235,9 (249,5) miljoonaa euroa

 • Kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto laski 4,7 prosenttia

 • Finland & Exports -segmentin liikevaihto oli 82,8 (90,9) miljoonaa euroa

 • Scandinavia-segmentin liikevaihto oli 77,5 (76,3) miljoonaa euroa, kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 4,1 prosenttia

 • Altia Industrialin liikevaihto oli 75,5 (82,4) miljoonaa euroa

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 33,4 (25,1) miljoonaa euroa, 14,2 (10,1) prosenttia liikevaihdosta

 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -6,6 (-1,8) miljoonaa euroa

 • Raportoitu käyttökate oli 26,8 (23,3) miljoonaa eroa, 11,4 (9,3) prosenttia liikevaihdosta

 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 5,9 (-0,8) miljoonaa euroa

 • Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate (liukuva 12 kk) oli 0,7 (2,0)

<h2 paraeid="{6304e6b7-7df9-4cb0-a328-542f502c44b3}{108}" paraid="346087692">Heinä–syyskuu 2020 verrattuna heinä–syyskuuhun 2019

 • Raportoitu liikevaihto kasvoi 2,5 prosenttia ja oli 86,6 (84,5) miljoonaa euroa

 • Kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 2,5 prosenttia

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 14,6 (11,4) miljoonaa euroa, 16,9 (13,5) prosenttia liikevaihdosta

 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -5,9 (-1,6) miljoonaa euroa ja ne liittyivät pääasiassa Altian ja Arcuksen sulautumissuunnitelmaan

 • Raportoitu käyttökate oli 8,8 (9,8) miljoonaa eroa, 10,1 (11,6) prosenttia liikevaihdosta

 • Altia pidättäytyi 29.4.2020 vuoden 2020 ohjeistuksesta koronaviruspandemian epävarmuuksista johtuen. Neljännen vuosineljänneksen epävarmuuksista huolimatta, Altia antaa päivitetyn ohjeistuksen vuodelle 2020. Vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana vahvasti kehittyneen kannattavuuden myötä vuoden 2020 vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan olevan korkeampi kuin vuonna 2019 (2019: 44,8 miljoonaa euroa).

 • Altian ja Arcuksen yhdistymisestä johtavaksi pohjoismaiseksi viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditaloksi kerrottiin.

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa liiketoimintakatsaukset vuoden kolmelta ensimmäiseltä (Q1) ja yhdeksältä ensimmäiseltä (Q3) kuukaudelta. Katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset IFRS-lukuihin esitetään liitteen sivulla 12.

Katso tärkeitä tietoja yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille kohdassa ”Tärkeää tietoa” sivulla 11.

<h2 paraeid="{6304e6b7-7df9-4cb0-a328-542f502c44b3}{193}" paraid="2043918188">Avainluvut

Q3 20 Q3 19 Q1-Q3 20 Q1-Q3 19 2019
Liikevaihto, milj. euroa 86,6 84,5 235,9 249,5 359,6
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa 14,6 11,4 33,4 25,1 44,8
% liikevaihdosta 16,9 13,5 14,2 10,1 12,4
Raportoitu käyttökate, milj. euroa 8,8 9,8 26,8 23,3 43,1
Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa 10,3 6,9 20,3 11,6 26,8
% liikevaihdosta 11,9 8,2 8,6 4,7 7,5
Liiketulos, milj. euroa 4,5 5,3 13,7 9,8 25,1
Kauden tulos, milj. euroa 3,1 4,0 10,5 8,0 18,4
Osakekohtainen tulos, euroa 0,08 0,11 0,29 0,22 0,51
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa -4,4 3,2 5,9 -0,8 52,6
Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate, liukuva 12 kk 0,7 2,0 0,7 2,0 0,6
Henkilöstö keskimäärin 655 677 652 693 682

<h2 paraeid="{9a6ede8f-49ea-4a40-a163-4a25ed2adb93}{252}" paraid="500027146">Toimitusjohtaja Pekka Tennilä:

”Olen tyytyväinen kolmannen neljänneksen vahvaan tulokseen, kun sekä liikevaihto että kannattavuus olivat viime vuotta paremmalla tasolla. Olemme edelleen pärjänneet hyvin tässä poikkeuksellisessa ajassa, mikä kertoo liiketoimintamme ja henkilöstömme kestävyydestä. Haluankin kiittää koko henkilöstöämme heidän sitoutumisestaan ja kovasta työstään näinä epätavallisina aikoina.

Kolmannella neljänneksellä koronaviruspandemiaan liittyvät rajoitukset vaihtelivat kotimarkkinoillamme. Koronavirustartuntojen määrän lähtiessä jälleen nousuun kolmannen neljänneksen loppupuolella asettivat viranomaiset uusia rajoituksia, joilla oli myös välitön vaikutus Altiaan. Olemme aktivoineet brändejämme ja olemme onnistuneet pitämään tuotantomme käynnissä ilman merkittäviä häiriöitä. Tärkein prioriteettimme on edelleen henkilöstömme turvallisuus.

Monopolien volyymit ovat pysyneet korkealla kuluttajien edelleen siirtäessä ostoksiaan matkustaja- ja anniskelumyynnistä monopoleihin. Finland & Exports -segmentissä näimme hetkellistä toipumista matkustaja- ja anniskelumyynnissä, kun taas monopolikanava jatkoi kasvuaan kolmannella neljänneksellä. Scandinavia-segmentissä Norjan vahva kehitys jatkui sekä viineissä että väkevissä alkoholijuomissa. Ruotsissa väkevät alkoholijuomat jatkoivat vahvaa kasvua ja markkinaosuudet strategisesti tärkeissä gini-, likööri- ja rommikategorioissa paranivat. Altia Industrialin liikevaihto neljänneksellä kasvoi konjakkivaraston myynnin ja etanolin kasvavan, vaikkakin tasaantuvan kysynnän ansiosta. Koronaviruspandemialla oli edelleen negatiivinen vaikutus sopimusvalmistuksen ja tärkkelyksen volyymeihin.

Haastavasta markkinatilanteesta ja toimintaympäristöstä huolimatta kannattavuus parani kaikissa kolmessa segmentissä vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana. Vertailukelpoinen käyttökate parani 33,1 prosenttia eli 8,3 miljoonaa euroa 33,4 miljoonaan euroon. Kannattavuuden hyvän parannuksen taustalla olivat Altia Industrial -segmentti, vahva myynti ja jatkuva tuottojohtaminen monopolikanavissa sekä konserninlaajuiset kustannussäästöt.

Altian taloudellinen tilanne on vahvistunut ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana liiketoiminnan nettorahavirran positiivisen kehityksen myötä. Vertailukelpoisen käyttökatteen paraneminen ja nettokäyttöpääoman positiivinen kehitys tukivat liiketoiminnan nettorahavirran kehitystä. Liiketoiminnan nettorahavirta oli kauden lopussa yhteensä 5,9 (-0,8) miljoonaa euroa. Myös konsernin likviditeetti on pysynyt vahvana koko kauden ajan.

Tämä vuoden aikana väkevien juomien avainbrändiemme innovaatiot ovat menestyneet kansainvälisissä kilpailuissa. Tuorein tunnustus, ja todellinen todiste innovaatiotyöllemme, on International Spirits Challengen myöntämä ”Vodka Producer of the Year” palkinto. Tämä kuvastaa Altian asemaa alan vahvana pohjoismaisena innovaatio-osaajana. Kehitämme myös jatkuvasti digitaalisia alustojamme - viinimaa.fi ja folkofolk.se. Näiden sivustojen kävijämäärät ovat edelleen kasvaneet ja alustoilla on entistä tärkeämpi rooli kuluttajien ja tuotteidemme sekä brändiemme yhdistämisessä.

Altia on toimialansa edelläkävijä vastuullisuudessa. Vastuullisuustiekartassamme pakkauksilla on merkittävä rooli ja tähtäämme sataprosenttisesti kierrätettäviin pakkauksiin. PET-muoviset pullot ovat vastuullinen valinta, koska niiden hiilijalanjälki on 60 prosenttia alhaisempi kuin lasipullon. PET-pullojemme osalta tavoitteemme on nostaa kierrätysmuovin osuus 100 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä verrattuna EU:n 30 prosentin vaatimukseen vuoteen 2030 mennessä. Neljänneksen aikana olemme lanseeranneet ensimmäiset kierrätysmuovia sisältäviin rPET-pulloihin pakatut tuotteemme.

Syyskuussa ilmoitimme Altian ja Arcuksen yhdistymisestä johtavaksi pohjoismaiseksi viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditaloksi. Uuden yhtiön nimeksi tulee ANORA GROUP. Altian hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään sulautumisesta 12. marraskuuta 2020. Lisäksi sulautumisen toteutuminen, jonka arvioimme tapahtuvan vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon aikana, edellyttää tavanomaiset viranomaisluvat.

Loppuvuotta kohden, koronaviruspandemiaan liittyvät epävarmuudet ovat lisääntyneet ja odotamme negatiivisten vaikutusten Altian neljänteen ja tärkeimpään vuosineljännekseen olevan huomattavat. Kokoontumisrajoitukset vähentävät sosiaalisia tapahtumia ja siten vaikuttavat negatiivisesti joulumyyntiin. Varsinkin Skandinaviassa, glögien ja akvaviittien myyntivolyymien odotetaan olevan edellisvuotta alhaisemmat. Lisäksi merkittävän negatiivisen vaikutuksen matkustajamyyntiin odotetaan jatkuvan.

Altia Industrialissa lisääntyneet epävarmuudet liittyvät tärkkelyksen laskeneeseen kysyntään, etanolimarkkinan tiukkaan tilanteeseen, alhaisempiin sopimusvalmistusvolyymeihin sekä ohran hinnan noususta johtuvaan korkeampaan kustannustasoon.

Neljännen vuosineljänneksen epävarmuuksista huolimatta, annamme päivitetyn ohjeistuksen vuodelle 2020. Vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana vahvasti kehittyneen kannattavuuden myötä, odotamme vuoden 2020 vertailukelpoisen käyttökatteen olevan korkeampi kuin vuonna 2019.”

<h2 paraeid="{4912a7e9-1f12-4677-a791-8c1aba3f102a}{140}" paraid="182383111">Näkymät vuodelle 2020

<h3 paraeid="{4912a7e9-1f12-4677-a791-8c1aba3f102a}{146}" paraid="678183648">Markkinat

Konsernin liiketoimintojen kehitykseen ja kannattavuuteen vaikuttavat muun muassa kilpailuympäristö, yleiset talousnäkymät, ja muutokset alkoholiverotuksessa ja -sääntelyssä. Kuluttajien ostokäyttäytymisen ja kysynnän muutoksiin liittyvä epävarmuus jatkuu. Näiden lisäksi tuotteiden suorien kustannusten vaihtelut vaikuttavat konsernin kannattavuuteen.

Koronavirustilanteen päivitys: Talouden ja toimintaympäristön epävarmuus on korkealla tasolla ja talouden hidastumisen riski on todellinen. Markkinoiden toipuminen riippuu hallitusten asettamien matkustamiseen, liikkumiseen ja lähikontaktien välttämiseen liittyvien rajoitusten ja suositusten tasosta ja laajuudesta sekä siitä, millainen vaikutus näillä rajoituksilla on kuluttajien käyttäytymiseen. Toipumisen kestoa on vaikea arvioida. Siihen vaikuttavat muutokset kuluttajien käyttäytymisessä, ja sen odotetaan vaihtelevan myyntikanavasta toiseen.

<h3 paraeid="{4912a7e9-1f12-4677-a791-8c1aba3f102a}{164}" paraid="2093864655">Kausiluonteisuus

Alkoholijuomien kulutuksessa on merkittävää kausiluonteista vaihtelua, jolla on vaikutus Altian liikevaihtoon ja kassavirtaan. Suuri osa yhtiön tuloista ja kassavirrasta saadaan tavallisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä, kun taas vuoden ensimmäisellä neljänneksellä osuus on huomattavasti pienempi. Lisäksi vuoden lopun huippusesonkiin liittyvät valmisteverot maksetaan tammikuussa, mikä johtaa merkittäviin ulosmeneviin kassavirtoihin.

<h3 paraeid="{4912a7e9-1f12-4677-a791-8c1aba3f102a}{180}" paraid="573624226">Ohjeistus

Altia pidättäytyi 29.4.2020 vuoden 2020 ohjeistuksesta koronaviruspandemian epävarmuuksista johtuen. Neljännen vuosineljänneksen epävarmuuksista huolimatta, Altia antaa päivitetyn ohjeistuksen vuodelle 2020. Vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana vahvasti kehittyneen kannattavuuden myötä vuoden 2020 vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan olevan korkeampi kuin vuonna 2019 (2019: 44,8 miljoonaa euroa).

Loppuvuotta kohden, koronaviruspandemiaan liittyvät epävarmuudet ovat lisääntyneet ja negatiivisten vaikutusten Altian neljänteen ja tärkeimpään vuosineljännekseen odotetaan olevan huomattavat. Kokoontumisrajoitukset vähentävät sosiaalisia tapahtumia ja siten vaikuttavat negatiivisesti joulumyyntiin. Varsinkin Skandinaviassa, glögien ja akvaviittien myyntivolyymien odotetaan olevan edellisvuotta alhaisemmat. Lisäksi merkittävän negatiivisen vaikutuksen matkustajamyyntiin odotetaan jatkuvan.

Altia Industrialissa lisääntyneet epävarmuudet liittyvät tärkkelyksen laskeneeseen kysyntään, etanolimarkkinan tiukkaan tilanteeseen, alhaisempiin sopimusvalmistusvolyymeihin sekä ohran hinnan noususta johtuvaan korkeampaan kustannustasoon.

<h3 paraeid="{4912a7e9-1f12-4677-a791-8c1aba3f102a}{208}" paraid="1440722331">Lisätietoja: 

Pekka Tennilä, toimitusjohtaja   Juhana Jokinen, väliaikainen talous- ja rahoitusjohtaja 

<h3 paraeid="{4912a7e9-1f12-4677-a791-8c1aba3f102a}{234}" paraid="466131291">Yhteydenotot: 

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864  Media: Petra Gräsbeck, viestintäjohtaja, puh. 040 767 0867 

Tulospresentaatio

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä ja väliaikainen talous- ja rahoitusjohtaja Juhana Jokinen esittelevät raportin samana päivänä klo 11 alkavassa englanninkielisessä Microsoft Teams -kokouksessa. Suosittelemme, että kokoukseen osallistutaan online-vaihtoehdolla.

<h3 paraeid="{3fe7dda8-64a8-41d0-8493-ff526bcef1e9}{37}" paraid="12701073">Vaihtoehto A: Online-kokous

Käytä tätä linkkiä: Altian Q3 tulospresentaatio

<h3 paraeid="{3fe7dda8-64a8-41d0-8493-ff526bcef1e9}{62}" paraid="587740353">Vaihtoehto B: Puhelin/Call-in

Noin 5 minuuttia ennen kokouksen alkamista, soita valitsemaasi numeroon:

FI: +358 9 2310 6678

SE: +46 8 502 428 54

UK: +44 20 3443 9579

US: +1 917-781-4622

Conference ID: 178 349 180#

Muista mykistää mikrofonisi presentaation aikana.

<h3 paraeid="{3fe7dda8-64a8-41d0-8493-ff526bcef1e9}{126}" paraid="689033684">Kysymysosuus (Q&A)

Suosittelemme, että johdolle esitettävät kysymykset lähetetään Teams-chatin kautta.

<h3 paraeid="{3fe7dda8-64a8-41d0-8493-ff526bcef1e9}{146}" paraid="1429624867">Esitysmateriaali ja tallenne 

Esitysmateriaali näytetään online-kokouksessa ja sen voi ladata Altian verkkosivuilta osoitteessa: www.altiagroup.fi/sijoittajat. Tallenne julkaistaan myöhemmin Altian verkkosivuilla.  

<h3 paraeid="{3fe7dda8-64a8-41d0-8493-ff526bcef1e9}{179}" paraid="476651139">Jakelu: 

Nasdaq Helsinki Oy  Keskeiset tiedotusvälineet  www.altiagroup.fi

Altia Oyj:n Q3 2020 liiketoimintakatsaus: Vahva kolmas neljännes, ohjeistus päivitetty