logo
15.08.2019 - 08:30

Altia Oyj:n tammi-kesäkuu 2019: Liikevaihto kasvoi, toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi etenevät

Altia Oyj Pörssitiedote 15.8.2019 klo 8:30

Altia Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019: Liikevaihto kasvoi, toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi etenevät

Tämä tiedote on tiivistelmä Altia Oyj:n puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuulta 2019. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.altiagroup.fi/sijoittajat.

Tammi–kesäkuu 2019 verrattuna tammi–kesäkuu 2018

 • Raportoitu liikevaihto kasvoi 2,7 prosenttia 165,0 (160,6) miljoonaan euroon

 • Kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 3,5 prosenttia

 • Finland & Exports -segmentin liikevaihto oli 59,6 (62,5) miljoonaa euroa

 • Scandinavia-segmentin liikevaihto oli 50,7 (49,9) miljoonaa euroa; kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 4,1 prosenttia

 • Altia Industrialin liikevaihto oli 54,7 (48,2) miljoonaa euroa

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 13,7 (13,8) miljoonaa euroa, 8,3 (8,6) prosenttia liikevaihdosta

 • Vertailukelpoinen käyttökate ilman IFRS 16 vaikutusta oli 11,7 miljoonaa euroa, 7,1 prosenttia liikevaihdosta

 • Raportoitu käyttökate oli 13,5 (9,3) miljoonaa euroa, 8,2 (5,8) prosenttia liikevaihdosta

 • Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate (liukuva 12 kk) oli 2,0 (1,8), ilman IFRS 16 vaikutusta suhdeluku oli 1,8

Huhti–kesäkuu 2019 verrattuna huhti–kesäkuu 2018

 • Raportoitu liikevaihto oli 91,2 (87,1) miljoonaa euroa

 • Kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 5,4 prosenttia

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 9,4 (8,7) miljoonaa euroa, 10,4 (9,9) prosenttia liikevaihdosta

 • Vertailukelpoinen käyttökate ilman IFRS 16 vaikutusta oli 8,5 miljoonaa euroa, 9,3 prosenttia liikevaihdosta

 • Raportoitu käyttökate oli 9,2 (8,3) miljoonaa euroa, 10,1 (9,5) prosenttia liikevaihdosta

 • Pääsiäisen ajoittuminen toiselle neljännekselle vaikuttaa vertailukelpoisuuteen

 • Tulosohjaus pysyy ennallaan

AVAINLUVUT

Q2/19Q2/18H1/19H1/182018
Liikevaihto, milj. euroa91,287,1165,0160,6357,3
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa9,48,713,713,840,0
% liikevaihdosta10,49,98,38,611,2
Käyttökate, milj. euroa9,28,313,59,334,0
Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa5,05,24,76,825,6
% liikevaihdosta5,55,92,94,27,2
Liiketulos, milj. euroa4,84,84,52,319,7
Kauden tulos, milj. euroa3,63,64,01,715,1
Osakekohtainen tulos, euroa0,100,100,110,050,42
Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate, liukuva 12 kk2,01,82,01,81,2
Henkilöstö keskimäärin705742701723718
Vertailukelpoinen käyttökate ilman IFRS 16 vaikutusta, milj. euroa8,5-11,7--
Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate, liukuva 12 kk ilman IFRS 16 vaikutusta--1.8--

Puolivuosikatsaus on laadittu EU:n hyväksymiä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) ja IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset IFRS-lukuihin esitetään puolivuosikatsauksen sivulla 35.

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä:

”Olemme tyytyväisiä raportoidun liikevaihdon kasvaessa 2,7 prosenttia 165,0 (160,6) miljoonaan euroon vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla. Kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 3,5 prosenttia edellisvuodesta. Toisella neljänneksellä raportoitu liikevaihto kasvoi 4,7 prosenttia 91,2 (87,1) miljoonaan euroon ja kiinteillä valuuttakursseilla kasvua oli 5,4 prosenttia. Scandinavia-segmentissä kasvu viineissä sekä hinnankorotukset ovat vauhdittaneet liikevaihdon kasvua. Olemme erityisen tyytyväisiä Scandinavia-segmentin kehitykseen toisella neljänneksellä segmentin liikevaihdon kasvaessa 7,8 prosenttia kiinteillä valuuttakursseilla. Altia Industrial -segmentin liikevaihdon kasvun taustalla ovat korkeasta ohran hinnasta johtuvat hinnankorotukset ja kasvaneet volyymit.

Olemme toteuttaneet toimenpiteitä käyttöpääoman hallinnan tehostamiseksi, ja näiden myötä liiketoiminnan rahavirta on parantunut toisella neljänneksellä ja vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Tammi-kesäkuussa liiketoiminnan rahavirta oli -4,0 (-26,7) miljoonaa euroa.

Vertailukelpoinen käyttökate tammi-kesäkuussa oli 13,7 (13,8) miljoonaa euroa, ja ilman IFRS 16 -standardin vaikutusta vertailukelpoinen käyttökate oli 11,7 (13,8) miljoonaa euroa. Ohran hinta, valuuttakurssit ja kaikkien monopolimarkkinoiden laskevat volyymit vaikuttivat negatiivisesti kannattavuuden kehitykseen katsauskaudella. Välittömänä toimenpiteenä olemme toteuttaneet tiukat kustannussäästötoimenpiteet koko organisaatiossa.

Kuten olemme aiemmin kertoneet, toteutamme lisätoimenpiteitä liikevaihdon kasvun ja tehokkuuden saavuttamiseksi. Osana tuottojohtamista teimme toisen neljänneksen aikana lisää hinnantarkistuksia kaikissa kategorioissa Suomessa ja Norjassa. Olemme myös edenneet valikoitujen väkevien alkoholituotteiden alkoholitilavuusprosentin optimoinnissa, ja ensimmäiset uudet tuotteet tuotiin Suomen monopolimarkkinoille toisen neljänneksen lopussa. Haemme kasvua uusilla innovaatiolla kasvavissa kategorioissa ja päivittäistavarakaupassa. Esimerkkejä tuoreimmista uutuuksista ovat muun muassa Rum Ö, Explorer-shotit ja Koskenkorva Ginger. Tehokkuuspuolella keskitymme hankinnan yhdenmukaistamiseen ja keskittämiseen sekä toimitusketjun yksinkertaistamiseen. Lisäksi keskitymme varastonimikkeiden (SKU) hallinnassa etenkin kannattamattomiin tuotteisiin.

Viinien ja väkevien alkoholijuomien kokonaismarkkinavolyymit laskivat kaikilla kolmilla monopolimarkkinoilla vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Erityisesti Suomen monopolimarkkinoilla volyymien lasku ei ole tasaantunut kuten aiemmin ennakoimme, vaan itse asiassa 3,5 prosentin lasku on jyrkempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Viinimarkkinat ovat laskeneet myös Ruotsin ja Norjan monopolimarkkinoilla. Toisaalta näissä molemmissa maissa on nähtävissä positiivisempaa kehitystä väkevissä alkoholijuomissa.

Koskenkorvan tislaamo otettiin mukaan Sitran kokoamalle kiertotalouden kiinnostavimmat yritykset -listalle. Tislaamomme hyödyntää raaka-aineena käyttämänsä ohran sataprosenttisesti. Tämä tunnustus yhdessä vuonna 2018 voittamamme Green Company of the Year -palkinnon kanssa osoittaa, että olemme alamme edelläkävijöitä. Vastuullisuus on tärkeä osa Altiaa ja brändejämme, kuten Koskenkorva Vodkaa, ja jatkamme tämän vahvuuden kehittämistä sekä koti- että vientimarkkinoilla.

Väkevien alkoholijuomien matkustajatuonti Baltian maista Suomeen on kasvanut. Viron hallituksen päätettyä laskea alkoholiveroa ja Latvian hallituksen tehtyä samoin matkustajatuonnin odotetaan jatkavan kasvuaan. Suomen hallituksen suunnitelma nostaa valmisteveroa Suomessa vauhdittaisi entisestään alkoholijuomien myyntivolyymien laskua Suomessa, ja sitä myöten hankaloittaisi koko toimialan mahdollisuuksia investoida kansainväliseen kasvuun.

Viimeisimmän viljasatoennusteen mukaan kokonaissato ylittäisi viimevuotisen volyymin, ja myös ohran satoennuste on viimevuotista ennustetta myönteisempi. Ohran korkea hinta aiheuttaa paineita Altian kannattavuudelle tämän syksyn uuteen satoon asti. Satokausi on alkanut, mutta sadon laatu selviää vasta kolmannen vuosineljänneksen lopussa.

Pidämme kuluvan vuoden tulosohjeistuksen ennallaan. Odotamme vertailukelpoisen käyttökatteen paranevan vuoden 2018 tasosta. Ohjeistus perustuu olettamaan normaalista ohrasadosta, Suomen markkinan kehityksen tasaantumisesta, ja kasvavista markkinoista Ruotsissa ja Norjassa. Lisäksi uuden IFRS 16 -standardin käyttöönotosta johtuvan vaikutuksen arvioidaan parantavan vertailukelpoista käyttökatetta 3–4 miljoonalla eurolla.”

Näkymät vuodelle 2019

Markkinat

Konsernin liiketoimintojen kehitykseen ja kannattavuuteen vaikuttavat muun muassa kilpailuympäristö, yleiset talousnäkymät, kuluttajien harjoittama maahantuonti ja alkoholiverotuksen muutokset. Kuluttajien ostokäyttäytymisen ja kysynnän muutoksiin liittyvä epävarmuus jatkuu.

Kausiluonteisuus

Alkoholijuomien kulutuksessa on merkittävää kausiluonteista vaihtelua, jolla on vaikutus Altian liikevaihtoon ja kassavirtaan. Suuri osa yhtiön tuloista ja kassavirrasta saadaan tavallisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä, kun taas vuoden ensimmäisellä neljänneksellä osuus on huomattavasti pienempi. Lisäksi vuoden lopun huippusesonkiin liittyvät valmisteverot maksetaan tammikuussa, mikä johtaa merkittäviin ulosmeneviin kassavirtoihin.

Ohjeistus

7.2.2019 julkaistu tulosohjaus pysyy ennallaan: Vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan paranevan vuoden 2018 tasolta.

Altian avainbrändien portfolion myönteisen kehityksen odotetaan jatkuvan. Suomen markkinan kehityksen odotetaan tasaantuvan vuoteen 2018 verrattuna ja Ruotsin ja Norjan markkinoiden odotetaan kasvavan. Ohran hinnan nousun aiheuttama negatiivinen vaikutus heijastuu korkeina raaka-ainekustannuksina etenkin vuoden ensimmäisillä neljänneksillä. Ohjeistuksen oletuksena on normaali sato vuonna 2019.

Lisäksi uuden IFRS 16 -standardin käyttöönotosta johtuvan vaikutuksen arvioidaan parantavan vertailukelpoista käyttökatetta 3–4 miljoonalla eurolla.

Taloudellinen kalenteri vuodelle 2019

Altia julkaisee Q3 liiketoimintakatsauksen tammi–syyskuulta 2019 7. marraskuuta 2019.

Helsinki, 14.8.2019

Altia Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Pekka Tennilä, toimitusjohtaja

Niklas Nylander, talous- ja rahoitusjohtaja

Yhteystiedot:

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864

Media: Petra Gräsbeck, viestintäjohtaja, puh. 040 767 0867

Puhelinkokous ja webcast-lähetys:

Altia järjestää analyytikoille ja sijoittajille puhelinkokouksen ja webcast-lähetyksen englannin kielellä tänään klo 11.00. Toimitusjohtaja Pekka Tennilä ja talous- ja rahoitusjohtaja Niklas Nylander esittelevät puolivuosikatsauksen. Osallistujia pyydetään rekisteröitymään 5–10 minuuttia ennen kokouksen alkamista seuraavissa numeroissa:

Suomi: +358 981 710 310

Ruotsi: +46 856 642 651

Iso-Britannia: +44 333 300 08 04

Yhdysvallat: +185 585 706 86

Pin: 54934041#

Puhelinkokousta voi seurata myös verkossa. Esitysmateriaali ja linkki puhelinkokoukseen löytyvät osoitteessa: www.altiagroup.fi/sijoittajat

Puhelinkokouksen tallenne julkaistaan myöhemmin samana päivänä Altian verkkosivuilla.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.altiagroup.fi

Altia Oyj:n tammi-kesäkuu 2019: Liikevaihto kasvoi, toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi etenevät