logo
08.05.2019 - 08:30

Altia Oyj:n tammi-maaliskuu 2019: Liikevaihto kehittyi vakaasti, pääsiäisen ajoittuminen ja korkeat raaka-ainekustannukset vaikuttivat kannattavuuteen

Altia Oyj Pörssitiedote 8.5.2019 klo 8:30

Altia Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2019: Liikevaihto kehittyi vakaasti, pääsiäisen ajoittuminen ja korkeat raaka-ainekustannukset vaikuttivat kannattavuuteen

Tämä tiedote on tiivistelmä Altia Oyj:n liiketoimintakatsauksesta tammi-maaliskuulta 2019. Liiketoimintakatsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.altiagroup.fi/sijoittajat .

Tammi–maaliskuu 2019 verrattuna tammi–maaliskuuhun 2018

 • Raportoitu liikevaihto oli 73,8 (73,5) miljoonaa euroa

 • Kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 1,3 prosenttia edellisvuodesta

 • Finland & Exports -segmentin liikevaihto laski 25,0 (27,1) miljoonaan euroon

 • Scandinavia-segmentin liikevaihto oli 21,7 (22,5) miljoonaa euroa, ilman valuuttakurssien vaikutusta liikevaihto oli viime vuoden tasolla

 • Altia Industrialin liikevaihto kasvoi 13,1 prosenttia 27,1 (24,0) miljoonaan euroon

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 4,3 (5,2) miljoonaa euroa, 5,8 (7,0) prosenttia liikevaihdosta

 • Vertailukelpoinen käyttökate ilman IFRS 16 vaikutusta oli 3,2 miljoonaa euroa, 4,4 prosenttia liikevaihdosta

 • Käyttökate oli 4,3 (1,1) miljoonaa eroa, 5,8 (1,5) prosenttia liikevaihdosta

 • Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate (liukuva 12 kk) oli 2,2 (1,8)

 • Tammi-huhtikuussa, konsernin liikevaihto oli viime vuoden tason yläpuolella, juomien myynti oli viime vuoden tasolla

 • Tulosohjaus pysyy ennallaan

Avainluvut

Q1/19Q1/182018
Liikevaihto, milj. euroa73,873,5357,3
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa4,35,240,0
% liikevaihdosta5,87,011,2
Käyttökate, milj. euroa4,31,134,0
Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa-0,31,625,6
% liikevaihdosta-0,42,27,2
Liiketulos, milj. euroa-0,3-2,519,7
Kauden tulos, milj. euroa0,3-1,815,1
Osakekohtainen tulos, euroa0,01-0,050,42
Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate, liukuva 12 kk2,21,81,2
Henkilöstö keskimäärin698705718
Vertailukelpoinen käyttökate ilman IFRS 16 vaikutusta, milj. euroa3,2--
Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate, liukuva 12 kk ilman IFRS 16 vaikutusta2,0--

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset IFRS-tilinpäätöslukuihin esitetään liiketoimintakatsauksen sivulla 11.

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä:

”Pääsiäisen myöhäisellä ajoittumisella tänä vuonna on merkittävä vaikutus Altian liikevaihtoon ensimmäisellä neljänneksellä. Pääsiäisen aikana perinteisesti kulutetaan enemmän sekä väkeviä alkoholijuomia että viinejä. Kun otetaan huomioon huhtikuun myynti ja tarkastellaan tämän vuoden neljää ensimmäistä kuukautta, on konsernin liikevaihto kehittynyt hyvin, ja se on viime vuoden tason yläpuolella. Myös juomien myynti on saavuttanut viime vuoden tason.

Kannattavuuteemme ensimmäisellä neljänneksellä vaikutti korkeat raaka-ainekustannukset, kuten kuluvan vuoden tulosohjeistuksessamme olemme kertoneet. Lisäksi pääsiäisen ajoittuminen vaikutti kannattavuuteen.

Altian raportoitu liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 0,4 prosenttia ja oli 73,8 (73,5) miljoonaa euroa. Ilman heikon Ruotsin kruunun valuuttakurssivaikutusta liikevaihto kasvoi 1,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Vertailukelpoinen käyttökate laski 4,3 (5,2) miljoonaan euroon ja oli 5,8 (7,0) prosenttia liikevaihdosta. Ilman IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin vaikutusta vertailukelpoinen käyttökate oli 3,2 miljoonaa euroa eli 4,4 prosenttia liikevaihdosta.

Toteutimme ensimmäisellä neljänneksellä hinnankorotuksia kaikissa kategorioissa kolmilla monopolimarkkinoilla suunnitelmiemme mukaisesti. Hinnankorotukset toteutettiin tammikuussa Suomessa ja Norjassa ja maaliskuussa Ruotsissa. Näin ollen hinnankorotusten täysi vaikutus ei vielä ole nähtävissä ensimmäisellä neljänneksellä. Osana jatkuvaa tuottojohtamista seuraamme markkinoita tarkasti ja hyödynnämme vastaavasti monopolien tulevat hinnoittelumahdollisuudet.

Tiedotimme katsauskauden jälkeen, huhtikuussa, aloittavamme strategisen yhteistyön Conaxess Trade Beveragesin kanssa Tanskassa. Haemme kumppanuuden kautta vahvempaa markkinoille pääsyä niin kauppa- kuin ravintolakanavassa. Lisäksi kumppanuus mahdollistaa ikonisten pohjoismaisten avainbrändiemme, Koskenkorva Vodkan ja O.P. Anderson Aquavitin sekä paikallisesti vahvojen Brøndums-akvaviitin ja 1-Enkelt-katkeron, kasvun tukemisen.

Pidämme kuluvan vuoden tulosohjeistuksemme ennallaan ja odotamme vertailukelpoisen käyttökatteen ilman IFRS 16 -standardin vaikutusta paranevan vuoden 2018 tasosta olettaen, että sato on normaali. Korkeiden raaka-ainekustannusten odotetaan vaikuttavan edelleen kannattavuuteen uuteen satoon saakka.

Helmikuussa ilmoitimme lisätoimista pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteidemme saavuttamiseksi. Työ etenee, ja keskitymme vahvasti liikevaihdon kasvuun, tuottojohtamiseen, toimitusketjun tehokkuuteen, hankintasäästöihin sekä kokonaisvaltaiseen organisaation tehokkuuteen.”

Näkymät vuodelle 2019

Markkinat

Konsernin liiketoimintojen kehitykseen ja kannattavuuteen vaikuttavat muun muassa kilpailuympäristö, yleiset talousnäkymät, kuluttajien harjoittama maahantuonti ja alkoholiverotuksen muutokset. Kuluttajien ostokäyttäytymisen ja kysynnän muutoksiin liittyvä epävarmuus jatkuu.

Kausiluonteisuus

Alkoholijuomien kulutuksessa on merkittävää kausiluonteista vaihtelua, jolla on vaikutus Altian liikevaihtoon ja kassavirtaan. Suuri osa yhtiön tuloista ja kassavirrasta saadaan tavallisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä, kun taas vuoden ensimmäisellä neljänneksellä osuus on huomattavasti pienempi. Lisäksi vuoden lopun huippusesonkiin liittyvät valmisteverot maksetaan tammikuussa, mikä johtaa merkittäviin ulosmeneviin kassavirtoihin.

Ohjeistus

7.2.2019 julkaistu tulosohjaus pysyy ennallaan: Vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan paranevan vuoden 2018 tasolta.

Altian avainbrändien portfolion myönteisen kehityksen odotetaan jatkuvan. Suomen markkinan kehityksen odotetaan tasaantuvan vuoteen 2018 verrattuna ja Ruotsin ja Norjan markkinoiden odotetaan kasvavan. Ohran hinnan nousun aiheuttama negatiivinen vaikutus heijastuu korkeina raaka-ainekustannuksina etenkin vuoden ensimmäisillä neljänneksillä. Ohjeistuksen oletuksena on normaali sato vuonna 2019.

Lisäksi uuden IFRS 16 -standardin käyttöönotosta johtuvan vaikutuksen arvioidaan parantavan vertailukelpoista käyttökatetta 3–4 miljoonalla eurolla.

Taloudellinen kalenteri vuodelle 2019

Altia julkaisee vuonna 2019 taloudellisia katsauksia seuraavasti:

 • 15.8.2019: Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2019

 • 7.11.2019 Liiketoimintakatsaus tammi–syyskuu 2019

Altian varsinainen yhtiökokous pidetään 15. toukokuuta 2019 Helsingissä, ja ilmoittautuminen päättyy 10. toukokuuta 2019. Kutsu, yhtiökokousmateriaalit ja ilmoittautumisohjeet löytyvät osoitteessa: www.altiagroup.fi/yhtiokokous2019.

Lisätietoja:

Pekka Tennilä, toimitusjohtaja Niklas Nylander, talous- ja rahoitusjohtaja

Yhteystiedot:

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864

Media: Petra Gräsbeck, viestintäjohtaja, puh. 040 767 0867

Puhelinkokous ja webcast-lähetys:

Altia järjestää analyytikoille ja sijoittajille puhelinkokouksen ja webcast-lähetyksen englannin kielellä tänään klo 11.00. Toimitusjohtaja Pekka Tennilä ja talous- ja rahoitusjohtaja Niklas Nylander esittelevät liiketoimintakatsauksen. Osallistujia pyydetään rekisteröitymään 5–10 minuuttia ennen kokouksen alkamista seuraavissa numeroissa:

Suomi: +358 981 710 310

Ruotsi: +46 856 642 651

Iso-Britannia: +44 333 300 08 04

Yhdysvallat: +1 631 913 14 22

Pin: 97133459#

Puhelinkokousta voi seurata myös verkossa. Esitysmateriaali ja linkki puhelinkokoukseen löytyvät osoitteessa: www.altiagroup.fi/sijoittajat

Puhelinkokouksen tallenne julkaistaan myöhemmin samana päivänä Altian verkkosivuilla.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.altiagroup.fi

Altia Oyj:n tammi-maaliskuu 2019: Liikevaihto kehittyi vakaasti, pääsiäisen ajoittuminen ja korkeat raaka-ainekustannukset vaikuttivat kannattavuuteen