logo
29.04.2020 - 08:30

Altia Oyj:n tammi-maaliskuu 2020: Kannattavuus parani vakaalla Q1:llä, loppuvuodelle epävarmuutta, ohjeistuksesta pidättäydytään toistaiseksi

Altia Oyj Pörssitiedote 29.4.2020 klo 8:30

Altia Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2020: Kannattavuus parani vakaalla Q1:llä, loppuvuodelle epävarmuutta, ohjeistuksesta pidättäydytään toistaiseksi

Tämä tiedote on tiivistelmä Altia Oyj:n liiketoimintakatsauksesta tammi-maaliskuulta 2020. Liiketoimintakatsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.altiagroup.fi/sijoittajat

Tammi–maaliskuu 2020 verrattuna tammi–maaliskuuhun 2019

 • Raportoitu liikevaihto oli 68,2 (73,8) miljoonaa euroa

 • Kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto laski 6,0 prosenttia edellisvuodesta

 • Finland & Exports -segmentin liikevaihto oli 23,8 (25,0) miljoonaa euroa

 • Scandinavia-segmentin liikevaihto oli 22,0 (21,7) miljoonaa euroa; kasvua kiinteillä valuuttakurseilla 6,7 prosenttia

 • Altia Industrialin liikevaihto oli 22,4 (27,1) miljoonaa euroa

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 5,5 (4,3) miljoonaa euroa, 8,1 (5,8) prosenttia liikevaihdosta

 • Käyttökate oli 5,4 (4,3) miljoonaa euroa, 8,0 (5,8) prosenttia liikevaihdosta

 • Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate (liukuva 12 kk) oli 1,1 (2,2)

 • Altia pidättäytyy toistaiseksi vuoden 2020 ohjeistuksesta koronapandemian epävarmuuksista johtuen. Ohjeistus päivitetään jos näkyvyys paranee ja koronapandemian vaikutukset Altian toimintaympäristöön ja liiketoiminnan olosuhteisiin voidaan arvioida luotettavasti.

Avainluvut

Q1 20Q1 192019
Liikevaihto, milj. euroa68,273,8359,6
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa5,54,344,8
% liikevaihdosta8,15,812,4
Käyttökate, milj. euroa5,44,343,1
Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa1,1-0,326,8
% liikevaihdosta1,6-0,47,5
Liiketulos, milj. euroa1,0-0,325,1
Kauden tulos, milj. euroa1,30,318,4
Osakekohtainen tulos, euroa0,040,010,51
Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate, liukuva 12 kk1,12,20,6
Henkilöstö keskimäärin642698682

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä:

”Koronaviruksen puhkeaminen maailmanlaajuiseksi pandemiaksi johti siihen, että hallitukset eri maissa asettivat tiukkoja rajoituksia ihmisten liikkumiselle ja kanssakäymiselle. Rajoituksilla on erittäin merkittävä vaikutus toimintaympäristöömme ja toimintatapoihimme. Juuri nyt kaikkein tärkeintä on henkilöstömme terveys ja turvallisuus sekä liiketoimintamme jatkuvuus. Noudatamme toimintamaidemme hallitusten ja terveysviranomaisten asettamia suosituksia ja ohjeita. Henkilöstömme on mahdollisuuksien mukaan työskennellyt etänä maaliskuun puolestavälistä alkaen. Tuotannossa henkilöstön läsnäolo on välttämätöntä, joten olemme tiukentaneet tuotantolaitosten hygieniakäytäntöjä ja -rutiineja. Tässä poikkeustilanteessa tärkein tukemme yhteiskunnalle on toimittaa käsihuuhteisiin tarvittavaa denaturoitua etanolia kriittisille toimialoille, kuten lääke- ja terveydenhuoltosektoreille. Olen erittäin ylpeä henkilöstöstämme, joka mahdollistaa tämän, ja tulemme jatkossakin toimittamaan mahdollisimman paljon denaturoitua etanolia huoltovarmuuden kannalta kriittisille aloille. Olemme tiiviisti yhteydessä kumppaneihimme ja toimittajiimme varmistaaksemme tuotteiden ja raaka-aineiden saatavuuden – tähän asti toimintamme on jatkunut ilman suurempia häiriöitä. Kriisistä johtuen matkustaja- ja anniskelumyyntikanavat, joiden osuus Altian kuluttajatuotteiden myynnistä on noin 20 prosenttia, ovat olleet lähes pysähdyksissä maaliskuun puolestavälistä alkaen.

Altian liikevaihto laski vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä 6,0 prosenttia kiinteillä valuuttakursseilla. Laskun taustalla ovat Altia Industrialin sopimusvalmistusvolyymien jaksotukset ja ohran hinnan normalisoituminen viime vuoden korkeaan hintatasoon verrattuna. Finland & Exports -segmentissä liikevaihto laski monopolikanavan korkeammista volyymeista huolimatta ensimmäisellä neljänneksellä. Matkustaja- ja anniskelumyynnin sulkeutuminen vaikutti liikevaihdon laskuun. Viime vuonna Scandinavia-segmentissä alkanut hyvä kehitys jatkui ja liikevaihto kasvoi 6,7 prosenttia kiinteillä valuuttakursseilla. Monopolikanavan korkeammat volyymit maaliskuussa ovat kompensoineet anniskelumyynnistä tulleen laskun. Heikot Ruotsin ja Norjan kruunut sekä viime vuonna Tanskassa toteutettu liiketoiminnan luovutus vaikuttavat negatiivisesti liikevaihtoon.

Kannattavuus ensimmäisellä neljänneksellä parani edellisvuoteen verrattuna. Koronapandemian puhkeamisen alkuvaiheessa oli nähtävissä kanavavalikoiman ja käsihuuhteisiin tarvittavan denaturoidun etanolin poikkeuksellisen suurien volyymien positiivinen vaikutus. Lisäksi ohran hinnan normalisoituminen vaikutti positiivisesti kannattavuuteen. Vertailukelpoinen käyttökate oli 5,5 (4,3) miljoonaa euroa eli 8,1 (5,8) prosenttia liikevaihdosta.

Toisesta neljänneksestä alkaen näemme kriisin täyden vaikutuksen toiminnassamme. Oletamme, että myyntimme matkustajamyynnissä, viennissä ja anniskelumyynnissä on nollassa tai lähellä nollaa toisella neljänneksellä. Olemme nähneet kuluttajien siirtävän alkoholijuomien ostonsa monopolikanaviin, mutta tämä ei kompensoi myynnin laskua. Toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten takia olemme aloittaneet kustannusrakenteen sopeuttamistoimet. Olemme jäädyttäneet markkinointitoimet suljetuissa myyntikanavissa ja toteutamme tiukkoja kustannussäästötoimia kaikissa toiminnoissa. Aloitamme väliaikaiset lomautukset ja osa-aikatyöskentelyn Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Toisella neljänneksellä keskitämme myynti- ja markkinointitoimemme avoinna oleviin myyntikanaviin ja digitaalisilla alustoillamme, Suomessa Viinimaalla ja Ruotsissa Folk-o-Folkilla, on tässä työssä entistäkin tärkeämpi rooli.

Konsernin likviditeetti on pysynyt hyvänä kriisistä huolimatta. Olemme erityisen tyytyväisiä rahoituksen hyvään saatavuuteen haastavilla velkamarkkinoilla. Keskitymme tulevinakin kuukausina likviditeettimme varmistamiseen.

Jatkamme pidemmälle tähtäävää strategiamme toteuttamista ja keskitymme valikoituihin strategisiin valintoihin. Innovaatioissa osallistumme monopolien tuotehakuihin, luomme uutuuksia kasvaviin gini-, likööri- ja rommikategorioihin ja kehitämme mietoja juomasekoituksia päivittäistavarakauppaan. Pakkauskehityksessä pitkän aikavälin tavoitteemme on sataprosenttisesti kierrätettävät pakkaukset ja jatkamme työtämme tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Näkyvyys on loppuvuoden osalta heikko ja koronapandemian vaikutuksia toimintaympäristöön on vaikea ennustaa luotettavasti. Tämän takia pidättäydymme toistaiseksi vuoden 2020 ohjeistuksesta. Päivitämme ohjeistuksen jos näkyvyys paranee ja koronapandemian vaikutukset Altian toimintaympäristöön ja liiketoiminnan olosuhteisiin voidaan arvioida luotettavasti.”

Näkymät vuodelle 2020

Markkinat

Konsernin liiketoimintojen kehitykseen ja kannattavuuteen vaikuttavat muun muassa kilpailuympäristö, yleiset talousnäkymät, ja muutokset alkoholiverotuksessa ja -sääntelyssä. Kuluttajien ostokäyttäytymisen ja kysynnän muutoksiin liittyvä epävarmuus jatkuu. Näiden lisäksi tuotteiden suorien kustannusten vaihtelut vaikuttavat konsernin kannattavuuteen.

Koronavirustilanteen päivitys: Toimintaympäristön epävarmuus on korkealla tasolla. Markkinoiden toipuminen riippuu hallitusten asettamien rajoitusten, liikkumis- ja matkustusrajoitusten sekä kanssakäymisen välttämiseen liittyvien suositusten kestosta. Toipumisen kestoa on vaikea arvioida, ja sen odotetaan vaihtelevan myyntikanavasta toiseen.

Kausiluonteisuus

Alkoholijuomien kulutuksessa on merkittävää kausiluonteista vaihtelua, jolla on vaikutus Altian liikevaihtoon ja kassavirtaan. Suuri osa yhtiön tuloista ja kassavirrasta saadaan tavallisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä, kun taas vuoden ensimmäisellä neljänneksellä osuus on huomattavasti pienempi. Lisäksi vuoden lopun huippusesonkiin liittyvät valmisteverot maksetaan tammikuussa, mikä johtaa merkittäviin ulosmeneviin kassavirtoihin.

Ohjeistus

Altia pidättäytyy toistaiseksi vuoden 2020 ohjeistuksesta koronapandemian epävarmuuksista johtuen. Ohjeistus päivitetään jos näkyvyys paranee ja koronapandemian vaikutukset Altian toimintaympäristöön ja liiketoiminnan olosuhteisiin voidaan arvioida luotettavasti.

Hallitusten ja terveysviranomaisten asettamilla rajoituksilla ja ohjeistuksilla on merkittävä vaikutus Altian toimintaympäristöön. Näkyvyys on loppuvuoden osalta heikko ja koronapandemian vaikutuksia toimintaympäristöön on vaikea ennustaa luotettavasti. Talouden epävarmuus on korkealla tasolla ja talouden hidastumisen riski on todellinen.

Kuluttajatuotteiden myynnin toipuminen riippuu hallitusten asettamien rajoitusten, liikkumis- ja matkustusrajoitusten sekä kanssakäymisen välttämiseen liittyvien suositusten kestosta. Toipumisen kestoa on vaikea arvioida, ja sen odotetaan vaihtelevan myyntikanavasta toiseen: anniskelumyynnin voidaan odottaa toipuvan matkustajamyyntiä nopeammin.

Aiemmin julkaistu ohjeistus 13.2.2020:

Suomen markkinavolyymien laskun jatkuminen luo painetta kannattavuuden kasvulle. Epävarmuudet globaalissa matkustamisessa vaikuttavat rajakauppaan ja matkustajamyyntiin alueellisesti ja Aasiassa. Ohjeistuksessa ohran hintatason oletetaan olevan normaalilla tasolla vuoden 2020 sadon jälkeen. Vuosien välillä tapahtuvan volyymien jaksottamisen odotetaan vaikuttavan teollisiin palveluihin.

Vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan olevan samalla tai korkeammalla tasolla kuin vuonna 2019 (2019: 44,8 milj. euroa).

Taloudellinen kalenteri vuodelle 2020

Altia julkaisee vuonna 2020 taloudellisia katsauksia seuraavasti:

 • 19. elokuuta: Puolivuotiskatsaus tammi–kesäkuu 2020

 • 6. marraskuuta: Liiketoimintakatsaus tammi–syyskuu 2020

Lisätietoja:

Pekka Tennilä, toimitusjohtaja Niklas Nylander, talous- ja rahoitusjohtaja

Yhteydenotot:

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864 Media: Petra Gräsbeck, viestintäjohtaja, puh. 040 767 0867

Tulospresentaatio:

Englanninkielinen tulospresentaatio pidetään klo 11.00 Microsoft Teams -kokouksena. Suosittelemme, että kokoukseen osallistutaan online-vaihtoehdolla. Osallistuminen puhelimitse on myös mahdollista.

Vaihtoehto A: Online-kokous

Käytä tätä linkkiä: Altian Q1 tulospresentaatio

Muista mykistää mikrofonisi.

Vaihtoehto B: Puhelin/Call-in

Noin 5 minuuttia ennen kokouksen alkamista, soita valitsemaasi numeroon ja muista mykistää mikrofonisi:

FI: +358 9 2310 6678

SE: +46 8 502 428 54

UK: +44 20 3443 9579

US: +1 917-781-4622

Conference ID: 800 886 687#

Esitysmateriaali ja tallenne

Esitysmateriaali näytetään online-kokouksessa ja sen voi ladata Altian verkkosivuilta osoitteessa: www.altiagroup.fi/sijoittajat. Tallenne julkaistaan myöhemmin Altian verkkosivuilla.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.altiagroup.fi