logo
07.11.2019 - 08:30

Altia Oyj:n tammi-syyskuu 2019: Vakaa liikevaihdon kasvu väkevissä juomissa päämarkkinoilla, kannattavuus parani Q3:lla

Altia Oyj Pörssitiedote 7.11.2019 klo 8:30

Altia Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2019: Vakaa liikevaihdon kasvu väkevissä juomissa päämarkkinoilla, kannattavuus parani Q3:lla

Tämä tiedote on tiivistelmä Altia Oyj:n liiketoimintakatsauksesta tammi-syyskuulta 2019. Liiketoimintakatsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.altiagroup.fi/sijoittajat.

Tammi–syyskuu 2019 verrattuna tammi–syyskuuhun 2018

 • Raportoitu liikevaihto kasvoi 1,3 prosenttia 249,5 (246,4) miljoonaan euroon

 • Kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 2,1 prosenttia edellisvuodesta

 • Finland & Exports -segmentin liikevaihto laski 90,9 (94,3) miljoonaan euroon

 • Scandinavia-segmentin liikevaihto kasvoi 76,3 (74,9) miljoonaan euroon, ilman valuuttakurssien vaikutusta liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia

 • Altia Industrialin liikevaihto kasvoi 82,4 (77,2) miljoonaan euroon

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 25,1 (24,1) miljoonaa euroa, 10,1 (9,8) prosenttia liikevaihdosta

 • Vertailukelpoinen käyttökate ilman IFRS 16 vaikutusta oli 22,2 miljoonaa euroa, 8,9 prosenttia liikevaihdosta

 • Raportoitu käyttökate oli 23,3 (19,6) miljoonaa eroa, 9,3 (8,0) prosenttia liikevaihdosta

 • Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate (liukuva 12 kk) oli 2,0 (1,9), ilman IFRS 16 vaikutusta suhdeluku oli 1,8

Heinä–syyskuu 2019 verrattuna heinä–syyskuuhun 2018

 • Raportoitu liikevaihto oli 84,5 (85,7) miljoonaa euroa

 • Kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto oli viime vuoden tasolla, -0,4 prosenttia

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 11,4 (10,3) miljoonaa euroa, 13,5 (12,0) prosenttia liikevaihdosta

 • Vertailukelpoinen käyttökate ilman IFRS 16 vaikutusta oli 10,5 miljoonaa euroa, 12,4 prosenttia liikevaihdosta

 • Raportoitu käyttökate oli 9,8 (10,3) miljoonaa eroa, 11,6 (12,0) prosenttia liikevaihdosta

 • Tulosohjaus pysyy ennallaan

Avainluvut

Q3 19Q3 18Q1-Q3 19Q1-Q3 182018
Liikevaihto, milj. euroa84,585,7249,5246,4357,3
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa11,410,325,124,140,0
% liikevaihdosta13,512,010,19,811,2
Raportoitu käyttökate, milj. euroa9,810,323,319,634,0
Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa6,96,611,613,425,6
% liikevaihdosta8,27,74,75,47,2
Liiketulos, milj. euroa5,36,69,88,919,7
Kauden tulos, milj. euroa4,04,88,06,515,1
Osakekohtainen tulos, euroa0,110,130,220,180,42
Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate, liukuva 12 kk2,01,92,01,91,2
Henkilöstö keskimäärin677725693724718
Vertailukelpoinen käyttökate ilman IFRS 16 vaikutusta, milj. euroa10,5-22,2--
Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate, liukuva 12 kk ilman IFRS 16 vaikutusta--1,8--

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa liiketoimintakatsaukset vuoden kolmelta ensimmäiseltä (Q1) ja yhdeksältä ensimmäiseltä (Q3) kuukaudelta. Katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset IFRS-lukuihin esitetään liitteen sivulla 12.

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä:

”Olemme iloisia juomien liikevaihdon kasvusta kiinteillä valuuttakursseilla kolmannen neljänneksen aikana. Kasvua vauhditti vahva kehitys Ruotsissa. Tänä vuonna raaka-ainekustannuksemme ovat olleet korkeammat kuin viime vuonna johtuen korkeasta ohran hinnasta. Normaalin sadon myötä ohran hinta on laskenut normaalille tasolle kolmannella neljänneksellä. Nyt kun edessämme on tärkeä viimeinen neljännes, olemme tyytyväisiä siitä, että aiemmin viestittyjen toimenpiteiden vaikutus alkaa näkyä ja kannattavuutemme on parantunut kolmannella neljänneksellä viime vuoden tasosta.

Raportoitu liikevaihto tammi-syyskuussa kasvoi 1,3 prosenttia 249,5 (246,4) miljoonaan euroon, ja kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 2,1 prosenttia. Olemme tyytyväisiä väkevien alkoholijuomien myynnin positiiviseen kehitykseen päämarkkinoillamme. Ruotsissa ja Norjassa väkevien alkoholijuomiemme myynti kasvoi kasvavilla markkinoilla. Suomessa väkevien alkoholijuomien markkinavolyymit ovat edelleen laskeneet, mutta lasku on tasaantunut samalla kun myyntimme arvo on noussut. Vertailukelpoinen käyttökate tammi-syyskuussa oli 25,1 (24,1) miljoonaa euroa ja 11,4 (10,3) miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä.

Syyskuussa ilmoitimme investoinnista Von Elk Companyyn, minkä myötä Altiasta tuli yhtiön vähemmistöosakas. Samalla Altiasta tuli Von Elk Companyn innovatiivisen ja palkitun glögikuohuviinin Glöetin jakelija yksinoikeudella Pohjoismaissa ja Baltiassa. Glöet on erinomainen lisäys Altian portfolioon.

Olemme laajentaneet Blossa-glögibrändiä tänä vuonna uutuuksilla sekä monopoli- että päivittäistavarakauppakanavissa. Uutuuksiin lukeutuvat niin alkoholiton kuin matala-alkoholinen ja vähäsokerinen versio sekä uudet maut ja kuohuviini-Blossa. Glögien lisäksi joulusesonkiin kuuluvat perinteisesti lahjapakkaukset, korkealaatuiset viinibrändit ja väkevien alkoholijuomien, kuten akvaviitin ja konjakin, suurempi kulutus. Tämän vuoksi viimeinen neljännes on Altialle vuoden tärkein niin liikevaihdon kuin kannattavuuden kannalta.

Vastuullisuus on meille sekä strateginen prioriteetti että liiketoiminnan keskeinen menestystekijä. Olemme saaneet Green Company of the Year 2018 -tunnustuksen kiertotalouteen perustuvan Koskenkorvan tislaamomme ansiosta. Tämä on esimerkki pitkäaikaisesta sitoutumisestamme vastuullisuuteen. Selvitimme avainbrändimme Koskenkorva Vodkan elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Selvityksestä saimme tärkeää tietoa tulevaa vastuullisuustyötämme varten ja selvitys osoittaa, että Koskenkorva Vodkan elinkaaren aikaisesta hiilijalanjäljestä suurin osa on peräisin tuotteen pakkauksesta ja vodkan raaka-aineena käytettävän ohran viljelystä. Jatkamme työtämme tehokkaampien viljelykäytäntöjen edistämiseksi kumppaneidemme kanssa ja kehitämme vastuullisia pakkausmuotoja. Yhdessä suurimpien asiakkaidemme eli valtioiden vähittäismyyntimonopolien kanssa pyrimme edistämään vastuullisten pakkausratkaisujen, kuten PET-pullojen ja hanapakkausten käyttöä.

Osana vuosittaista strategiaprosessiamme arvioimme pitkän aikavälin strategisia painopistealueitamme ja kasvutavoitteitamme. Kerromme tästä lisää ensi vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.

Tulosohjeistuksemme vuodelle 2019 pysyy ennallaan, ja odotamme vertailukelpoisen käyttökatteen paranevan vuoden 2018 tasosta. Ohjeistus perustuu olettamaan normaalista ohrasadosta, Suomen markkinan kehityksen tasaantumisesta, ja kasvavista markkinoista Ruotsissa ja Norjassa. Lisäksi IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutuksen odotetaan parantavan vertailukelpoista käyttökatetta 3–4 miljoonaa euroa.”

Näkymät vuodelle 2019

Markkinat

Konsernin liiketoimintojen kehitykseen ja kannattavuuteen vaikuttavat muun muassa kilpailuympäristö, yleiset talousnäkymät, kuluttajien harjoittama maahantuonti ja alkoholiverotuksen muutokset. Kuluttajien ostokäyttäytymisen ja kysynnän muutoksiin liittyvä epävarmuus jatkuu.

Kausiluonteisuus

Alkoholijuomien kulutuksessa on merkittävää kausiluonteista vaihtelua, jolla on vaikutus Altian liikevaihtoon ja kassavirtaan. Suuri osa yhtiön tuloista ja kassavirrasta saadaan tavallisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä, kun taas vuoden ensimmäisellä neljänneksellä osuus on huomattavasti pienempi. Lisäksi vuoden lopun huippusesonkiin liittyvät valmisteverot maksetaan tammikuussa, mikä johtaa merkittäviin ulosmeneviin kassavirtoihin.

Ohjeistus

7.2.2019 julkaistu tulosohjaus pysyy ennallaan: Vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan paranevan vuoden 2018 tasolta.

Altian avainbrändien portfolion myönteisen kehityksen odotetaan jatkuvan. Suomen markkinan kehityksen odotetaan tasaantuvan vuoteen 2018 verrattuna ja Ruotsin ja Norjan markkinoiden odotetaan kasvavan. Ohran hinnan nousun aiheuttama negatiivinen vaikutus heijastuu korkeina raaka-ainekustannuksina etenkin vuoden ensimmäisillä neljänneksillä. Ohjeistuksen oletuksena on normaali sato vuonna 2019.

Lisäksi uuden IFRS 16 -standardin käyttöönotosta johtuvan vaikutuksen arvioidaan parantavan vertailukelpoista käyttökatetta 3–4 miljoonalla eurolla.

Lisätietoja:

Pekka Tennilä, toimitusjohtaja Niklas Nylander, talous- ja rahoitusjohtaja

Yhteystiedot:

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864

Media: Petra Gräsbeck, viestintäjohtaja, puh. 040 767 0867

Puhelinkokous ja webcast-lähetys:

Altia järjestää analyytikoille ja sijoittajille puhelinkokouksen ja webcast-lähetyksen englannin kielellä tänään klo 11.00. Toimitusjohtaja Pekka Tennilä ja talous- ja rahoitusjohtaja Niklas Nylander esittelevät liiketoimintakatsauksen. Osallistujia pyydetään rekisteröitymään 5–10 minuuttia ennen kokouksen alkamista seuraavissa numeroissa:

Suomi: +358 981 710 310

Ruotsi: +46 856 642 651

Iso-Britannia: +44 333 300 08 04

Yhdysvallat: +1 855 857 06 86

Pin: 69235054#

Puhelinkokouksen webcast-lähetykseen pääsee tästä: https://altia.videosync.fi/2019-q3-teleconference

Esitysmateriaali löytyy täältä: www.altiagroup.fi/sijoittajat

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.altiagroup.fi

Altia Oyj:n tammi-syyskuu 2019: Vakaa liikevaihdon kasvu väkevissä juomissa päämarkkinoilla, kannattavuus parani Q3:lla