logo
07.02.2019 - 08:30

Altia Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018

Altia Oyj Pörssitiedote 7.2.2019 klo 8:30

Altia Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018: Haastava toimintaympäristö vaikutti vuoden 2018 tulokseen – vertailukelpoinen käyttökate 40 miljoonaa euroa

Tämä tiedote on tiivistelmä Altia Oyj:n vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <em>www.altiagroup.fi/sijoittajat</em>.

Tammi–joulukuu 2018 verrattuna tammi–joulukuuhun 2017

 • Raportoitu liikevaihto oli 357,3 (359,0) miljoonaa euroa

 • Kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia viime vuoteen verrattuna

 • Finland & Exports -segmentin liikevaihto oli 133,8 (133,9) miljoonaa euroa

 • Scandinavia-segmentin liikevaihto oli 117,7 (123,7) miljoonaa euroa, kiinteillä valuuttakursseilla viime vuoden tasolla

 • Altia Industrialin liikevaihto oli 105,8 (101,3) miljoonaa euroa

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 40,0 (42,4) miljoonaa euroa eli 11,2 (11,8) prosenttia liikevaihdosta

 • Käyttökate oli 34,0 (40,3) miljoonaa euroa eli 9,5 (11,2) prosenttia liikevaihdosta

 • Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate (liukuva 12 kk) oli 1,2 (1,1)

 • Osakekohtainen tulos oli 0,42 (0,51) euroa

Loka–joulukuu 2018 verrattuna loka–joulukuuhun 2017

 • Raportoitu liikevaihto oli 110,9 (109,8) miljoonaa euroa

 • Kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 2,8 prosenttia

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 15,9 (18,5) miljoonaa euroa eli 14,3 (16,9) prosenttia liikevaihdosta

 • Käyttökate oli 14,4 (16,3) miljoonaa euroa eli 13,0 (14,9) prosenttia liikevaihdosta

Avainluvut

Q4 18Q4 1720182017
Liikevaihto, milj. euroa110,9109,8357,3359,0
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa15,918,540,042,4
% liikevaihdosta14,316,911,211,8
Käyttökate, milj. euroa14,416,334,040,3
Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa12,215,025,628,2
% liikevaihdosta11,013,67,27,8
Liiketulos, milj. euroa10,712,719,726,1
Kauden tulos, milj. euroa8,68,015,118,3
Osakekohtainen tulos, euroa0,240,220,420,51
Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate, liukuva 12 kk1,21,11,21,1
Henkilöstö keskimäärin701718718762

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset IFRS-tilinpäätöslukuihin esitetään tilinpäätöstiedotteessa sivulla 26.

”Taloudelliseen kehitykseemme vuonna 2018 vaikuttivat toimintaympäristöön liittyvät ulkoiset tekijät. Nousseet raaka-ainekustannukset ja valuuttojen negatiivinen vaikutus ovat laskeneet taloudellista tulostamme.

Olemme tyytyväisiä liikevaihdon 1,4 prosentin kasvuun ilman valuuttakurssien negatiivista vaikutusta. Pohjoismaisten avainbrändiemme kuten Koskenkorva Vodkan ja Larsen Cognacin myynti jatkui hyvällä tasolla etenkin viennin kasvun ansiosta. Lisäksi päivittäistavarakaupan avaaminen Suomessa ja omien viinibrändiemme, Blossan ja Chill Outin, myynti kehittyivät hyvin.

Pohjoismaisilla monopolimarkkinoilla volyymien kasvu on vakaata Ruotsissa ja Norjassa, kun taas Suomessa markkinat laskivat vuonna 2018. Suomen monopolimarkkinan volyymien laskun taustalla ovat vuoden 2018 alussa voimaan tulleet muutokset alkoholilainsäädännössä ja alkoholin verotuksessa. Kokonaisuudessaan kaikkien kolmen vähittäismyyntimonopolin väkevien alkoholijuomien ja viinien markkinoiden kehitys oli vuonna 2018 edellisvuoden tasolla. Näillä markkinoilla Altia vahvisti markkina-asemaansa viineissä, mutta menetti sitä väkevissä alkoholijuomissa Ruotsin päämiesportfoliossa tapahtuneiden muutosten vuoksi.

Altia Industrialin myönteinen vaikutus liikevaihtoon johtui teollisten tuotteiden hyvänä jatkuneesta kehityksestä ja ohran hinnan nousun vuoksi tehdyistä hinnankorotuksista.

Yritysvastuu on strategiamme ja liiketoimintamme ytimessä. Marraskuussa 2018 kansainvälinen The Drinks Business -lehti palkitsi Altian Green Company of the Year -tunnustuksella. Tämä on upea kunnianosoitus Koskenkorvan tislaamon kiertotaloudelle.

Olemme ottaneet oikeita askelia myös Altian digitalisoimisessa ja valmiuksiemme kehittämisessä tällä saralla. Digitaalisiin alustoihimme, Viinimaa Suomessa ja folkofolk Ruotsissa, liittyvä työ on ollut menestyksekästä. Toukokuussa 2018 avasimme pohjoismaisia alkoholijuomia myyvän verkkokaupan, www.nordicspirits.com, Saksan markkinoilla.

Ohran kustannusten noususta johtuva negatiivinen vaikutus näkyy erityisesti vuoden 2019 ensimmäisillä neljänneksillä korkeampina raaka-ainekustannuksina verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Olemme jo ryhtyneet toimenpiteisiin parantaaksemme vertailukelpoista käyttökatettamme vuoden 2018 tasosta niin juomien hintoja korottamalla kuin kustannussäästöjen avulla. Olemme saaneet päätökseen organisaatiomuutokset Scandinavia- ja Finland & Exports -segmenteissä, ja juomatuotteiden hinnankorotukset kolmella monopolimarkkinalla toteutetaan ensimmäisen neljänneksen aikana. Lisäksi olemme tunnistaneet hankkeita, joiden avulla voimme parantaa toimitusketjun tehokkuutta.

Jatkamme Altian uudistamista. Kannattavan kasvun strategiamme mukaisesti olemme määritelleet tarkennettuja lisätoimenpiteitä jo aiemmin julkistettujen liikevaihto- ja kannattavuustavoitteiden saavuttamiseksi. Nämä lisätoimenpiteet keskittyvät liikevaihdon kasvuun, tuottojohtamiseen, toimitusketjun tehokkuuteen, hankintasäästöihin sekä kokonaisvaltaiseen organisaation tehokkuuteen.

Maaliskuussa 2018 Altia listautui Nasdaq Helsinkiin. Ensimmäinen yhtiökokous listautumisen jälkeen on suunniteltu pidettäväksi 15. toukokuuta 2019 Helsingissä. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2018 maksetaan osinkoa 0,38 euroa osakkeelta.”

Näkymät vuodelle 2019

Markkinat

Konsernin liiketoimintojen kehitykseen ja kannattavuuteen vaikuttavat muun muassa kilpailuympäristö, yleiset talousnäkymät, kuluttajien harjoittama maahantuonti ja alkoholiverotuksen muutokset. Kuluttajien ostokäyttäytymisen ja kysynnän muutoksiin liittyvä epävarmuus jatkuu.

Kausiluonteisuus

Alkoholijuomien kulutuksessa on merkittävää kausiluonteista vaihtelua, jolla on vaikutus Altian liikevaihtoon ja kassavirtaan. Suuri osa yhtiön tuloista ja kassavirrasta saadaan tavallisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä, kun taas vuoden ensimmäisellä neljänneksellä osuus on huomattavasti pienempi. Lisäksi vuoden lopun huippusesonkiin liittyvät valmisteverot maksetaan tammikuussa, mikä johtaa merkittäviin ulosmeneviin kassavirtoihin.

Ohjeistus

Vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan paranevan vuoden 2018 tasolta.

Altian avainbrändien portfolion myönteisen kehityksen odotetaan jatkuvan. Suomen markkinan kehityksen odotetaan tasaantuvan vuoteen 2018 verrattuna ja Ruotsin ja Norjan markkinoiden odotetaan kasvavan. Ohran hinnan nousun aiheuttama negatiivinen vaikutus heijastuu korkeina raaka-ainekustannuksina etenkin vuoden ensimmäisillä neljänneksillä. Ohjeistuksen oletuksena on normaali sato vuonna 2019.

Lisäksi uuden IFRS 16 -standardin käyttöönotosta johtuvan vaikutuksen arvioidaan parantavan vertailukelpoista käyttökatetta 3–4 miljoonalla eurolla.

Osinkoehdotus

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 31.12.2018 tilinpäätöksen mukaan 72 084 125,87 euroa, joka sisältää tilikauden voiton 14 102 839,85 euroa.

Emoyhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2018 maksetaan osinkoa 0,38 euroa osakkeelta. Hallituksen esitys perustuu osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja huomioi vuoden 2018 tulokseen sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

Varsinainen yhtiökokous 2019

Altia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2019 on suunniteltu pidettäväksi 15. toukokuuta 2019 Helsingissä. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Taloudellinen kalenteri vuodelle 2019

Vuosikertomus vuodelta 2018, sisältäen tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen, julkaistaan suomen- ja englanninkielisenä pdf-tiedostona Altian verkkosivuilla viikolla 12 (18.3. alkava viikko).

Altia julkaisee vuonna 2019 taloudellisia katsauksia seuraavasti:

 • 8.5.2019: Liiketoimintakatsaus tammi–maaliskuu 2019

 • 15.8.2019: Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2019

 • 7.11.2019 Liiketoimintakatsaus tammi–syyskuu 2019

ALTIA OYJ

Lisätiedot:

Pekka Tennilä, toimitusjohtaja Niklas Nylander, talous- ja rahoitusjohtaja

Yhteystiedot:

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864

Media: Petra Gräsbeck, viestintäjohtaja, puh. 040 767 0867

Tiedotustilaisuus:

Suomenkielinen tiedotustilaisuus tuloksesta medialle ja analyytikoille pidetään klo 9.00 Altian toimitilojen baarissa osoitteessa Kaapeliaukio 1, Ruoholahti. Tilaisuudessa ovat paikalla toimitusjohtaja Pekka Tennilä ja talous- ja rahoitusjohtaja Niklas Nylander.

Puhelinkokous ja webcast-lähetys:

Altia järjestää analyytikoille ja sijoittajille englanninkielisen puhelinkokouksen ja webcast-lähetyksen tänään klo 11.00.

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä ja talous- rahoitusjohtaja Niklas Nylander esittelevät koko vuoden tuloksen. Esitysmateriaali julkaistaan ennen kokouksen alkua Altian verkkosivuilla: https://altiagroup.com/fi/sijoittajat.

Puhelinkokoukseen osallistujia pyydetään rekisteröitymään 5–10 minuuttia ennen kokouksen alkamista seuraavissa numeroissa (pin: 46979445#):

Suomi: +358981710310

Ruotsi: +46 856642651

Iso-Britannia: +44 3333000804

Yhdysvallat: +1 6319131422

Puhelinkokousta voi seurata myös verkossa osoitteessa https://altia.videosync.fi/2018-q4-teleconference ja tallenne julkaistaan myöhemmin Altian verkkosivuilla: https://altiagroup.com/fi/sijoittajat

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.altiagroup.fi

Altia Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018