logo
25.02.2021 - 08:30

Altia Oyj:n tilinpäätöstiedote 2020: Poikkeuksellisen vahva suoritus koronavuonna

Altia Oyj Pörssitiedote 25.2.2021 klo 8:30

Altia Oyj:n tilinpäätöstiedote 2020: Poikkeuksellisen vahva suoritus koronavuonna

Tämä tiedote on tiivistelmä Altia Oyj:n vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteesta. TIlinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.altiagroup.fi/sijoittajat

Tammi–joulukuu 2020 verrattuna tammi–joulukuu 2019

 • Raportoitu liikevaihto laski 4,8 prosenttia ja oli 342,4 (359,6) miljoonaa euroa

 • Kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto laski 4,4 prosenttia

 • Finland & Exports -segmentin liikevaihto oli 117,2 (128,6) miljoonaa euroa

 • Scandinavia-segmentin liikevaihto oli 123,9 (120,7) miljoonaa euroa; kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 3,9 prosenttia

 • Altia Industrialin liikevaihto oli 101,2 (110,2) miljoonaa euroa

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 52,4 (44,8) miljoonaa euroa, 15,3 (12,4) prosenttia liikevaihdosta

 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -12,1 (-1,7) miljoonaa euroa ja ne liittyivät pääasiassa Altian ja Arcuksen sulautumissuunnitelmaan

 • Raportoitu käyttökate oli 40,3 (43,1) miljoonaa euroa, 11,8 (12,0) prosenttia liikevaihdosta

 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 56,1 (52,6) miljoonaa euroa

 • Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate oli -0,1 (0,6)

Loka-joulukuu 2020 verrattuna loka-joulukuu 2019

 • Raportoitu liikevaihto laski 3,2 prosenttia ja oli 106,5 (110,1) miljoonaa euroa

 • Kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto laski 3,5 prosenttia

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 19,0 (19,7) miljoonaa euroa, 17,9 (17,9) prosenttia liikevaihdosta

 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -5,5 (0,2) miljoonaa euroa ja ne liittyivät Altian ja Arcuksen sulautumissuunnitelmaan

 • Raportoitu käyttökate oli 13,5 (19,8) miljoonaa euroa, 12,7 (18,0) prosenttia liikevaihdosta

Lyhyen aikavälin näkymät 2021

Altia on päättänyt antaa lyhyen aikavälin näkymät mutta ei ohjeistusta vuodelle 2021 koronaviruspandemiasta johtuvien epävarmuuksien ja koko vuoden 2021 heikon ennustettavuuden vuoksi.

Hallituksen osinkoehdotus

Altian osinkopolitiikan mukaisesti Altian hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 maksetaan vuotuista osinkoa 0,35 euroa osakkeelta.

Arcuksen hallitus on vastaavasti ehdottanut Arcuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuotuista osinkoa maksettaisiin 1,66 Norjan kruunua osakkeelta tilikaudelta 2020, mikä heijastaa sulautumissuunnitelmassa sovittua Altian ja Arcuksen suhteellista arvoa. Tämä tarkoittaa, että Altian ja Arcuksen tilikaudelta 2020 maksettavat osingot eivät vaikuta yhtiöiden sulautumista varten sovittuun arvostukseen.

Altian hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle myös, että vuoden 2020 ylimääräisen yhtiökokouksen päättämä osinkovaltuutus maksaa ylimääräinen 0,40 osakekohtainen osinko Altian osakkeenomistajille Altian ja Arcuksen yhdistymiseen liittyen ja ennen sen toteutumista uusitaan.

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu EU:n hyväksymiä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) ja IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset IFRS-tilinpäätöslukuihin esitetään liitteessä sivulla 35.

Katso tärkeitä tietoja yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille kohdassa ”Tärkeää tietoa” sivulla 22.

Avainluvut

Q4 20Q4 1920202019
Liikevaihto, milj. euroa106,5110,1342,4359,6
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa19,019,752,444,8
% liikevaihdosta17,917,915,312,4
Käyttökate, milj. euroa13,519,840,343,1
Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa14,815,235,026,8
% liikevaihdosta13,913,810,27,5
Liiketulos, milj. euroa9,315,322,925,1
Kauden tulos, milj. euroa7,310,417,818,4
Osakekohtainen tulos, euroa0,200,290,490,51
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa50,253,456,152,6
Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate-0,10,6-0,10,6
Henkilöstö keskimäärin645648650682

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä:

”Haluan kiittää koko henkilökuntaa vahvasta tuloksesta vuonna 2020. Viime vuosi oli meille poikkeuksellinen maailmanlaajuisen koronaviruspandemian ja sen liiketoiminnallemme ja henkilöstömme terveydelle ja turvallisuudelle tuomien haasteiden vuoksi. Selvisimme tilanteesta erittäin hyvin, ja olen ylpeä henkilöstömme hienoista saavutuksista ja vahvasta sitoutumisesta tämän vaikean vuoden aikana.

Neljäs vuosineljännes oli pitkälti odotustemme mukainen koronaviruspandemian rajoitusten edelleen vaikuttaessa matkustaja- ja anniskelumyyntiin. Tärkeän joulusesongin aikana sekä Blossan että perinteisten suomalaisten glögien myynti kehittyi hyvin, mutta juhlatilaisuuksien pois jääminen ja anniskelumyynnin rajoitukset vaikuttivat akvaviittien myyntiin Ruotsissa.

Vuonna 2020 Altian liikevaihto laski 4,4 prosenttia kiinteillä valuuttakursseilla. Lasku johtui pääasiassa koronaviruspandemian rajoitusten negatiivisista vaikutuksista matkustajamyyntiin, vientiin ja anniskelumyyntiin sekä sopimusvalmistusvolyymeihin. Rajoitusten myötä kuluttajat ovat siirtäneet ostoksensa monopoleihin. Finland & Exports -segmentin liikevaihdon lasku edellisvuodesta johtui matkustajamyynnin ja viennin laskusta, mutta Altian liikevaihto monopolikanavassa kasvoi väkevien alkoholijuomien vahvan myynnin myötä. Scandinavia-segmentin liikevaihdon kasvua edellisvuodesta vauhditti vahva myynti monopoleissa, mikä myös kompensoi anniskelumyynnistä tullutta laskua. Altia Industrial -segmentin liikevaihto laski alhaisempien sopimusvalmistusvolyymien takia, vaikka etanolin myynnin kasvua vauhditti vahva kysyntä.

Vuonna 2020 kannattavuutemme parani edellisvuodesta ja vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 17,1 prosenttia eli 7,6 miljoonaa euroa ja oli 52,4 miljoonaa euroa. Tämän hyvän kehityksen ansiosta saavutimme pitkän aikavälin taloudellisen tavoitteemme vertailukelpoisen käyttökatemarginaalin ollessa 15,3 prosenttia. Kannattavuuden poikkeuksellisen vahvan kehityksen taustalla olivat Altia Industrial -segmentti, positiivinen kanavavalikoima ja konserninlaajuiset kustannussäästöt. Vuoden 2020 raportoituun tulokseen vaikutti merkittävät Altia ja Arcuksen sulautumissuunnitelmaan liittyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kustannuserät.

Taloudellinen asemamme oli vakaa koko vuoden ajan. Rahavirta kehittyi hyvin, ja likviditeetti oli vahva. Liiketoiminnan nettorahavirta parani 56,1 (52,6) miljoonaan euroon käyttöpääoman myönteisen kehityksen seurauksena.

Altian hallitus esittää yhtiön osingonjakopolitiikan mukaisesti varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. Osinko on tarkoitus maksaa suunnitellun ylimääräisen osingon, 0,40 euroa osakkeelta, lisäksi. Ylimääräinen osinko maksetaan juuri ennen Altian ja Arcuksen sulautumista.

Vuoden aikana meille oli tärkeintä henkilöstömme terveyden ja turvallisuuden ja liiketoimintamme jatkuvuuden varmistaminen. Kiitän vilpittömästi tuotantotiimejämme sekä päämiehiämme ja toimittajiamme, joiden tuella toimintamme on jatkunut ilman merkittäviä häiriöitä. Pandemian aikana merkittävä panoksemme yhteiskunnalle oli vastata käsidesinfiointiaineissa käytettävän teknisen etanolin kasvavaan kysyntään. Kun kysyntä saavutti huippunsa ensimmäisellä neljänneksellä, asiakkaille päivittäin toimittamamme denaturoidun alkoholin määrä riitti noin 200 000 puolen litran käsidesinfiointipullon valmistukseen.

Vastuullisuus on meille sekä strateginen prioriteetti että liiketoimintamme keskeinen menestystekijä. Vuoden 2020 alusta alkaen olemme toteuttaneet vuoteen 2030 ulottuvaa vastuullisuustiekarttaamme. Keskeisenä tavoitteena on hiilineutraali tuotanto vuoteen 2025 mennessä. Investointi uuteen polttoainesiiloon Koskenkorvan tehtaalla vie meidät askeleen lähemmäksi tätä tavoitetta. Rajamäen tehtaalla olemme vahvistaneet kyvykkyyksiämme matala-alkoholisten ja alkoholittomien tuotteiden tuotannossa, mikä antaa meille erinomaiset lähtökohdat innovaatioille tässä kasvavassa kategoriassa. Olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan työturvallisuutta ja olemme edenneet hyvin kohti pitkän aikavälin tavoitettamme, joka on nolla tapaturmista johtuvaa poissaoloa. Tapaturmataajuutemme laski myös vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna.

Vuonna 2021 tavoitteenamme on saavuttaa merkittävä strateginen virstanpylväs. Altian ja Arcuksen suunnitellun yhdistymisen myötä syntyy johtava pohjoismainen viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo: Anora Group. Ilmoitimme sulautumissuunnitelmasta syyskuussa, ja Altian ja Arcuksen osakkeenomistajat hyväksyivät sen ylimääräisissä yhtiökokouksissa marraskuussa. Kilpailuviranomaisprosessi etenee odotustemme mukaisesti ja hyvässä yhteistyössä Suomen, Ruotsin ja Norjan kilpailuviranomaisten kanssa. Odotamme edelleen saavamme sulautumisen päätökseen vuoden 2021 alkupuoliskolla.

Toimintaympäristössämme on odotettavissa merkittäviä epävarmuustekijöitä COVID-19-rajoitusten jatkuessa. Toimintaympäristön elpymisen ennustaminen on vaikeaa, koska se riippuu pitkälti koronaviruksen kehityksestä, rokotusten edistymisestä ja kuluttajien käyttäytymisen muutoksista. Nämä epävarmuustekijät heikentävät koko vuoden 2021 ennustettavuutta, minkä vuoksi olemme päättäneet julkistaa lyhyen aikavälin näkymät mutta emme ohjeistusta vuodelle 2021.”

Näkymät vuodelle 2021

Markkinat

Konsernin liiketoimintojen kehitykseen ja kannattavuuteen vaikuttavat muun muassa kilpailuympäristö, yleiset talousnäkymät, ja muutokset alkoholiverotuksessa ja -sääntelyssä. Kuluttajien ostokäyttäytymisen ja kysynnän muutoksiin liittyvä epävarmuus jatkuu. Näiden lisäksi tuotteiden suorien kustannusten vaihtelut vaikuttavat konsernin kannattavuuteen.

Koronavirustilanteen päivitys: Koronaviruspandemian rajoitukset rajoittavat tai jopa sulkevat Altian juomatuotteiden myyntikanavia matkustajamyyntiä, vientiä ja anniskelumyyntiä. Näiden kanavien elpyminen riippuu hallitusten asettamien rajoitusten tasosta ja laajuudesta sekä kuluttajakäyttäytymisen muutoksista. Elpymisen kestoa on vaikea arvioida, ja sen odotetaan vaihtelevan myyntikanavan mukaan. Talouden ja toimintaympäristön epävarmuus on suurta, ja talouden hidastumisen riski on todellinen.

Kausiluonteisuus

Alkoholijuomien kulutuksessa on merkittävää kausiluonteista vaihtelua, jolla on vaikutus Altian liikevaihtoon ja kassavirtaan. Suuri osa yhtiön tuloista ja kassavirrasta saadaan tavallisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä, kun taas vuoden ensimmäisellä neljänneksellä osuus on huomattavasti pienempi. Lisäksi vuoden lopun huippusesonkiin liittyvät valmisteverot maksetaan tammikuussa, mikä johtaa merkittäviin ulosmeneviin kassavirtoihin.

Lyhyen aikavälin näkymät

Altia on päättänyt antaa lyhyen aikavälin näkymät mutta ei ohjeistusta vuodelle 2021 koronaviruspandemiasta johtuvien epävarmuuksien ja koko vuoden 2021 heikon ennustettavuuden vuoksi.

Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla koronaviruspandemian odotetaan vaikuttavan matkustajamyyntiin, vientiin ja anniskelumyyntiin. Monopolimarkkinoilla kuluttajien ostojen siirtymisen monopolikanaviin odotetaan jatkuvan niin kauan kuin matkustajamyyntiä ja anniskelumyyntiä rajoitetaan. Tilanteen odotetaan vakautuvan aikaisintaan kesäkauden jälkeen.

Altia Industrial -segmentissä koronaviruspandemian odotetaan vaikuttavan edelleen merkittävästi sopimusvalmistukseen ja teollisiin tuotteisiin vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. Tuontietanolin hintojen nousu aiheuttaa painetta teknisen etanolin katteisiin. Ohran hinta on noussut tämän vuoden alussa, ja hintatason odotetaan olevan korkeampi kuin vuonna 2020, uuteen satoon saakka.

Toimintaympäristön elpymiseen vaikuttaa koronaviruksen kehitys, rokotusten edistyminen ja kuluttajien käyttäytymisen muutos.

Taloudellinen kalenteri vuodelle 2021

Altian vuosikertomus vuodelta 2020, joka sisältää tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioraportin, julkaistaan suomen- ja englanninkielisenä pdf-tiedostona Altian verkkosivuilla viikon 8 lopussa. Vuosikertomus sisältää myös vastuullisuusraportin.

Altia Oyj julkaisee vuonna 2021 taloudellisia katsauksia seuraavasti:

 • 28.4.2021: Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2021

 • 18.8.2021: Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2021

 • 3.11.2021: Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2021

Varsinainen yhtiökokous 2021

Altia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2021 on suunniteltu pidettäväksi 19. maaliskuuta 2021 Helsingissä. Yhtiökokouskutsu ja ohjeet julkaistaan Altian verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Pekka Tennilä, toimitusjohtaja Juhana Jokinen, väliaikainen talous- ja rahoitusjohtaja

Yhteydenotot:

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864 Media: Petra Gräsbeck, viestintäjohtaja, puh. 040 767 0867

Tulospresentaatio:

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä ja väliaikainen talous- ja rahoitusjohtaja Juhana Jokinen esittelevät raportin samana päivänä klo 11 alkavassa englanninkielisessä Microsoft Teams -kokouksessa. Suosittelemme, että kokoukseen osallistutaan online-vaihtoehdolla: liity kokoukseen tästä.

Esitystä voi seurata myös puhelimitse soittamalla alla olevaan numeroon noin 5 minuuttia ennen kokouksen alkamista:

FI: +358 9 2310 6678

SE: +46 8 502 428 54

UK: +44 20 3443 9579

US: +1 917-781-4622

Conference ID: 988 958 12#

Kysymysosuus (Q&A): Suosittelemme, että johdolle esitettävät kysymykset lähetetään Teams-chatin kautta.

Esitysmateriaali: Esitysmateriaali näytetään online-kokouksessa ja sen voi ladata samana päivänä Altian verkkosivuilta osoitteessa: www.altiagroup.fi/sijoittajat

Tallenne: Tallenne julkaistaan myöhemmin Altian verkkosivuilla.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.altiagroup.fi

Altia Oyj:n tilinpäätöstiedote 2020: Poikkeuksellisen vahva suoritus koronavuonna