logo
Barley field
Barley field
25.09.2019 - 08:41

Altia selvitti Koskenkorva Vodkan hiilijalanjäljen – pakkauksella ja ohran viljelyllä suurin vaikutus

Altia on selvittänyt Koskenkorva Vodkan hiilijalanjäljen. Suurin osa Koskenkorva Vodkan elinkaaren aikaisista hiilidioksidipäästöistä muodostuu tuotteen pakkauksesta sekä raaka-aineena käytettävän ohran viljelystä. Kiertotalouteen perustuvan tislaamon osuus hiilijalanjäljestä on suhteellisen pieni.

Lasipulloon pakatun Koskenkorva Vodkan hiilijalanjälki on 2,19 kg CO2e/litra ja kierrätettävään PET-muovipulloon pakatun 1,60 kg CO2e/litra.

Jos päästömäärät suhteutetaan esimerkiksi yleisesti käytettyyn vertailukohteeseen, autolla ajamiseen, vastaa 2,19 kg CO2e päästömäärä runsaan 14 kilometrin matkan ajamista henkilöautolla ja 1,60 kg CO2e päästömäärä runsaan 10 kilometrin matkan ajamista.

Pakkausmateriaalilla suuri vaikutus hiilijalanjälkeen

Pakkausmateriaalilla on suuri vaikutus tuotteen hiilijalanjälkeen. Kierrätettävään PET-muovipulloon pakatun Koskenkorva Vodkan hiilijalanjälki on noin 27 % pienempi kuin lasipulloon pakatun tuotteen. Pakkauksen osuus tuotteen koko hiilijalanjäljestä on lasipullolla 43 % ja PET-pullolla 24 %.

Raaka-aineena käytettävän ohran viljely on pakkauksen ohella toinen suurimmista tuotteen hiilidioksidipäästöjen aiheuttajista. Ohran osuus Koskenkorva Vodkan koko hiilijalanjäljestä on lasipullolla 40 % ja PET-pullolla 54 %.

– Hiilijalanjälkilaskennan tulokset ovat tärkeää tietoa ympäristövastuutyömme jatkokehitykselle. Osasimme odottaa pakkauksen osuuden päästöistä olevan merkittävä, ja juomapakkausten hiilijalanjäljen pienentämisestä onkin nousemassa yksi keskeisistä pakkaussuunnitteluumme vaikuttavista asioista, kertoo Altian vastuullisuuspäällikkö Hannamari Koivula.

– Ohran viljelyn osuuden ennakoimme myös olevan suuri, ja tämän pienentämiseksi olemme mukana Carbon Action -tutkimushankkeessa. Siinä tutkitaan, kuinka hiiltä voitaisiin sitoa maaperään tehokkaampien viljelykäytäntöjen avulla ja sitä kautta hillitä ilmastonmuutosta, Koivula sanoo.

Koskenkorvan tislaamon osuus hiilijalanjäljestä suhteellisen pieni

Energiatehokkaan Koskenkorvan tislaamon osuus Koskenkorva Vodkan hiilijalanjäljestä on suhteellisen pieni (10 %–14 %). Uusiutuvan polttoaineen käytön lisääminen on pienentänyt tislaamon hiilidioksidipäästöjä. Tislaamon oma biovoimalaitos käyttää polttoaineena ohran kuorta ja tuottaa höyryenergiaa tislaamon tarpeisiin. Tislaamon hiilidioksidipäästöt ovat puolittuneet sen jälkeen, kun biovoimalaitos otettiin käyttöön vuoden 2014 lopulla.

Biovoimalaitoksen ansiosta tislaamon biopolttoaineiden käyttö energiantuotannossa on noussut 24 %:sta (v. 2014) noin 60 %:iin (v. 2018), mikä on pienentänyt Koskenkorva Vodkan hiilijalanjälkeä lasipullossa 5 % ja PET-pullossa 7 %. Koskenkorvan tislaamon bio- ja kiertotalous toivat Altialle viime vuonna juoma-alan kansainvälisen Green Company of the Year -palkinnon.

Kierrätysmateriaalilla ja pakkausta keventämällä voidaan pienentää ympäristövaikutusta

Altia on parhaillaan luomassa uutta pitkän aikavälin vastuullisuussuunnitelmaa, jossa juomapakkausten ympäristövaikutusten pienentäminen on yksi keskeinen tavoite.

– Haluamme pienentää pakkauksista aiheutuvaa hiilijalanjälkeä. Hiilijalanjälkilaskennan tulokset ovat tärkeää tietoa tässä kehitystyössä. Jos esimerkiksi lasipulloissa pystytään lisäämään kierrätetyn lasin osuutta, se pienentää pakkauksen hiilijalanjälkeä. Jossain tuotteissa, kuten Blossa-glögeissä, olemme jo nyt pystyneet merkittävästi keventämään lasipullon painoa, ja tähän pyrimme jatkossa myös muiden tuotteiden kohdalla, Koivula sanoo.

Suunta kohti tuotteen koko elinkaaren aikaisten päästöjen mittaamista

Hiilijalanjälki tarkoittaa sitä, kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä tuotteen elinkaaren aikana syntyy. Koskenkorva Vodka on ensimmäinen tuote, jolle Altia on toteuttanut hiilijalanjälkilaskennan. Hiilijalanjälki laskettiin osana tuotteen laajempaa elinkaarianalyysiä, jossa tarkasteltiin tuotteen ympäristövaikutuksia sen matkalla ohrapellolta Alkon hyllylle. Laskennassa on huomioitu myös tuotteen pakkauksen loppukierrätys. Altian tavoitteena on laajentaa hiilijalanjäljen laskentaa myös muihin tuotteisiin lähitulevaisuudessa.

– Päästöjen tarkastelu on siirtynyt yhä enemmän pelkästä tuotannosta tuotteen koko elinkaaren aikaisiin päästöihin. Olemme jo pitkään mitanneet tehtaidemme hiilidioksidipäästöjä ja nyt haluamme laajentaa laskentaa tuotetasolle. Haluamme vähentää paitsi tehtaidemme, myös tuotteiden koko elinkaaren aikaisia hiilidioksidipäästöjä. Jotta voimme tämän toteuttaa, meidän pitää tuntea tarkasti, mistä päästöt muodostuvat, Koivula sanoo.

Alla olevasta taulukosta näkyy eri tekijöiden vaikutus Koskenkorva Vodkan (40 %) hiilijalanjälkeen:

Koskenkorva Vodka lasipulloKoskenkorva Vodka PET-muovipullo
päästöjen määrä, kg CO2e/litra%-osuus kokonaispäästöistäpäästöjen määrä, kg CO2e/litra%-osuus kokonaispäästöistä
Pakkaus0,93143%0,38624%
Ohran viljely0,86640%0,86654%
Koskenkorvan tislaamo0,21910%0,21914%
Rajamäen alkoholijuomatehdas0,0392%0,0392%
Kuljetukset0,0492%0,0493%
Muut raaka-aineet0,0261%0,0262%
Jakelu Alkoon0,0010%0,0000%
Pakkauksen kierrätys0,0563%0,0040%

Koskenkorva Vodkan elinkaarianalyysin ja hiilijalanjälkilaskelman Altialle toteutti Gaia Consulting Oy.

LISÄTIETOJA: Hannamari Koivula, vastuullisuuspäällikkö, Altia, p. 040 581 9921, hannamari.koivula@altiagroup.com

LIITE: Tiivistelmä Koskenkorva Vodkan hiilijalanjäljen laskennan taustoista ja tuloksista (englanninkielinen)