logo
16.11.2020 - 10:45

Altian hallitus on päättänyt tilikaudelta 2019 maksettavan osingon toisen erän, 0,21 euroa osakkeelta, maksamisesta

Altia Oyj Pörssitiedote 16.11.2020 klo 10.45

Altian hallitus on päättänyt tilikaudelta 2019 maksettavan osingon toisen erän, 0,21 euroa osakkeelta, maksamisesta

Altian hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen valtuutukseen perustuen osingon toisen erän, 0,21 euroa osakkeelta, maksamisesta. Osingon toinen erä maksetaan 25.11.2020 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.11.2020 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Altian 4.6.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti osingon ensimmäisen erän, 0,21 euroa osakkeelta, maksamisesta 15.6.2020. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osingon toisesta erästä siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan osingon enimmäismäärä on 0,21 euroa osakkeelta.

Yhteenlaskettu osinko tilikaudelta 2019 kokonaisuudessaan on siten 0,42 euroa osakkeelta.

ALTIA OYJ

Lisätietoja:

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864

Tiedotusvälineet: Petra Gräsbeck, viestintäjohtaja, puh. 040 767 0867

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.altiagroup.fi