logo
13.05.2020 - 17:01

Altian hallitus täsmentää aiempaa osinkoehdotustaan varsinaiselle yhtiökokoukselle

Altia Oyj Pörssitiedote 13.5.2020 klo 17.01

Altian hallitus täsmentää aiempaa osinkoehdotustaan varsinaiselle yhtiökokoukselle

Altian hallitus on päättänyt kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen pidettäväksi 4.6.2020. Yhtiökokouskutsu on julkaistu tänään erikseen.

Kuten aiemmin ilmoitettiin, Altia päätti perua alun perin 25.3.2020 pidettäväksi tarkoitetun yhtiökokouksen koronapandemian kehityksen ja Suomen hallituksen julkisia kokoontumisia koskevien rajoitusten vuoksi.

Johtuen koronapandemian aiheuttamasta poikkeuksellisesta tilanteesta, ja siitä johtuvista epävarmuuksista ja vaikutuksista Altian toimintaympäristöön ja liiketoiminnan olosuhteisiin, Altian hallitus on päättänyt täsmentää aiempaa osinkoehdotustaan (0,42 euroa osakkeelta) yhtiökokoukselle.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää osingon ensimmäisen erän, 0,21 euroa osakkeelta, maksamisesta 15.6.2020. Osingon ensimmäisen erän täsmäytyspäivä on 8.6.2020. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osingon toisesta erästä, enintään 0,21 euroa osakkeelta.

Altian likviditeettitilanne on hyvä ja se on pysynyt vakaana koronakriisin ajan. Yhtiökokouksen valtuutus mahdollistaisi kuitenkin päätöksenteon osingon toisesta erästä ajankohtana, jolloin koronapandemiasta johtuvat jatkuneet ja pitkittyneet vaikutukset Altian toimintaympäristöön, liiketoiminnan olosuhteisiin ja taloudelliseen tilanteeseen voidaan arvioida luotettavasti. Hallitus odottaa tekevänsä päätöksen osingon toisen erän mahdollisesta maksamisesta viimeistään neljännellä vuosineljänneksellä. Yhtiö julkistaa tällaisen päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutus olisi voimassa vuoden 2020 loppuun saakka.

Hallituksen muut ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle eivät ole muuttuneet. Kaikki yhtiökokoukseen liittyvä materiaali löytyy osoitteessa: https://altiagroup.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/varsinainen-yhtiokokous-2020

Yhteystiedot:

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864

Media: Petra Gräsbeck, viestintä, puh. 040 767 0867

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.altiagroup.<u style="text-decoration:underline">fi

Altian hallitus täsmentää aiempaa osinkoehdotustaan varsinaiselle yhtiökokoukselle