logo
21.01.2021 - 09:00

Altian osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Altian varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Altia Oyj Pörssitiedote 21.1.2021 klo 9.00

Altian osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 19.3.2021. Altian hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Ehdotus Altian hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä:

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi seitsemän (7).

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että nykyiset jäsenet Jukka Leinonen, Tiina Lencioni, Jyrki Mäki-Kala, Jukka Ohtola, Anette Rosengren, Torsten Steenholt ja Sanna Suvanto-Harsaae valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Sanna Suvanto-Harsaae valittaisiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Jyrki Mäki-Kala varapuheenjohtajaksi.

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta:

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että seuraavalla toimikaudella hallituksen jäsenille maksettava palkkio koostuisi kuukausittaisesta toimikausipalkkiosta seuraavasti:

  • 4 000 euroa kuukaudessa, puheenjohtaja

  • 2 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtaja

  • 2 000 euroa kuukaudessa, jäsen

Kuukausipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille maksettaisiin kokouspalkkio. Kokouspalkkiona maksettaisiin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle 600 euroa ja ulkomailla asuvalle hallituksen jäsenelle 1 200 euroa kultakin hallituksen tai sen valiokunnan kokoukselta. Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Nimitystoimikunnan ehdotukset koskevat Altia Oyj:n hallituksen toimikautta, joka päättyy Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n sulautumisen täytäntöönpanopäivänä, kuitenkin viimeistään Altia Oyj:n vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Altia Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 12.11.2020 päätti Arcuksen sulautumisesta Altiaan Altian ja Arcuksen hallitusten hyväksymän, 29.9.2020 päivätyn sulautumissuunnitelman mukaisesti, mukaan lukien yhdistyvän yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä, jäsenistä ja heidän palkitsemisisesta.

Altian osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Kuten 1.7.2020 tiedotettiin, koostuu Altian osakkeenomistajien nimitystoimikunta seuraavista jäsenistä:

  • Pekka Hurtola, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja

  • Annika Ekman, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

  • Hanna Kaskela, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Lisäksi Altian hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana.

ALTIA OYJ

Lisätietoja:

Pekka Hurtola, Altian nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 0295 160 143

Yhteydenotot:

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864

Tiedotusvälineet: Petra Gräsbeck, viestintäjohtaja, puh. 040 767 0867

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.altiagroup.fi

Altian osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Altian varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021