logo
30.01.2019 - 09:00

Altian osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019

Altia Oyj Pörssitiedote 30.1.2019 klo 9.00

Altian osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019

Altian osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 15. toukokuuta 2019. Altian hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä:

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi seitsemän (7).

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että nykyisistä jäsenistä Kim Henriksson, Tiina Lencioni, Jukka Ohtola, Torsten Steenholt, Sanna Suvanto-Harsaae ja Kai Telanne valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi ja uudeksi jäseneksi valittaisiin Anette Rosengren. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Anette Rosengren, B. Sc. Marketing and Marketing Management, syntynyt 1966, Ruotsin kansalainen, on tehnyt merkittävän uran nopeasti liikkuvien kulutushyödykkeiden toimialalla (FMCG) sekä Ruotsissa että Pohjoismaiden ulkopuolella. Hänellä on myös laaja kokemus organisaatioiden ja brändien johtamisesta liiketoiminnan muutostilanteissa. Rosengren on tällä hetkellä hallituksen jäsen Greenfood Groupissa. Rosengrenin lyhyt esittely ja valokuva ovat tiedotteen liitteinä. Rosengren on riippumaton yhtiöstä ja yhtiön osakkeenomistajista.

Nykyinen hallituksen jäsen Annikka Hurme on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleen valittavaksi hallitukseen. Hurme on ollut Altian hallituksen jäsen vuodesta 2010 alkaen ja toimi hallituksen varapuheenjohtajana vuosina 2015-2018.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Sanna Suvanto-Harsaae valittaisiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Kai Telanne varapuheenjohtajaksi.

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta:

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että seuraavalla toimikaudella hallituksen jäsenille maksettava palkkio koostuisi kuukausittaisesta toimikausipalkkiosta seuraavasti:

  • 4 000 euroa kuukaudessa, puheenjohtaja

  • 2 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtaja

  • 2 000 euroa kuukaudessa, jäsen

Kuukausipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille maksettaisiin kokouspalkkio. Kokouspalkkiona maksettaisiin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle 600 euroa ja ulkomailla asuvalle hallituksen jäsenelle 1 200 euroa kultakin hallituksen tai sen valiokunnan kokoukselta. Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Kuten 12. lokakuuta 2018 tiedotettiin, Altian osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu seuraavista jäsenistä:

  • Jarmo Väisänen, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja

  • Hanna Kaskela, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

  • Annika Ekman, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Lisäksi Altian hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana.

ALTIA OYJ

Lisätietoja:

Jarmo Väisänen, Altian nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. +358 295 160 162

Yhteydenotot:

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864

Tiedotusvälineet: Petra Gräsbeck, viestintäjohtaja, puh. 040 767 0867

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.altiagroup.fi