logo
29.01.2020 - 10:00

Altian osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020

Altia Oyj Pörssitiedote 29.1.2020 klo 10.00

Altian osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020

Altian osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 25. maaliskuuta 2020. Altian hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä:

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi seitsemän (7).

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että nykyisistä jäsenistä Tiina Lencioni, Jukka Ohtola, Anette Rosengren, Torsten Steenholt ja Sanna Suvanto-Harsaae valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi ja uusiksi jäseniksi valittaisiin Jukka Leinonen ja Jyrki Mäki-Kala. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Jukka Leinonen, DI, syntynyt 1962, Suomen kansalainen. Leinosella on merkittävää kokemusta menestyksekkäiden ja kasvavien liiketoimintojen johtotehtävistä telekommunikaatioalalla. Leinonen on tällä hetkellä DNA Oyj:n toimitusjohtaja ja vastaa Telenor ASA:lla Nordic Cluster -toiminnosta. Leinosen lyhyt esittely ja valokuva ovat tiedotteen liitteinä. Leinonen on riippumaton yhtiöstä ja yhtiön osakkeenomistajista.

Jyrki Mäki-Kala, kauppatieteen maisteri, Suomen kansalainen. Mäki-Kalalla on vahva kokemus talous- ja rahoitusjohtajan tehtävistä pörssiyhtiöissä. Mäki-Kala on tällä hetkellä Neste Oyj:n talousjohtaja (CFO). Mäki-Kalan lyhyt esittely ja valokuva ovat tiedotteen liitteinä. Mäki-Kala on riippumaton yhtiöstä ja yhtiön osakkeenomistajista.

Nykyiset hallituksen jäsenet Kim Henriksson ja Kai Telanne ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä uudelleen valittavaksi hallitukseen. Henriksson on ollut Altian hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2015 alkaen. Telanne on ollut Altian hallituksen jäsen vuodesta 2016 alkaen ja hän on toiminut hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 2018 alkaen.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Sanna Suvanto-Harsaae valittaisiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Jyrki Mäki-Kala varapuheenjohtajaksi.

Ehdotus hallituksen palkitsemisesta:

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että seuraavalla toimikaudella hallituksen jäsenille maksettava palkkio koostuisi kuukausittaisesta toimikausipalkkiosta seuraavasti:

  • 4 000 euroa kuukaudessa, puheenjohtaja

  • 2 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtaja

  • 2 000 euroa kuukaudessa, jäsen

Kuukausipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille maksettaisiin kokouspalkkio. Kokouspalkkiona maksettaisiin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle 600 euroa ja ulkomailla asuvalle hallituksen jäsenelle 1 200 euroa kultakin hallituksen tai sen valiokunnan kokoukselta. Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamiseksi:

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunnan jäsenet edustavat Altian kolmea suurinta osakkeenomistajaa, jotka (i) edustavat jokaisen vuoden syyskuun ensimmäisenä pankkipäivänä suurinta määrää Altian kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän Altian osakasluettelon perusteella; ja (ii) haluavat nimittää jäsenen nimitystoimikuntaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan siten, että kolme suurinta osakkeenomistajaa määräytyisivät jokaisen vuoden kesäkuun ensimmäisenä pankkipäivänä.

Altian osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Kuten 2. lokakuuta 2019 tiedotettiin, koostuu Altian osakkeenomistajien nimitystoimikunta seuraavista jäsenistä:

  • Pekka Hurtola, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja

  • Hanna Kaskela, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

  • Annika Ekman, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Lisäksi Altian hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana.

ALTIA OYJ

Lisätietoja:

Pekka Hurtola, Altian nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 0295 160 143

Yhteydenotot:

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864

Tiedotusvälineet: Petra Gräsbeck, viestintäjohtaja, puh. 040 767 0867

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.altiagroup.fi