logo
01.07.2020 - 11:15

Altian osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Altia Oyj Pörssitiedote 1.7.2020 klo 11.15 

Altia Oyj:n kolme suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa (Euroclear Finland Oy:n ylläpitämä yhtiön osakasluettelo 1.6.2020) ovat nimittäneet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat:

- Pekka Hurtola, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto

- Annika Ekman, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

- Hanna Kaskela, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Nimitystoimikunta on 1.7.2020 pitämässään järjestäytymiskokouksessa valinnut puheenjohtajakseen Pekka Hurtolan. Altian hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana.

Nimitystoimikunta koostuu kolmesta osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä. Nimitystoimikunnan jäsenet edustavat Altian kolmea suurinta osakkeenomistajaa, jotka edustavat jokaisen vuoden kesäkuun ensimmäisenä pankkipäivänä suurinta määrää Altian kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon perusteella ja haluavat nimittää jäsenen nimitystoimikuntaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee ja esittelee yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä sekä hallituksen palkitsemisesta. Toimikunta toimittaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään 31.1.2021.

Nimitystoimikunnan tehtäviä ja kokoonpanoa on kuvattu tarkemmin Altian verkkosivuilla osoitteessa: https://altiagroup.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/osakkeenomistajien-nimitystoimikunta

ALTIA OYJ

Lisätietoja:

Sanna Suvanto-Harsaae, Altian hallituksen puheenjohtaja

Yhteydenotot:

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864

Tiedotusvälineet: Petra Gräsbeck, viestintäjohtaja, puh. 040 767 0867

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.altiagroup.fi

Altian osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano