logo
ALTIA FI 1920x1080
ALTIA FI 1920x1080
16.12.2019 - 08:30

Altian tuotanto hiilineutraaliksi 2025 mennessä

Altia tavoittelee hiilineutraalia tuotantoa vuoteen 2025 mennessä. Altia on julkaissut vuoteen 2030 ulottuvan vastuullisuustiekartan, jonka ytimessä on kiertotalous ja hiilineutraali tuotanto. Altia ei käytä kompensaatioita päästöjen vähennyskeinona, vaan askeleet kohti hiilineutraaliutta perustuvat omien tuotantolaitosten, kuten Koskenkorvan tislaamon biovoimalaitoksen, eteenpäin kehittämiseen ja uusiutuviin energianlähteisiin siirtymiseen.

Altian tuotanto Koskenkorvan tehtaalla perustuu palkittuun bio- ja kiertotalouteen, jota on rakennettu pitkällä aikavälillä. Tätä työtä jatketaan Altian uudessa vastuullisuustiekartassa, joka ulottuu vuoteen 2030. Tiekartan keskeisin tavoite on Altian sitoutuminen hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2025 mennessä. Tavoite kattaa niin Altian suorat kuin ostoenergiasta aiheutuvat fossiiliset päästöt.

”Vastuullisuus on Altialle strateginen prioriteetti ja liiketoiminnan menestystekijä. Tuotteidemme ja vientimarkkinointimme pohja on Koskenkorvalla kiertotalouden avulla jalostettu ohra ja Rajamäen puhdas, suojeltu pohjavesi. Olemme pystyneet laskemaan CO2-päästöjämme jo yli puolella vuoden 2014 tasosta ja nyt tähtäämme nollatasoon”, sanoo Altian toimitusjohtaja Pekka Tennilä.

”Uudella vastuullisuuden tiekartalla olemme asettaneet kunnianhimoiset, numeraaliset tavoitteet vastuullisuustyöllemme vuoteen 2030 saakka. Tiekartta perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja rakentuu oman toiminnan kehittämiseen päästöjen kompensaatiotoimien sijaan”, kertoo Altian viestintäjohtaja Petra Gräsbeck.

Uusi tiekartta jakautuu neljään vastuullisuuden painopistealueeseen:

Tislaamo

  • Päätavoite: Tuotantomme on hiilineutraalia vuoteen 2025 mennessä.Altian palkittu Koskenkorvan tislaamo perustuu bio- ja kiertotaloudelle. Kiertotalousajattelua laajennetaan muihinkin toimintoihin. Käytetyn sähkön osalta tavoitteena on siirtyä 100% uusiutuvan sähkön käyttöön seuraavan kolmen vuoden aikana. Altia suojelee pohjavesialueita Rajamäellä ja tavoittelee 20% vähennystä jäteveden määrässä. Altia edistää kestävän kehityksen mukaisia viljelykäytäntöjä yhteistyössä sopimusviljelijöidensä ja Baltic Sea Action Groupin kanssa. Altian tavoitteena on tarjota kaikille sopimusviljelijöille hiiliviljelyyn liittyvää koulutusta vuoteen 2025 mennessä.

Juomat

  • Päätavoite: Pakkauksemme ovat 100% kierrätettäviä 2025 mennessä.Vähennämme pakkaustemme hiilijalanjälkeä 35% vuoteen 2030 mennessä. Kehitämme eteenpäin vastuullisempia pakkausmuotoja, kuten PET-muovisia pulloja, hanapakkauksia, tetroja ja kevyempiä lasipulloja. Nostamme sekä PET-pullojemme että laatikkopakkaustemme palautusastetta kotimarkkinoillamme kuluttajakampanjoilla.

Yhteiskunta

  • Päätavoite: 10% tuotteistamme on matala-alkoholisia tai alkoholittomia 2030 mennessä.Haluamme tukea nykyaikaista, vastuullista pohjoismaista juomakulttuuria. Autamme kuluttajia valitsemaan heidän toivomiaan vastuullisempia tuotteita ja annamme kuluttajille läpinäkyvää tietoa tuotteiden energiasisällöstä ja ainesosista valinnan tueksi. 2030 mennessä 10% valikoimastamme on luomutuotteita, ja vähennämme sokerin käyttöä 10%.

Ihmiset

  • Päätavoite: Nolla työtapaturmista aiheutuvaa poissaoloa vuoteen 2030 mennessä.Haluamme olla turvallinen työympäristö, jossa voidaan hyvin. Tavoitteemme on olla 25% parhaan yrityksen joukossa hyvän työympäristön ja henkilöstön hyvinvoinnin osalta. Juomiimme liittyvien toimitusketjujen vastuullisuus on meille tärkeää. Edistämme amfori BSCI:n mukaisia vastuullisuusperiaatteita toimitusketjussamme ja ulotamme seuraavien vuosien aikana vastuullisuusauditoinnit kattamaan 100% riskimaihin sijoittuvista toimittajistamme.

Lisätietoa Altian vastuullisuustiekartasta ja vastuullisuustyön tavoitteista löytyy Altian nettisivuilta <u style="text-decoration:underline">altiagroup.com/fi/yritysvastuu

<img alt="" src="https://mb.cision.com/Public/3171/2991459/a472b90ad253577c_800x800ar.jpg">