logo
02.03.2020 - 09:15

Altian vastuullisuuden ytimessä kiertotalous ja hiilineutraali tuotanto

Vuonna 2019 Altia vahvisti pitkäaikaista sitoutumistaan vastuullisuuteen julkaisemalla vuoteen 2030 ulottuvan vastuullisuustiekartan. Kuluneen vuoden vastuullisuustyön keskeisiä tapahtumia olivat muun muassa tuotteiden hiilijalanjälkilaskentojen käynnistäminen, Koskenkorvan tislaamon valinta Sitran kokoamalle Kiertotalouden kiinnostavimmat -listalle sekä uusi työturvallisuuden kehittämisohjelma.

Joulukuussa 2019 julkaistu Altian vastuullisuustiekartta 2030 sisältää kunnianhimoiset, numeeriset pitkän aikavälin tavoitteet, jotka pohjautuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteille (Sustainable Development Goals, SDG). Neljästä painopistealueesta – Tislaamo, Juomat, Yhteiskunta ja Ihmiset – koostuva tiekartta nostaa kiertotalouden ja hiilineutraalin tuotannon Altian vastuullisuustoimintojen ytimeen.

Päätavoitteemme on tuotantomme hiilineutraalius vuoteen 2025 mennessä, ilman kompensaatioita. Siirrymme kohti hiilineutraalia tuotantoa kehittämällä omia tuotantolaitoksiamme, erityisesti Koskenkorvan tislaamon biovoimalaitosta, ja siirtymällä uusiutuviin energialähteisiin”, sanoo Altian toimitusjohtaja Pekka Tennilä.

Altia raportoi vuoden 2019 tärkeimmät vastuullisuustapahtumat sekä yritysvastuun luvut tuoreessa vuosikertomuksessaan https://altiagroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset.

Koskenkorvan tislaamo on kiertotalouden edelläkävijä

Biovoimalaitoksen ja uusiutuvan energian ansiosta Koskenkorvan tehtaan hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet 58 prosenttia vuoden 2014 tasoon verrattuna. Tehtaan polttoaineomavaraisuus höyryenergian tuotannossa on 62 prosenttia.

Vuonna 2019 Sitra antoi tunnustusta Altian Koskenkorvan tislaamolle ottamalla sen mukaan kokoamalleen kiertotalouden kiinnostavimpien yritysten listalle. Materiaalitehokas tislaamo hyödyntää kaiken raaka-aineena käyttämänsä ohran sataprosenttisesti. Viljaviinan lisäksi Koskenkorvan tehdas tuottaa useita sivutuotteita, kuten tärkkelystä ja eläinrehujen raaka-ainetta. Ohrankuoret, jotka jäisivät muutoin käyttämättä, poltetaan biovoimalaitoksessa, joka tuottaa höyryä tislaamon tarpeisiin. Biovoimalaitoksesta syntyvä tuhka käytetään lisäksi lannoitteena pelloilla.

Koskenkorva Vodkan hiilijalanjälki

Vuoden 2019 aikana Altia aloitti tuotteidensa hiilijalanjälkilaskennat. Ensimmäinen tutkittu tuote oli Koskenkorva Vodka. Suurin osa Koskenkorva Vodkan elinkaaren aikaisista hiilidioksidipäästöistä muodostuu tuotteen pakkauksesta sekä raaka-aineena käytettävän ohran viljelystä. Kiertotalouteen perustuvan tislaamon osuus hiilijalanjäljestä on suhteellisen pieni. Lasipulloon pakatun Koskenkorva Vodkan hiilijalanjälki on 2,19 kg CO2e/litra ja kierrätettävään PET-muovipulloon pakatun 1,60 kg CO2e/litra. Kierrätettävään PET-muovipulloon pakatun Koskenkorva Vodkan hiilijalanjälki on noin 27 prosenttia pienempi kuin lasipulloon pakatun tuotteen.

PET-pullojen kierrätyskampanja

Altia hakee jatkuvasti uusia materiaaleja ja vaihtoehtoja pienentääkseen pakkausten hiilijalanjälkeä, esimerkiksi vähentämällä lasi- ja PET-pullojen painoa, välttämällä liiallista pakkaamista sekä lisäämällä uusiomateriaalien osuutta pakkauksissa. Helposti kierrätettävien PET-pullojen kierrätysaste on Suomessa noin 90 prosenttia. Altia toteutti kesällä 2019 Suomessa kuluttajille suunnatun kampanjan parantaakseen pienten, taskumattikokoisten PET-pullojen kierrätysastetta. Tämä kätevä pakkauskoko lähtee usein kuluttajien mukaan ulkoilmaan ja päätyy tavalliseen roska-astiaan kierrätysastian sijaan. Kampanja paransi Altian pienten PET-pullojen palautusastetta keskimäärin kahdeksan prosenttia.

Turvallisuuskulttuurin kehittämisohjelma

Vuonna 2019 vastuullisuustyössä keskeisellä sijalla oli työturvallisuus. Turvallisuusajattelua on kehitetty erityisesti Rajamäen alkoholijuomatehtaalla, jossa otettiin käyttöön kokonaisvaltainen inhimillisiin tekijöihin pureutuva Human Factor -kehittämisohjelma. Tällaisia henkilön toimintaan vaikuttavia seikkoja ovat esimerkiksi väsymys, työkuorma tai tiedonkulku. Yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa toteutettava ohjelma ottaa aiempaa laajemman näkökulman työtapaturmiin ja työturvallisuuden edistämiseen ja tähtää koko ajattelutavan avartamiseen turvallisuusasioissa. Altian tavoitteena on nolla tapaturmista johtuvaa poissaoloa vuoteen 2030 mennessä.