logo
02.03.2020 - 09:00

Altian vuosikertomus 2019 sekä palkitsemispolitiikka on julkaistu

Altia Oyj Pörssitiedote 2.3.2020 klo 9:00

Altian vuosikertomus 2019 sekä palkitsemispolitiikka on julkaistu

Altia Oyj on tänään julkaissut vuosikertomuksen 2019. Vuosikertomus sisältää liiketoimintakatsauksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista, tilinpäätöksen liitetietoineen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkka- ja palkkioselvityksen sekä vastuullisuustiedot vuodelta 2019. Vuosikertomus on julkaistu suomeksi ja englanniksi.

Altia on julkaissut myös toimielinten palkitsemispolitiikan, joka esitellään vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Politiikassa määritellään yhtiön toimielinten palkitsemisen periaatteet. Toimielinten palkitsemispolitiikka on julkaistu suomeksi ja englanniksi.

Suomenkielinen vuosikertomus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <u style="text-decoration:underline">altiagroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset.

Englanninkielinen toimielinten palkitsemispolitiikka on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <u style="text-decoration:underline">altiagroup.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/varsinainen-yhtiokokous-2020.

Altian varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 25. maaliskuuta 2020 Helsingissä. Lisätiedot yhtiökokouksesta sekä ilmoittautuminen: <u style="text-decoration:underline">altiagroup.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/varsinainen-yhtiokokous-2020

ALTIA OYJ

Lisätietoja:

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864

Tiedotusvälineet: Petra Gräsbeck, viestintäjohtaja, puh. 040 767 0867

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.altiagroup.fi

Altian vuosikertomus 2019 sekä palkitsemispolitiikka on julkaistu