logo
15.05.2019 - 20:45

Altian vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen päätökset

Altia Oyj Pörssitiedote 15.5.2019 klo 20.45

Altian vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen päätökset

Altian varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 15.5.2019. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden tilikaudelta 2018.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,38 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 24.5.2019 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.5.2019 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksettava palkkio koostuu kuukausittaisesta toimikausipalkkiosta seuraavasti:

  • 4 000 euroa kuukaudessa, puheenjohtaja

  • 2 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtaja

  • 2 000 euroa kuukaudessa, jäsen

Kuukausipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio. Kokouspalkkiona maksetaan Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle 600 euroa ja ulkomailla asuvalle hallituksen jäsenelle 1 200 euroa kultakin hallituksen tai sen valiokunnan kokoukselta. Matkakulut korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Sanna Suvanto-Harsaae, varapuheenjohtajana Kai Telanne ja jäseninä Kim Henriksson, Tiina Lencioni, Jukka Ohtola ja Torsten Steenholt. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Anette Rosengren.

Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi tarkastusvaliokunnan suosituksen perusteella uudelleen tilintarkastajaksi PricewaterhouseCooopers Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Ylva Eriksson. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkiot yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla viimeistään 29.5.2019 Altian verkkosivuilla osoitteessa: www.altiagroup.fi/sijoittajat.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Altian hallitus piti järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi tarkastus- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet seuraavasti:

  • Tarkastusvaliokunta: Kim Henriksson (puheenjohtaja), Tiina Lencioni ja Sanna Suvanto-Harsaae

  • Henkilöstövaliokunta: Sanna Suvanto-Harsaae (puheenjohtaja), Kai Telanne ja Jukka Ohtola

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta ja todennut, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi kaikki hallituksen jäsenet Jukka Ohtolaa lukuun ottamatta ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Jukka Ohtola on Valtion Kehitysyhtiö Vake Oy:n hallituksen jäsen ja virkasuhteessa Valtioneuvoston kanslian Omistajaohjausosastoon, eikä ole siten riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

ALTIA OYJ

Lisätietoja:

Thomas Heinonen, lakiasiainjohtaja

Yhteydenotot:

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864

Media: Petra Gräsbeck, viestintä, puh. 040 767 0867

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.altiagroup.fi