logo
01.09.2021 - 15:45

Anora Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

Anora Group Oyj Pörssitiedote 1.9.2021 klo 15.45

Anora Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

Anora Group Oyj on vastaanottanut 1.9.2021 seuraavan arvopaperimarkkinalain ("AML") 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Suomen valtiolta.

Ilmoituksen mukaan Suomen valtion omistusosuus omistus- ja ääniosuus vähenee alle arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun 30, 25 ja 20 prosentin. Muutoksen perusteena on osakkeiden tai äänioikeuksien jakautumista muuttava tapahtuma.

Altia Oyj (“Altia”) ja Arcus ASA (“Arcus”) tiedottivat 29.9.2020 Altian ja Arcuksen liiketoimintojen yhdistämi-sestä lakisääteisellä rajat ylittävällä absorptiosulautumisella (“sulautuminen”), jossa Arcus sulautuu Altiaan. Sulautumisen täytäntöönpanon myötä yhtiöstä tulee Anora Group Oyj. Anora Group Oyj tiedotti tänään 1.9.2021 pörssitiedotteella, että em. sulautuminen on rekisteröity kaupparekisteriin sulautumisen täytän-töönpanopäivänä 1.9.2021. Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen seurauksena Altiasta tuli Anora Group Oyj ja Arcus purkautui.

Edellä mainitun sulautumisen seurauksena valtion omistus- ja äänivaltaosuuksissa tapahtuvat seuraavat muutokset:

% osakkeista ja äänistä% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kauttaYhteenlaskettu %-osuusKohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen19,39 %19,39 %67 553 624
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)36,24 %36,24 %36 140 485

Ilmoitetut tiedot tilanteesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus
Osakesarja / osakelajiSuora (AML 9:5)Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)Suora (AML 9:5)Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI400029243813 097 48119,39 %
A YHTEENSÄ13 097 48119,39 %

ANORA GROUP OYJ

Yhteydenotot:

Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864

Jakelu:

Nasdaq Helsinki OyOslo BørsKeskeiset tiedotusvälineet

www.anoragroup.com

Anora Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus