logo
02.09.2021 - 14:45

Anora Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

Anora Group Oyj Pörssitiedote 2.9.2021 klo 14.45

Anora Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

Anora Group on 2.9.2021 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain ("AML") 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Stein Erik Hagenin määräysvaltayhtiö Canica AS on vastaanottanut sulautumisvastikkeena Anora Groupin osakkeita 15 137 926 kappaletta. Sulautumisvastikkeen vastaanottamisen jälkeen Hagenin välillinen omistusosuus Anora Groupin osakkeista ja äänistä on 1.9.2021 ylittänyt 20 prosenttia.

% osakkeista ja äänistä% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kauttaYhteenlaskettu %-osuusKohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen22,4122,4167 553 624
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus
Osakesarja / osakelajiSuora (AML 9:5)Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)Suora (AML 9:5)Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI400029243815 137 92622,41
A YHTEENSÄ15 137 926

Tietoja liputusvelvollisesta

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi%-osuus osakkeista ja äänistäOsakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Stein Erik Hagen--
Tvist 1 AS--
Canica AS22,4122,41

ANORA GROUP OYJ

Yhteydenotot:

Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864

Jakelu:

Nasdaq Helsinki OyOslo BørsKeskeiset tiedotusvälineet

www.anoragroup.com

Anora Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus