logo
03.09.2021 - 17:15

Anora Group Oyj: Henkilöstön edustus Anoran hallituksessa ja hallituksen järjestäytymiskokous

Anora Group Oyj Pörssitiedote 3.9.2021 klo 17.15

Anora Group Oyj: Henkilöstön edustus Anoran hallituksessa ja hallituksen järjestäytymiskokous

Anora noudattaa henkilöstön edustuksen järjestämistä koskevia sääntöjä. Kuten 10.5.2021 tiedotettiin on Anoran henkilöstöllä oikeus valita kaksi henkilöstön edustajaa Anoran hallitukseen ja ensimmäinen henkilöstön edustaja on valittu. Anoran henkilöstö on valinnut Arne Larsenin hallituksen jäseneksi.

Henkilöstön edustajat valitaan noin kahden vuoden mittaiseksi toimikaudeksi, joka alkaa valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Henkilöstön edustajien ensimmäinen toimikausi päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Anora Group Oyj:n hallitus on tänään pitänyt järjestäytymiskokouksensa ja valitsi tarkastus- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet seuraavasti:

- Tarkastusvaliokunta: Jyrki Mäki-Kala (puheenjohtaja), Ingeborg Flønes, Nils Selte ja Sanna Suvanto-Harsaae.

- Henkilöstövaliokunta: Michael Holm Johansen (puheenjohtaja), Kirsten Ægidius, Sinikka Mustakari ja Torsten Steenholt

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta ja todennut, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä Ingeborg Flønesiä ja Arne Larsenia lukuun ottamatta. Ingeborg Flønes on Hoff SA:n toimitusjohtaja ja Arne Larsen on Anora Groupin palveluksessa. Lisäksi kaikki hallituksen jäsenet Sinikka Mustakaria ja Nils Selteä lukuun ottamatta ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Sinikka Mustakari on virkasuhteessa Valtioneuvoston kanslian Omistajaohjausosastoon ja Nils Selte on Canica AS:n toimitusjohtaja.

ANORA GROUP OYJ

Yhteydenotot:

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. +358 40 748 8864

Tiedotusvälineet: Petra Gräsbeck, viestintäjohtaja, puh. +358 40 767 0867

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Oslo Børs

Keskeiset tiedotusvälineet

www.anora.com