logo
21.12.2022 - 09:00

Anora Group Oyj:n hallitus päätti uudesta jaksosta johdon ja valittujen avainhenkilöiden osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä

Anora Group Oyj Pörssitiedote 21.12.2022 klo 9.00

Anora Group Oyj:n hallitus päätti uudesta jaksosta johdon ja valittujen avainhenkilöiden osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä

Anora Group Oyj:n hallitus on päättänyt uuden jakson alkamisesta Yhtiön johdolle ja valituille avainhenkilöille tarkoitetussa pitkän aikavälin osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä. Järjestelmä koostuu suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (Performance Share Plan) (”PSP”) päärakenteena sekä ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä (Restricted Share Plan) (”RSP”), joka on tarkoitettu täydentäväksi osakepohjaiseksi sitouttamisjärjestelmäksi erikseen valituille avainhenkilöille erityistilanteissa.

Anora Group tiedotti järjestelmän alkamisesta alun perin 9.6.2022 annetulla pörssitiedotteella.

Suoritusperusteinen osakepalkkio-ohjelma (PSP) 2023–2025

Seuraava ohjelma PSP-rakenteessa, PSP 2023–2025, alkaa vuoden 2023 alusta lukien ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon kuluessa. Edellytyksenä palkkioiden maksamiselle on, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan.

Suoritusmittarit, joiden perusteella PSP 2023–2025-ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettava osakepalkkio maksetaan, ovat liikevaihdon kasvu, osakekohtainen tulos (EPS), yhtiön osakkeen kokonaistuoton suhteellinen kehitys sekä Sustainalyticsin ESG-luokitukseen perustuva mittari.

PSP 2023–2025-ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 54 henkilöä, mukaan lukien Anora Groupin johtoryhmän jäsenet.

Jos PSP 2023–2025-ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 667.000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Tämän ohjelman arvioitu kokonaisarvo Anora Groupin osakkeen tämänhetkisen arvon perusteella on noin 4,9 miljoonaa euroa. Ohjelman toteutuva arvo voi poiketa tästä arviosta, riippuen osakkeen kurssikehityksestä sekä ohjelmalle asetettujen suoritusmittareitten saavuttamisasteesta.

Ehdollinen osakepalkkio-ohjelma (RSP) 2023–2025

Seuraava ohjelma RSP-rakenteessa, RSP 2023–2025, alkaa vuoden 2023 alusta lukien ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan viimeistään vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon kuluessa.

RSP 2023–2025-ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään ­­­­67.000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Tämän ohjelman arvioitu kokonaisarvo yhtiön osakkeen tämänhetkisen arvon perusteella on noin ­­­­0,5 miljoonaa euroa. Ohjelman toteutuva arvo voi poiketa tästä arviosta, riippuen osakkeen kurssikehityksestä sekä ohjelman puitteissa luvattujen osakepalkkioiden määrästä.

Muita ehtoja

Ohjelmien nojalla osallistujille suoritettavan palkkion määrää on rajoitettu osakkeen kurssikehitykseen kytketyllä leikkurilla.

Anora Group soveltaa osakeomistussuositusta yhtiön johtoryhmän jäseniin. Sen mukaan johtoryhmän kunkin jäsenen odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään puolet yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä vastaa vähintään hänen bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

ANORA GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Michael Holm Johansen, hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja

Yhteydenotot:

Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.anora.com

Anora Group Oyj:n hallitus päätti uudesta jaksosta johdon ja valittujen avainhenkilöiden osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä