logo
09.11.2023 - 08:30

Anora Group Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2023

Anora Group Oyj Osavuosikatsaus 9.11.2023 klo 8:30

Anora Group Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2023

Q3: Hinnankorotukset ja kustannusleikkaukset tasapainottivat osittain vertailukelpoisen käyttökatteen laskua. Larsenin divestointi toteutettiin onnistuneesti, mikä vahvisti nettovelkaa ja kassavirtaa.

Tämä tiedote on tiivistelmä Anora Group Oyj:n vuoden 2023 tammi-syyskuun osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: www.anora.com/fi/sijoittajat

Q3 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 173,0 (181,9) milj. euroa, laskua 4,9 prosenttia. Larsenin myynnistä saatu 12,2 miljoonan euron kertaluonteinen voitto raportoitiin liiketoiminnan muissa tuotoissa, jotka olivat 14,3 milj. euroa.

 • Käyttökate oli 28,9 (21,8) milj. euroa eli 16,7 (12,0) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 32,4 prosenttia.

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 20,2 (23,4) milj. euroa eli 11,7 (12,8) prosenttia liikevaihdosta, laskua 13,5 prosenttia.

 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli -13,8 (7,3) milj. euroa.

 • Osakekohtainen tulos oli 0,21 (0,12) euroa.

Tammi-syyskuu 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 515,3 (481,1) milj. euroa, kasvua 7,1 prosenttia.

 • Käyttökate oli 45,6 (49,0) milj. euroa eli 8,8 (10,2) prosenttia liikevaihdosta, laskua 7,0 prosenttia.

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 41,1 (55,3) milj. euroa eli 8,0 (11,5) prosenttia liikevaihdosta, laskua 25,5 prosenttia.

 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 35,2 (-36,4) milj. euroa.

 • Osakekohtainen tulos oli 0,06 (0,21) euroa.

 • Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate (liukuva 12 kk) oli 3,5x (3,6x).

Tulosohjeistus

Vuonna 2023 Anoran vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan olevan 70–78 miljoonaa euroa.

Avainluvut

Milj. euroaQ3 23Q3 22MuutosQ1–Q3 23Q1–Q3 22Muutos2022
Liikevaihto173,0181,9-4.9 %515,3481,17,1 %702,7
Vertailukelpoinen käyttökate20,223,4-13,5 %41,155,3-25,5 %76,1
% liikevaihdosta11,712,88,011,510,8
Käyttökate28,921,832,4 %45,649,0-7,0 %67,9
Vertailukelpoinen liiketulos11,814,4-17,8 %15,930,7-48,2 %42,9
% liikevaihdosta6,87,93,16,46,1
Liiketulos20,512,859,7 %20,424,5-16,9 %34,7
Kauden tulos14,07,976,9 %4,314,4-70,1 %18,1
Osakekohtainen tulos, euroa0,210,1273,10,060,21-69,7 %0,26
Liiketoiminnan nettorahavirta-13,87,335,2-36,4-0,4
Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate, liukuva 12 kk3,53,63,53,6*4,0
Henkilöstö kauden lopussa1 2491 2123,1 %1 2491 2123,1 %1 251

* Jos Globus Winen luvut 12 kuukaudelta huomioitaisiin, nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate 22 Q1–Q3/4 olisi ollut noin 3,4.

Toimitusjohtaja Jacek Pastuszka:

“Olen ollut vasta hetken Anoran toimitusjohtajana, ja olen jo aloittanut perehtymisen tutustuen moniin uusiin kollegoihin. Olen todella vaikuttunut heidän ammattitaidostaan ja intohimostaan asiakkaidemme palvelua kohtaan. Olen vakuuttunut, että jatkuva asiakaskeskeisyys yhdessä toiminnan tehostamisen kanssa auttavat meitä viime vuoden pääomamarkkinapäivällä julkistettujen tavoitteiden ja strategian saavuttamisessa.

Kolmannen neljänneksen loppupuolella teimme suuria hintamuutoksia monopolimarkkinoiden hinnoittelujaksolla. Aloimme nähdä ensimmäisiä tuloksia hinnankorotuksista ja myös aiemmin julkistetuista kustannusleikkauksista. Wine-segmentin menetetyillä päämiehillä ja heikentyneillä valuutoilla oli kuitenkin edelleen negatiivinen vaikutus myyntiin ja kannattavuuteen. Etenkin Wine-segmentissä heikentyneiden valuuttojen vaikutus oli arviolta 3,4 milj. euroa kolmannella neljänneksellä ja 9,5 milj. euroa yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana.

Vertailukelpoinen käyttökate kolmannella neljänneksellä oli 20,2 milj. euroa verrattuna edellisen vuoden 23,4 miljoonaan euroon. Tammi-syyskuussa vertailukelpoinen käyttökate laski 55,3 miljoonasta eurosta 41,1 miljoonaan euroon. Vaikka vertailukelpoinen käyttökatteemme laski, raportoitu käyttökate nousi kolmannella neljänneksellä 28,9 miljoonaan euroon Larsenin divestoinnista saadun kertaluonteisen voiton seurauksena.

Neljänneksen loppupuolen hinnakorotukset ja viimeaikaiset valuuttamuutokset ovat vaikuttaneet myönteisesti. Toisella neljänneksellä käynnistettiin kannattavuuden parantamiseksi 6 milj. euron vuosisäästöihin tähtäävä kustannussäästöohjelma, jonka positiivinen vaikutus on jo alkanut näkyä. Kolmannen neljänneksen lopulla oli saavutettu arviolta kaksi kolmasosaa säästötavoitteista. Ohran ja polttoaineen hinnat olivat myös alle edellisvuoden tason.

Liikevaihto laski kolmannella neljänneksellä 4,9 prosenttia ja oli 173 milj. euroa. Anoran omien viinien myynti sekä väkevien alkoholijuomien kansainvälinen myynti kasvoivat hyvin, kun taas lasku oli suurinta Ruotsin päämiesviineissä. Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 515,3 milj. euroa, eli kasvua oli 7,1 prosenttia. Globus Wine on raportoitu osana Anoran Wine-segmenttiä 1.7.2022 alkaen.

Wine-segmentissä Anoran omat viinit kehittyivät edelleen hyvin. Ne kasvoivat paikallisvaluutoissa 11,5 prosenttia kolmannella neljänneksellä ja paransivat edelleen markkinaosuuttaan. Päämiesliiketoiminnassa oli haasteita, sen liikevaihto laski ja markkinaosuus heikentyi. Omien viiniemme sekä uusien päämiesviiniemme hyvä suoritus kompensoi vain osittain valuuttakurssien ja etenkin Ruotsissa menetettyjen päämiesten vaikutusta. Anoran omien viinituotteiden osuus on kasvanut merkittävästi Globus Winen oston jälkeen. Globus Winen markkinaosuus parani edelleen Tanskan vähittäiskaupan kuluttajasegmentissä. Yhteistyö Globus Winen kanssa on hyödyntänyt myös valmistautumista Suomen viinimarkkinoiden mahdollisiin lakimuutoksiin, jotka antaisivat ruokakaupoille luvan myydä lain sallimia viinejä.

Spirits-segmentin liikevaihto pysyi ennallaan Norjan ja Ruotsin kruunujen heikentymisen sekä monopolimarkkinoiden volyymin laskun vuoksi. Paikallisvaluutoissa liikevaihto nousi 3,9 prosenttia edellisvuodesta. Kansainvälisen myynnin suhteellinen osuus nousi 35,1 (34,9) prosenttiin. Koskenkorvan myynti kasvoi edelleen, mutta erittäin vahvaa ensimmäistä vuosipuoliskoa hitaammin. Koskenkorva vastasi noin 15 prosenttia väkevien alkoholijuomien kokonaismyynnistämme. Markkinaosuus vahvistui Ruotsissa ja Norjassa ja heikkeni hieman Suomessa.

Industrial-segmentin myynti laski teollisten tuotteiden liiketoiminnan pienemmän volyymin ja alhaisempien hintojen takia, ja syynä oli pääosin vähentynyt tärkkelyksen ja rehun myynti. Tärkkelyksen heikot näkymät sellu- ja paperiteollisuudessa johtivat alhaisempaan viljan kulutukseen Koskenkorvan tislaamolla.

Loppuvuoden osalta koko vuoden tulosohjeistuksemme säilyy ennallaan. Keskitymme edelleen vahvasti strategiamme toteuttamiseen sekä kannattavuutemme ja tehokkuutemme parantamiseen. Tämä käsittää säästöohjelmamme toteutuksen, hinnantarkistukset sekä keskittymisen nettokäyttöpääoman vähentämiseen ja varaston kiertonopeuden parantamiseen.”

Markkinanäkymät ja tulosohjeistus vuodelle 2023

Vuonna 2023 monopolivolyymien odotetaan olevan merkittävästi alhaisemmat kuin Covid-pandemian rajoitusten aikana. Tuotantokustannusten odotetaan pysyvän korkealla.

Vuonna 2023 Anoran vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan olevan 70-78 miljoonaa euroa.

Tulosohjeistusta alennettiin 15.8.2023. Keskeiset syyt tulosarvion alentamiseen olivat Globus Winen aiemmin arvioitua merkittävästi heikompi ennakoitu kannattavuus vuodelle 2023 ja valuuttakurssimuutokset, sillä Ruotsin ja Norjan kruunujen heikentymisellä oli merkittävä negatiivinen vaikutus Anoran ensimmäisen vuosipuoliskon tulokseen erityisesti Wine-segmentissä.

Anoran taloudellinen tiedottaminen vuodelta 2023

Anora julkaisee tammi-joulukuun tilinpäätöstiedotteeen 14.2.2024.

Anora noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen taloudellisten katsausten julkistamista.

ANORA GROUP OYJ

Lisätietoja: Jacek Pastuszka, toimitusjohtaja (englanniksi) Sigmund Toth, talousjohtaja (englanniksi)

Yhteystiedot: Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja puh. 040 5581 328 milena.haeggstrom@anora.com

Tulosinfo:

Toimitusjohtaja Jacek Pastuszka ja talousjohtaja Sigmund Toth esittelevät katsauksen tänään klo 11.00. Esitys järjestetään Microsoft Teams -kokouksena. Suosittelemme osallistumaan englanninkieliseen kokoukseen online-vaihtoehdolla: Liity kokoukseen tästä.

Kokoukseen voi myös osallistua puhelimitse soittamalla viisi minuuttia ennakkoon seuraaviin numeroihin: FI: +358 9 2310 6678 NO: +47 21 40 41 04 SE: +46 8 502 428 54 DK: +45 32 72 56 80 UK: +44 20 7660 8309 US: +1 917-781-4622 Conference ID: 893 774 793#

Kysymykset

Johdolle esitettävät kysymykset voi lähettää Teams-chatin kautta.

Esitysmateriaali ja tallenne

Esitysmateriaali näytetään online-kokouksessa ja sen voi ladata samana päivänä osoitteessa: www.anora.com/fi/sijoittajat. Myös tilaisuuden tallenne julkaistaan Anoran verkkosivuilla.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.anora.com

Anora Group Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2023