logo
07.05.2024 - 08:30

Anora Group Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2024

Anora Group Oyj Osavuosikatsaus 7.5.2024 klo 8:30

Anora Group Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2024

Vertailukelpoinen käyttökate parani Q1:llä korkeamman bruttokateprosentin ja kuluvähennysten seurauksena

Tämä tiedote on tiivistelmä Anora Group Oyj:n vuoden 2024 tammi-maaliskuun osavuosikatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: www.anora.com/fi/sijoittajat

Q1 2024 lyhyesti

  • Liikevaihto oli 146,9 (159,5) milj. euroa, laskua 7,9 prosenttia.

  • Vertailukelpoinen käyttökate oli 8,9 (7,9) milj. euroa eli 6,1 (5,0) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 12,1 prosenttia.

  • Käyttökate oli 7,8 (6,9) milj. euroa eli 5,3 (4,3) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 12,9 prosenttia.

  • Liiketoiminnan nettorahavirta oli -44,6 (3,6) milj. euroa.

  • Osakekohtainen tulos oli -0,03 (-0,08) euroa.

Tulosohjeistus

Vuonna 2024 Anoran vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan olevan 75–85 miljoonaa euroa (2023: 68,2 milj. euroa).

Avainluvut

Milj. euroaQ1 24Q1 23Muutos2023
Liikevaihto146,9159,5-7,9 %726,5
Vertailukelpoinen käyttökate8,97,912,1 %68,2
% liikevaihdosta6,15,09,4
Käyttökate7,86,912,9 %67,5
Vertailukelpoinen liiketulos2,0-0,734,8
% liikevaihdosta1,3-0,44,8
Liiketulos0,8-1,7-31,3
Kauden tulos-2,2-5,6-39,9
Osakekohtainen tulos, euroa-0,03-0,08-0,59
Liiketoiminnan nettorahavirta-44,63,6135,3
Nettokäyttöpääoma-31,753,7-79,2
Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate, liukuva 12 kk2,64,02,0
Henkilöstö kauden lopussa1 2201 284-5,0 % 1 219

Toimitusjohtaja Jacek Pastuszka:

“Ensimmäisellä vuosineljänneksellä keskityimme edelleen tehostetusti Wine- ja Spirits-segmenttiemme kannattavuuden parantamiseen sekä kassatilanteemme ja taseemme vahvistamiseen. Tämä on saavutettu sekä kasvattamalla kannattavampien liiketoimintojen osuutta että jo viime vuonna aloitettujen hinnankorotusten ja kustannussäästöjen avulla. Myös matalammat raaka-ainehinnat ja valuuttasuojaukset tukivat suoritustamme kauden aikana.

Tämän seurauksena vertailukelpoinen käyttökatteemme kasvoi 12,1 prosenttia, ja oli 8,9 (7,9) milj. euroa tai 6,1 prosenttia liikevaihdosta ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Sekä Wine- että Spirits-segmentti saavuttivat huomattavaa kasvua käyttökatteessa ja merkittäviä marginaaliparannuksia. Spirits-segmenttimme jatkaa myönteistä kehitystään vuodesta 2023, sen vertailukelpoinen käyttökate kasvoi yli 17 prosenttia ja sen bruttokateprosentti nousi 2,4 prosenttiyksikköä edellisvuoden tasolta. Olemme myös tyytyväisiä Wine-segmentin kannattavuuden käänteen jatkumiseen viime vuoden haasteiden jälkeen, mikä näkyy sen bruttokateprosentin parannuksessa 2,7 prosenttiyksiköllä. Industrial-segmentin suoritus heikensi koko konsernin suoritusta matalamman tuotantovolyymin ja sivutuotemyynnin hintaeroosion vuoksi.

Liikevaihto laski ensimmäisellä vuosineljänneksellä 7,9 prosenttia 146,9 milj. euroon, pääosin Wine- ja Industrial-segmenttien liikevaihdon laskun vuoksi. Spirits-segmentissä kaikki neljä Pohjoismaiden markkinaa kasvoivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä, kun taas kansainvälinen myyntimme sujui heikommin, osittain Suomen satamalakon vuoksi, joka häiritsi vientitoimituksia rajallisella bruttokatevaikutuksella. Tärkeä on myös huomioida, että aikaisen pääsiäisen vaikutus oli vähäinen maaliskuun vähäisempien toimituspäivien vuoksi. Industrial-segmentin liikevaihtoon vaikuttivat heikentävästi matalammat myyntihinnat ohran matalamman hinnan vuoksi yhdistettynä pienempiin tuotantovolyymeihin.

Monopolimarkkinoilla toimintaympäristö pysyi yleisesti ottaen vakaana, vaikkakin ostajat siirtyivät edullisempiin tuotteisiin ja volyymit laskevat hitaasti. Tätä taustaa vasten matalamman hintaluokan tarjontaamme kuuluvien viinien ja väkevien alkoholijuomien myynti kasvoi hyvin, mikä on osoituksena tuoteportfoliomme laajuudesta ja joustavuudesta. Myös omat viinibrändimme etenevät edelleeen hyvin vuoden 2023 toisella vuosipuoliskolla tehtyjen toimenpiteiden seurauksena. Tässä markkinaympäristössä bruttokateprosenttimme parani, kun taas bruttokatteemme laski 1,0 milj. euroa (-1,6 prosenttia) matalamman liikevaihdon vuoksi.

Pyrkimyksemme velkaantuneisuuden pienentämiseen etenivät myös hyvin. Vuosineljänneksen lopussa kassatilanteemme oli vahva, mitä tukivat matalampi käyttöpääoma varaston laskun seurauksena sekä Larsenin divestointi. Rahat ja pankkisaamisemme olivat 165,8 milj. euroa. Tämän seurauksena nettovelkamme laski 176,6 milj. euroon ja korolliset nettovelkamme suhteessa vertailukelpoiseen käyttökatteeseemme olivat 2,6x.

Viime vuoden lopulla asetimme tieteeseen perustuvat tavoitetasot päästövähennyksillemme Science Based Targets initiative -aloitteen arvioitavaksi. Näin jatkamme kunnianhimoista vastuullisuustyötämme toimialamme edelläkävijöinä.

Kun katsomme eteenpäin vuoteen 2024, olemme edelleen sitoutuneita lyhyen aikavälin toimenpiteisiimme, joilla pysäytetään kannattavuuden lasku aktiivisella valikoiman ja tuloksen hallinnalla, vahvistetaan kassatilannettamme ja tasettamme käyttöpääoman vähentämisen ja varaston kiertonopeuden parantamisen kautta. Pyrimme myös palauttamaan Wine ja Spirits -liiketoiminnan liikevaihdon orgaaniselle kasvu-uralle investoimalla keskittyneeseen kaupalliseen ohjelmaan, joka rakentuu suurimpien brändien ja kumppanuuksien ympärille.

Olen vakuuttunut, että nykyiset tehokkaat toimenpiteemme konsernin talouden merkittävän vahvistamisen kanssa auttavat meitä palaamaan takaisin oikealle polulle Anoran pitkän aikavälin tavoitteiden ja strategian toteuttamisessa.”

Markkinanäkymät ja tulosohjeistus vuodelle 2024

Markkinanäkymät

Vuonna 2024 päämarkkinoidemme volyymien odotetaan olevan hieman alhaisemmat kuin vuonna 2023 toimintaympäristön haastavan taloustilanteen vuoksi.

Tulosohjeistus

Vuonna 2024 Anoran vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan olevan 75–85 miljoonaa euroa (2023: 68,2 milj. euroa).

Anoran taloudellinen tiedottaminen vuodelta 2024

Anora julkaisee vuoden 2024 tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksen 20.8.2024 ja tammi-syyskuun osavuosikatsauksen 7.11.2024.

Anora noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen taloudellisten katsausten julkistamista.

ANORA GROUP OYJ

Lisätietoja:

Jacek Pastuszka, toimitusjohtaja (englanniksi) Sigmund Toth, talousjohtaja (englanniksi)

Yhteystiedot:

Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja

puh. 040 5581 328

milena.haeggstrom@anora.com

Tulosinfo:

Toimitusjohtaja Jacek Pastuszka ja talousjohtaja Sigmund Toth esittelevät katsauksen tänään klo 11.00. Esitys järjestetään Microsoft Teams -kokouksena. Suosittelemme osallistumaan englanninkieliseen kokoukseen online-vaihtoehdolla: Liity kokoukseen tästä.

Kokoukseen voi myös osallistua puhelimitse soittamalla viisi minuuttia ennakkoon seuraaviin numeroihin: FI: +358 9 2310 6678

NO: +47 21 40 41 04

SE: +46 8 502 428 54

DK: +45 32 72 56 80

UK: +44 20 7660 8309

US: +1 917-781-4622

Conference ID: 727 749 663#

Kysymykset

Johdolle esitettävät kysymykset voi lähettää Teams-chatin kautta.

Esitysmateriaali ja tallenne

Esitysmateriaali näytetään online-kokouksessa ja sen voi ladata samana päivänä osoitteessa: www.anora.com/fi/sijoittajat. Myös tilaisuuden tallenne julkaistaan Anoran verkkosivuilla.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.anora.com

Anora Group Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2024