logo
18.11.2021 - 09:00

Anora julkaisee historialliset pro forma -taloudelliset tiedot

Anora Group Oyj Pörssitiedote 18.11.2021 klo 9.00

Anora julkaisee historialliset pro forma -taloudelliset tiedot

Anora julkaisee historialliset pro forma -taloudelliset tiedot vuosilta 2020 ja 2019 sekä vuoden 2021 ensimmäiseltä kuudelta kuukaudelta. Liitteenä olevat pro forma -tiedot on laadittu havainnollistamistarkoituksessa kuvaamaan Altian ja Arcuksen sulautumisen vaikutuksia ja parantamaan Anoran taloudellisen tiedon vertailukelpoisuutta. Pro forma -tiedot ovat tilintarkastamattomia ja niissä esitetään luvut myös vuosineljänneksittäin.

Historialliset pro forma -tiedot esitetään ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa ja ne esittävät hypoteettisen tilanteen ikään kuin Altian ja Arcuksen sulautuminen olisi toteutunut 1.1.2019. Tästä johtuen pro forma -tiedot eivät välttämättä kuvasta sitä, millainen Anoran historiallinen taloudellinen tulos tosiasiallisesti olisi ollut, jos sulautuminen olisi toteutunut mainittuna päivänä eikä niiden ole tarkoitus antaa viitteitä Anoran liiketoiminnan tuloksesta tulevaisuudessa.

Arcus ASA:n lainmukainen rajat ylittävä absorptiosulautuminen Altia Oyj:hin rekisteröitiin kaupparekisteriin sulautumisen täytäntöönpanopäivänä 1.9.2021. Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen seurauksena Altiasta tuli Anora. Arcus on konsolidoitu Anoraan 1.9.2021 lukien. Sulautumisvastikkeena laskettiin liikkeeseen 31 413 139 uutta Anoran osaketta Arcuksen osakkeenomistajille.

Anoran osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 25.11.2021

Muutoksena aiempaan käytäntöön, Anora julkaisee IAS 34 -standardin mukaisesti laaditut osavuosikatsaukset Q1:ltä ja Q3:lta. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2021, joka julkaistaan 25.11.2021, sisältää tilinpäätöksen päälaskelmat ja liitetiedot sekä pro forma -tiedot kolmannelta neljännekseltä.

Segmentti-raportointi sisältää entisen Altian segmentit – Finland & Exports, Scandinavia ja Altia Industrial – sekä Arcuksen neljäntenä segmenttinä. Anoran tulevan liiketoimintamallin mukaiset uudet segmentit ilmoitetaan myöhemmin.

ANORA GROUP OYJ

Yhteydenotot:

Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Oslo Børs

Keskeiset tiedotusvälineet

www.anora.com

Anora julkaisee historialliset pro forma -taloudelliset tiedot