logo
JPG Medium RGB Climate Action photo 6
JPG Medium RGB Climate Action photo 6
25.05.2023 - 08:00

Anora ostaa ennätysmäärän uudistavasti viljeltyä ohraa

Anora ostaa tänä vuonna 3,5 miljoonaa kiloa ohraa, jonka viljelyssä on käytetty uudistavan viljelyn menetelmiä. Yhteensä Anora ostaa yli 200 miljoonaa kiloa suomalaista ohraa. Uudistava eli regeneratiivinen viljely on joukko viljelymenetelmiä, jotka parantavat maan kasvukuntoa ja biodiversiteettiä ja sen myötä tehostavat hiilidioksidin sitoutumista maaperään.

Uudistavan viljelyn avulla tavoitellaan peltoalan vähittäistä muutosta päästölähteestä hiilinieluksi. Anora tukee kotimaisten ohran viljelijöiden siirtymää uudistavaan viljelyyn koulutuksilla.

Anora aloitti uudistavan viljelyn pilotoinnin kolme vuotta sitten Baltic Sea Action Groupin ja viljelijä Jari Eerolan kanssa. Baltic Sea Action Group koulutti ja neuvoi alkuun siirtymässä uudistavaan viljelyyn ja auditoi menetelmien käyttöönottoa tilalla. Ensimmäisenä vuonna uudistavasti viljeltyä ohraa saatiin Koskenkorvan tislaamon käyttöön 50 000 kiloa. Vuonna 2022 mukana oli jo kaksi viljelijää ja uudistavasti viljeltyä ohraa käytettiin 56 000 kiloa.

Tänä vuonna Anora on sitoutunut ostamaan noin 20 uudistavaan viljelyyn siirtyvältä suomalaiselta viljelijältä ohraa ennätysmäärän eli 3,5 miljoonaa kiloa. Uudistava viljely on keskeinen osa Anoran vastuullisuustiekarttaa, jossa yhtenä tavoitteena on pyrkiä kasvattamaan uudistavasti viljellyn ohran osuutta 30 prosenttiin omien viljaviinatuotteiden raaka-aineista vuoteen 2030 mennessä.

”Järjestimme Baltic Sea Action Groupin ja ProAgrian kanssa marraskuussa koulutuksen, jonka ansiosta aloitimme yhteistyön uusien, innostuneiden viljelijöiden kanssa. Tämä on pioneerityötä, jota teemme yhteisvoimin. Uskomme, että uudistava viljely on tulevaisuudessa uusi normaali. Parempi maan kasvukunto luo resilienssiä ilmastonmuutoksen edessä, vakaampia satoja ja hiilen sidonta tehostuu”, toteaa Anoran viljanostopäällikkö Kari Kiltilä.

Hiilinieluja tarvitaan – hyötyjä myös viljelijälle

Uudista viljely on joukko menetelmiä, joilla pyritään tehostamaan hiilen sitoutumista maaperään. Tärkeimmät muutokset ovat peltoalan pitäminen kasvipeitteisenä ympäri vuoden, monipuolisempi kasvusto, viljelykierto, maan varovaisempi ja pinnallisempi muokkaaminen ja luonnonmukaiset lannoitteet. Viljelijälle uudistavaan viljelyyn siirtyminen tuo myös hyötyjä, kuten maan paremman kasvukunnon sekä varmemmat sadot ja parempi kannattavuus. Uudistava viljely tukee myös biodiversiteettiä niin maan pinnalla kuin mullan allakin.

”Päästövähennysten lisäksi meidän täytyy rakentaa hiilinieluja torjuaksemme ilmastonmuutosta. Uudistava viljely sitoo hiiltä ilmakehästä maaperään, sen sijaan, että sitä vapautuisi viljelyprosessissa. Panostamme voimakkaasti regeneratiiviseen viljelyyn ja Anoran kehittämä, maailman ensimmäinen täysin hiiliviljellystä ohrasta valmistettu tuote, Koskenkorva Vodka Climate Action, menestyy hyvin myös vientimarkkinoilla. Toivomme, että mahdollisimman moni taho lähtisi mukaan edistämään uudistavaa viljelyä”, kertoo markkinointijohtaja Suvi Reinikkala.

Anora ostaa ennätysmäärän uudistavasti viljeltyä ohraa