logo
22.06.2022 - 10:30

Anora ostaa Globus Winen, Tanskan johtavan viiniyhtiön, vahvistaen asemaansa johtavana pohjoismaisena viinien ja väkevien alkoholijuomien talona

Anora Group Oyj Sisäpiiritieto 22.6.2022 klo 10.30

Anora ostaa Globus Winen, Tanskan johtavan viiniyhtiön, vahvistaen asemaansa johtavana pohjoismaisena viinien ja väkevien alkoholijuomien talona

Tiedotetta korjattu 22.6.2022 klo 11.20: alkuperäisen tiedotteen toisessa kappaleessa Globus Winen oikaistun käyttökatteen valuutta oli virheellisesti euroina kun sen tulisi olla Tanskan kruunuina, eli 66,2 miljoonaa Tanskan kruunua. Tieto on esitetty oikein tiedotteessa olevassa avainlukutaulukossa.

Anora on allekirjoittanut sopimuksen, jolla se ostaa 100 prosenttia Tanskan johtavasta viiniyhtiöstä Globus Wine A/S:stä. Globus Wine on menestyksekkäästi rakentanut viiniliiketoimintaa, johon kuuluvat johtavat omat viinibrändit ja sillä on lisäksi Pohjois-Euroopan suurin kapasiteetti pakkauspalveluiden tarjoamisessa kansainvälisille viinitaloille ja viinien maahantuojille. Jatkona viime syksyn fuusiolle Globus Winen osto vahvistaa entisestään Anoran asemaa Pohjoismaiden johtavana viinitalona. Anoralla on johtava asema Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa ja hankinnan myötä Anora nousee markkinajohtajaksi myös Tanskan viinimarkkinalla. Yritysosto tarjoaa myös mahdollisuuden laajentaa Anoran päämies- ja omien viinien liiketoimintaa Pohjoismaissa.

Vuonna 2021 Globus Winen liikevaihto oli 549,6 miljoonaa Tanskan kruunua ja oikaistu käyttökate 66,2 miljoonaa Tanskan kruunua. Kauppahinta on 596,4 miljoonaa Tanskan kruunua (80 milj. euroa), joka vastaa 669,6 miljoonan Tanskan kruunun (90 milj. euron) velatonta kauppahintaa (enterprise value).

“Olen erittäin iloinen voidessani tänään kertoa Anoran ensimmäisestä yrityskaupasta. Globus Wine on Tanskan markkinajohtaja ja yrityksen kasvu on viimeisten vuosien aikana ollut markkinakasvua nopeampaa. Tämän hankinnan myötä Tanska liittyy niiden markkinoiden joukkoon, joissa meillä on johtava asema sekä viineissä että väkevissä alkoholijuomissa. Kuten Anora myös Globus Wine uskoo vastuulliseen liiketoimintaan. He käyttävät tuulivoimaa ja ovat vähentäneet viinien hiilijalanjälkeä merkittävästi logistiikkaratkaisuilla ja ympäristöystävällisillä pakkauksilla. Toivotan Globus Winen lämpimästi tervetulleeksi Anoraan”, sanoo Anoran toimitusjohtaja Pekka Tennilä.

“Tämä hankinta ei ainoastaan tee Anorasta markkinajohtajaa kilpaillulla Tanskan markkinalla, vaan myös vahvistaa meidän viiniliiketoiminta-aluetta. Globus Winen osaavat ja ammattimaiset tiimit ovat rakentaneet menestyksekkäästi omien viinibrändien liiketoimintaa vahvalla brändi- ja viinien hankintaosaamisella. Odotan tulevaa yhteistyötämme, jolla pääsemme edelleen rakentamaan ja kasvattamaan omien viinibrändiemme liiketoimintaa kaikilla markkinoillamme”, sanoo Janne Halttunen, SVP, Wine.

”Olemme todella innoissamme siitä, että meistä tulee osa Anoraa. Anora on täydellinen kumppani Globus Winelle ja odotamme innolla sitä, että pääsemme kehittämään Pohjoismaiden markkinaa yhdessä. Anoralla on vahva asema ja kyvykkyydet viineissä ja olen varma, että uudessa omistuksessa ja yhdessä vahvan ja intohimoisen organisaatiomme kanssa voimme jatkaa jo aloittamaamme matkaa Globus Winella laajentaen omien brändiemme asemaa sekä pakkauspalveluiden markkinaa”, kertoo Globus Winen toimitusjohtaja Jens Voldmester.

Globus Wine ja Tanskan viinimarkkina lyhyesti

Vuonna 2006 perustettu Globus Wine on Tanskan johtava viiniyhtiö. Globus Wine hankkii pakkaamatonta viiniä, jonka se pakkaa hanapakkauksiin tai pulloihin tuotantolaitoksella Køgessä. Tuotteet myydään omina brändeinä tai kolmansien osapuolten brändeinä. Vahva oma brändiosaaminen on tehnyt Globus Winesta johtavan viinibrändien, kuten Il Capolavoro ja California Route 2, toimittajan Tanskan päivittäistavarakaupassa. Asiakkaisiin kuuluvat johtavat päivittäistavarakauppaketjut Tanskassa sekä suuret kansainväliset viinitalot. Globus Wine työllistää 139 henkilöä Tanskassa ja he jatkavat Globus Winen työntekijöinä.

Globus Wine tunnetaan laajalti koko arvoketjun kattavista vahvoista kyvykkyyksistä. Globus Winella on vuonna 2018 valmistunut tehokas ja moderni tuotantolaitos Køgessä Tanskassa. Globus Winen tuotantovolyymi ylitti 50 miljoonaa litraa vuonna 2021 ja sillä on Pohjois-Euroopan suurin hanapakkauskapasiteetti.

Globus Wine A/s:N oikaistut AVAINLUVUT

20212020
Liikevaihto, milj. Tanskan kruunua549,6530,1
Oikaistu EBITDA*, milj. Tanskan kruunua66,251,9
Oikaistu käyttökatemarginaali, %12,0 %9,8 %
Liikevaihdon jakauma liiketoiminnoittain: omat brändit 63 % ja pakkaus 37 %

*) IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaisesti oikaistu EBITDA Anoran kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti.

Tanskan viinimarkkina on houkutteleva, sillä se on Pohjoismaiden toiseksi suurin viinimarkkina, jossa viininkulutus henkeä kohti on samalla tasolla kuin Ruotsissa, ja markkinalla on positiivinen kasvunäkymä. Tanskan viinimarkkinan arvioidaan kasvavan 1–3 prosenttia vuosina 2021–2025. Punaviinit ovat suurin kategoria, kun taas rosee- ja valkoviinit kasvavat eniten sekä arvossa että volyymissä. (lähde: Euromonitor)

Kauppahinta ja rahoitus

Kauppahinta on 596,4 miljoonaa Tanskan kruunua (80 milj. euroa) ja se suoritetaan käteisellä. Yrityskauppa rahoitetaan velkarahoituksella.

Arvoitu toteutuminen

Sopimus allekirjoitettiin 22.6.2022 ja, koska viranomaishyväksyntöjä ei tarvita, arvioidaan kaupan toteutuvan heinäkuun alussa. Anora konsolidoi Globus Winen Anora Groupiin Q3 2022 alkaen.

Ohjeistus ennallaan

Yrityskaupalla arvioidaan olevan positiivinen vaikutus Anoran vertailukelpoiseen käyttökatteeseen, mutta 10.3.2022 annettu ohjeistus pysyy ennallaan: ”Vuonna 2022 Anoran vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan olevan 75–85 miljoonan euron välillä. Tämä vastaa pandemiaa edeltävää tasoa ja huomioi sulautumisen vuoksi myytyjen Anoran brändien vuosittaisen 4,6 miljoonan euron vaikutuksen”.

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialla

Anora järjestää yrityskaupasta tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle tänään 22.6.2022 klo 13.00. Toimitusjohtaja Pekka Tennilä ja talousjohtaja Sigmund Toth esittelevät yrityskaupan ja kysymyksiä voi esittää Teams chatin kautta. Puhelun tallenne ja esitysmateriaali ovat saatavilla Anoran verkkosivuilla pian tilaisuuden päätyttyä.

Suosittelemme osallistumaan tilaisuuteen online-vaihtoehdolla: Liity kokoukseen tästä

Tilaisuuteen voi liittyä myös puhelimitse soittamalla alla olevaan numeroon noin 5 minuuttia ennen kokouksen alkamista:

FI: +358 9 2310 6678

NO: +47 21 40 41 04

SE: +46 8 502 428 54

UK: +44 20 7660 8309

US: +1 917-781-4622

Conference ID: 749 404 502#

ANORA GROUP OYJ

Lisätietoja:

Pekka Tennilä, toimitusjohtaja

Sigmund Toth, talousjohtaja

Yhteydenotot:

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864

Media: Petra Gräsbeck, viestinä, puh. 040 767 0867

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Kansallinen tiedotevarasto (OAM)

Keskeiset tiedotusvälineet

www.anora.com

Anora ostaa Globus Winen, Tanskan johtavan viiniyhtiön, vahvistaen asemaansa johtavana pohjoismaisena viinien ja väkevien alkoholijuomien talona