logo
10.03.2022 - 08:30

Anora: Vahva vuosi 2021, alhaisempi monopolimyynti ja kasvavat kustannukset vaikuttivat viimeiseen neljännekseen

Anora Group Oyj Pörssitiedote 10.3.2022 klo 8.30

Anora: Vahva vuosi 2021, alhaisempi monopolimyynti ja kasvavat kustannukset vaikuttivat viimeiseen neljännekseen

Tämä tiedote on tiivistelmä Anora Group Oyj:n vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteesta. TIlinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: www.anora.com/sijoittajat

Pro forma -taloudelliset tiedot

 • Q4 2021: liikevaihto 205,6 (196,5) miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen käyttökate 30,6 (36,3) miljoonaa euroa

 • 2021: liikevaihto 665,0 (627,7) miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen käyttökate 101,0 (98,3) miljoonaa euroa

Q4 2021 verrattuna Q4 2020

 • Raportoitu liikevaihto kasvoi 93,1 prosenttia ja oli 205,6 (106,5) miljoonaa euroa; kasvua kiinteillä valuuttakursseilla 88,7 prosenttia

 • Finland & Exports -segmentin liikevaihto oli 37,7 (34,4) miljoonaa euroa

 • Scandinavia-segmentin liikevaihto oli 47,2 (46,4) miljoonaa euroa; laskua kiinteillä valuuttakursseilla 0,8 prosenttia

 • Altia Industrialin liikevaihto oli 29,9 (25,7) miljoonaa euroa

 • Arcus-segmentin liikevaihto oli 90,7 (-) miljoonaa euroa

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 31,4 (19,0) miljoonaa euroa, 15,3 (17,9) prosenttia liikevaihdosta

 • Raportoitu käyttökate oli 31,3 (13,5) miljoonaa euroa, 15,2 (12,7) prosenttia liikevaihdosta

 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 57,6 (50,2) miljoonaa euroa

 • Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate oli 1,8 (-0,1)

Tammi-joulukuu 2021 verrattuna tammi-joulukuu 2020

 • Raportoitu liikevaihto kasvoi 39,7 prosenttia ja oli 478,2 (342,4) miljoonaa euroa; kasvua kiinteillä valuuttakursseilla 38,3 prosenttia

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 71,7 (52,4) miljoonaa euroa, 15,0 (15,3) prosenttia liikevaihdosta

 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -8,8 (-12,1) miljoonaa euroa ja ne liittyivät pääasiassa Altian ja Arcuksen yhdistymiseen

 • Raportoitu käyttökate oli 62,9 (40,3) miljoonaa euroa, 13,1 (11,8) prosenttia liikevaihdosta

Osinkoehdotus

Anoran hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta. Esityksessään hallitus on huomioinut entisen Altian osingonjakopolitiikan, jonka mukaan tilikauden tuloksesta vähintään 60 prosenttia jaetaan osinkona osakkeenomistajille. Anoran taloudelliset tavoitteet, mukaan lukien osingonjakopolitiikka, määritellään meneillään olevan strategiaprosessin yhteydessä.

Ohjeistus

Vuonna 2022 Anoran vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan olevan 75–85 miljoonan euron välillä. Tämä vastaa pandemiaa edeltävää tasoa ja huomioi sulautumisen vuoksi myytyjen Anoran brändien vuosittaisen 4,6 miljoonan euron vaikutuksen. Lisätietoja sivulla 25.

Avainluvut

Q4 21Q4 2020212020
Liikevaihto, milj. euroa205,6106,5478,2342,4
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa31,419,071,752,4
% liikevaihdosta15,317,915,015,3
Käyttökate, milj. euroa31,313,562,940,3
Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa23,614,851,235,0
% liikevaihdosta11,513,910,710,2
Liiketulos, milj. euroa23,59,342,422,9
Kauden tulos, milj. euroa17,27,331,217,8
Osakekohtainen tulos, euroa0,250,200,670,49
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa57,650,250,856,1
Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate 1,8*-0,11,8*-0,1
Henkilöstö kauden lopussa1 0556371 055637

*Pro forma -luvuilla laskettuna, nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate olisi ollut 1,2 vuodelta 2021.

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä:

Vuosi 2021 oli meille historiallinen, kun Anora aloitti matkansa Pohjoismaiden johtavana viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalona ja alamme maailmanlaajuisena vastuullisuuden edelläkävijänä. Syyskuussa toteutuneen yhdistymisen jälkeen olemme onnistuneesti uudistaneet organisaatiotamme jatkaen samanaikaisesti kumppaniemme ja asiakkaidemme hyvää palvelua. Työ 8–10 miljoonan euron nettokäyttökatesynergiatavoitteen saavuttamiseksi on jatkunut suunnitelmien mukaisesti, ja se sisältää useita tehokkuuden parantamiseen ja uusien kasvumahdollisuuksien löytämiseen tähtääviä hankkeita.

Vuonna 2021 voimassa olleet koronarajoitukset anniskelumyynnissä ja matkustamisessa vaikuttivat edelleen markkinaympäristöömme merkittävällä tavalla. Monopolien poikkeuksellisen korkeiden myyntivolyymien kannattelemana, raportoimme vuodelta 2021 vahvan tuloksen: pro forma -perusteinen liikevaihto kasvoi 6 prosenttia 665 miljoonaan euroon ja pro forma -perusteinen vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 3 prosenttia 101 miljoonaan euroon. Olen erittäin ylpeä ja kiitollinen henkilöstömme erinomaisista saavutuksista, ja heidän aidosta omistautumisestaan ja sinnikkyydestään tänä poikkeuksellisena vuonna.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinassa oli nähtävissä palautumista normaaliin, mikä näkyi myös alhaisempina volyymeinä monopoleissa verrattuna edellisvuoden korkeisiin volyymeihin. Pro forma -perusteisen liikevaihdon kasvun taustalla oli rajoitettujen myyntikanavien vaiheittainen avautuminen ja korkeammat sopimusvalmistusvolyymit. Tällä neljänneksellä tuotantokustannukset nousivat historiallisen jyrkästi ja erityisesti ohran hinta nousi ennätyksellisen korkealle tasolle. Pro forma -perusteisen vertailukelpoisen käyttökatteen laskuun vaikutti lähinnä korkeammat tuotantokustannukset ja brändien markkinointiin tehdyt suuremmat investoinnit.

Turvallisen työympäristön varmistaminen on yksi vastuullisuustyömme keskeisimmistä prioriteeteista, ja tavoitteemme on nolla työtapaturmaa. Seuraamme ja kehitämme prosessejamme ja päivittäisiä työskentelytapojamme jatkuvasti, ja edistämme turvallisuuskulttuuria tehtaillamme aktiivisesti. Tämä työ tuotti erinomaisia tuloksia vuonna 2021: Gjelleråsenin tehtaalla ei raportoitu yhtään työtapaturmaa ja Koskenkorvan tislaamo saavutti Year Award -palkinnon Starch Europe -järjestön turvallisuusohjelmassa.

Odotamme vuoden 2022 vertailukelpoisen käyttökatteen olevan 75–85 miljoonan euron välillä, mikä vastaa pandemiaa edeltävää tasoa ja huomioi sulautumisen vuoksi myytyjen Anoran brändien vuosittaisen 4,6 miljoonan euron vaikutuksen. Odotamme monopolivolyymien olevan merkittävästi alhaisemmat kuin vuosina 2020 ja 2021, kun myynti lisääntyy koronarajoitusten purkamisen myötä anniskelumyynnissä, rajakaupassa ja matkustajamyynnissä, ja tuotantokustannusten pysyvän korkealla.

Vastikään muodostettu Anora on Pohjoismaiden markkinajohtaja viineissä ja väkevissä alkoholijuomissa, ja meillä on johtava asema useissa kategorioissa ja segmenteissä. Tämän lisäksi kattava brändiportfoliomme ja vahva osaamisemme markkinakanavissa sekä asemamme vastuullisuuden edelläkävijänä ovat vahvuuksia, joiden avulla olemme ainutlaatuisessa asemassa asiakkaiden ja kuluttajien palvelemiseen Pohjoismaissa ja niiden ulkopuolella. Anoran tulevassa strategiassa määrittelemme kasvupolkumme ja sijoittajatarinamme. Strategian valmistelu on jo käynnissä ja arvioimme sen valmistuvan kesän aikana. Katson mielenkiinnolla tulevaisuuteen ja odotan innolla myös tulevan vuoden yhteistyötä kumppaniemme, asiakkaidemme, toimittajiemme ja muiden sidosryhmien kanssa.

Taloudellinen kalenteri

Anora julkaisee vuoden 2022 aikana taloudellisia raportteja seuraavan aikataulun mukaisesti:

 • 19.5.2022: Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2022

 • 1.9.2022: Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2022

 • 24.11.2022: Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2022

Vuosikertomus vuodelta 2021, joka sisältää tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioraportin, julkaistaan suomen- ja englanninkielisenä Anoran verkkosivuilla viikolla 16. Vuosikertomus sisältää myös vastuullisuusraportin.

Varsinainen yhtiökokous 2022

Anora Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2022 on suunniteltu pidettäväksi 11. toukokuuta 2022. Yhtiökokouskutsu ja ohjeet julkaistaan Anoran verkkosivuilla.

ANORA GROUP OYJ

Lisätietoja:

Pekka Tennilä, toimitusjohtaja

Sigmund Toth, talousjohtaja

Yhteydenotot:

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864

Tiedotusvälineet: Petra Gräsbeck, viestintäjohtaja, puh. 040 767 0867

Tulosinfo:

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä ja talousjohtaja Sigmund Toth esittelevät raportin tänään klo 11 alkavassa englanninkielisessä Microsoft Teams -kokouksessa. Suosittelemme, että kokoukseen osallistutaan online-vaihtoehdolla: <strong>liity kokoukseen tästä</strong>.

Esitystä voi seurata myös puhelimitse soittamalla alla olevaan numeroon noin 5 minuuttia ennen kokouksen alkamista:

FI: +358 9 2310 6678

NO: +47 21 40 41 04

SE: +46 8 502 428 54

UK: +44 20 7660 8309

US: +1 917-781-4622

Conference ID: 562 150 307#

Kysymysosuus (Q&A)

Johdolle esitettävät kysymykset voi lähettää Teams-chatin kautta.

Esitysmateriaali

Esitysmateriaali näytetään online-kokouksessa ja sen voi ladata samana päivänä osoitteessa: www.anora.com/sijoittajat

Tallenne

Tallenne julkaistaan myöhemmin Anoran verkkosivuilla.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.anora.com

Anora: Vahva vuosi 2021, alhaisempi monopolimyynti ja kasvavat kustannukset vaikuttivat viimeiseen neljännekseen