logo
Anoran arvot
Anoran arvot

Arvomme

Arvomme muodostavat perustan työskentelytavallemme ja ohjaavat meitä kohti tavoitteitamme. Kolme arvoamme – courage to explore, energy to inspire and empowering to win – ovat huolellisen tislausprosessin tulos, jossa kirkastuu se, mikä tekee yrityksestämme ja johtamiskulttuuristamme ainutlaatuisen.


Anoran arvot - Explore

Courage to EXPLORE

Meillä on paloa ja kunnianhimoa olla toimialamme edelläkävijöitä. Haastamme rohkeasti asioiden nykytilaa ja pyrimme jatkuvasti kehittymään paremman tulevaisuuden puolesta.


Anoran arvot - Energy

ENERGY to inspire

Näemme ongelmien sijaan ratkaisuja, ja kunnianhimoisetkin tavoitteet voidaan saavuttaa. Positiivinen asenteemme näkyy kaikessa mitä teemme. Siksi kanssamme on hauskaa ja innoittavaa työskennellä.​


EMPOWERING to win

Työskentelytavassamme yhdistämme pohjoismaisuuden parhaat puolet: otamme muut huomioon, olemme avoimia ja aikaansaavia. Jokaisella meistä on vapaus ja vastuu tehdä päätöksiä – mahdollistaen menestyksemme.​