logo
Anoran strategia vuoteen 2030
Anoran strategia vuoteen 2030

Strategiamme vuoteen 2030: kasvua vastuullisuuden kautta

Anoran visiona on olla Pohjoismaiden johtava viinien ja väkevien alkoholijuomien talo, joka luo kasvua vastuullisuuden kautta. Toimintamme vie Pohjoismaiden parhaita brändejä maailmalle ja tuo maailman johtavia viinejä ja väkeviä alkoholijuomia Pohjoismaihin. Me olemme Anora, let’s drink better!

Vastuullisuus on strategiamme ytimessä ja muodostaa pohjan kaikkien viljaviinapohjaisten tuotteittemme valmistukselle. Se on myös olennainen osa kaikkea päätöksentekoamme. Vastuullisuus luo meille kilpailuetua, ja uuden ja kunnianhimoisen vastuullisuustiekarttamme ansiosta olemme alan edelläkävijöiden joukossa.

Kasvustrategiamme perustuu kolmeen strategiseen ydinpilariin. Ruotsin, Norjan ja Suomen monopolimarkkinoilla pyrimme kasvamaan markkinoita nopeammin. Haluamme saavuttaa kasvua eri kuluttajatilanteissa ja myyntikanavissa ja näin vahvistaa asemaamme Pohjoismaiden johtavana viinejä ja väkeviä alkoholijuomia tarjoavana yhtiönä.

Tanskassa ja Baltian maissa pyrimme laajentamaan toimintaamme vakiinnuttaaksemme asemamme alueellisena johtajana. Tanskassa otimme jo merkittävän askeleen vuonna 2022, kun hankimme Tanskan johtavan viiniyhtiön Globus Winen.

Meillä on kunnianhimoisia kasvutavoitteita kansainvälisesti, ja pyrimme laajentamaan liiketoimintaamme Pohjoismaiden ulkopuolella vahvoilla ja vastuullisilla avainbrändeillämme. Strategisten valintojemme tukena on tärkeitä vaikuttimia. Kuluttajien tavoittamisen parantamiseksi keskitymme avainbrändeihimme, kehitämme digitaalisia kanaviamme ja luomme tarvelähtöisiä innovaatioita.

Asiakaskeskeisyys ei tarkoita ainoastaan tiiviimpää yhteistyötä monopolien kanssa vaan myös asemamme vahvistamista päivittäistavarakaupassa sekä ensisijaisen toimittajan asemaan yltämistä anniskelumyynnissä. Maailmanlaajuinen matkustajamyynti on kansainvälisen kasvun tärkeä mahdollistaja.

Tuemme kasvustrategiaa jatkossakin yritysostoilla.

Kasvun rahoittamiseksi optimoimme toimitusketjumme ja pyrimme löytämään uusia tehostamiskohteita ja luomaan toiminnoistamme alan vastuullisimmat.

Taloudelliset tavoitteemme vuodelle 2030

Anoran taloudelliset tavoitteet vuodelle 2030 - FI
Anoran taloudelliset tavoitteet vuodelle 2030 - FI

Anoran strategia esiteltiin yksityiskohtaisemmin pääomamarkkinapäivänä marraskuussa 2022.

Segmentit

Anora segmentit - Wine

Wine

Wine-segmentti kehittää, markkinoi ja myy päämiesten viinejä ja Anoran omia viinibrändejä asiakkaille Pohjoismaiden monopolimarkkinoilla. Globus Wine on raportoitu osana Anoran Wine-segmenttiä 1.7.2022 alkaen.

Anora segmentit - Spirits

Spirits

Spirits-segmentti kehittää, markkinoi ja myy sekä Anoran omia väkevien alkoholijuomien brändejä että päämiestemme brändejä asiakkaille Pohjoismaiden monopolimarkkinoilla. Segmentti koostuu lisäksi Anoran omista toiminnoista Virossa, Latviassa, Tanskassa ja Saksassa sekä maailmanlaajuisesta matkustajamyynnistä ja viennistä.

Anora segmentit - Industrial

Industrial

Industrial-segmentti sisältää Anoran teollisen liiketoiminnan – teolliset tuotteet ja sopimusvalmistuksen, logistiikkayritys Vecturan ja toimitusketjutoiminnot.

Lue lisää segmenttien strategisista tavoitteista Anoran vuoden 2022 vuosikertomuksesta.