logo
30.01.2024 - 10:00

Anoran muutosneuvottelut toimintamallin kehittämiseksi ovat päättyneet

Anoran marraskuussa 2023 julkistetut muutosneuvottelut toimintamallin kehittämiseksi ovat päättyneet. Muutosneuvottelujen tavoitteena oli kehittää toimintamallia ja -rakennetta osana yhtiön strategian toteuttamista ja kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Neuvottelut koskivat Anoran kaikkia kolmea liiketoimintasegmenttiä: Wine, Spirits ja Industrial.

Neuvottelujen piirissä oli noin 650 henkilöä kuudessa maassa ja muutosten tuoman tehokkuuden ja selkeämmän keskittymisen strategiaan arvioitiin johtavan noin 40 työpaikan vähenemiseen.

Neuvottelut on viety päätökseen kaikissa toimintamaissa. Muutokset organisaatiorakenteessa vahvistavat kaupallista fokusta, vähentävät kompleksisuutta ja luovat synergioita Anoran strategian mukaisesti. 37 henkilön työsuhde päättyy uusien rakenteiden myötä. Uudet organisaatiot aloittavat toimintansa helmikuussa 2024.