logo
07.12.2023 - 11:00

Anoran osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

Anora Group Oyj Pörssitiedote 7.12.2023 klo 11.00

Anoran osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

Anoran osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 17.4.2024. Anoran hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän ja että nykyiset jäsenet Kirsten Ægidius, Michael Holm Johansen, Christer Kjos, Annareetta Lumme-Timonen, Jyrki Mäki-Kala, Florence Rollet ja Torsten Steenholt valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Michael Holm Johansen valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Jyrki Mäki-Kala valitaan varapuheenjohtajaksi.

Ehdolla olevan hallituksen valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Anoralla on yhtiökokouksen perustama, hyvän hallintotavan mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisillä jäsenehdokkailla on riittävä asiantuntemus, tietämys ja pätevyys. Lisäksi nimitystoimikunnan tulee kiinnittää huomiota siihen, että ehdotettava hallitus kokonaisuutena on hyvällä ja tasapainoisella tavalla monimuotoinen, sillä on tarvittavaa osaamista ja sen kokoonpano vastaa Suomen pörssiyhtiöitä koskevan hallinnointikoodin vaatimuksia.

Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten lisäksi Anoran henkilöstö on valinnut kaksi edustajaa ja varaedustajaa hallitukseen, henkilöstön osallistumista koskevan Anoran ja henkilöstöä edustavan erityisen neuvotteluryhmän välisen sopimuksen mukaisesti. Kuten aiemmin on tiedotettu, Arne Larsen (varaedustaja Bjørn Oulie) ja Jussi Mikkola (varaedustaja Laura Koivisto) valittiin syyskuussa 2021 ja heidän toimikautensa päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Aiemmin mainitun henkilöstön osallistumista koskevan sopimuksen mukaisesti henkilöstöedustajille maksetaan hallituksen päättämä kokouspalkkio.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten palkitseminen koostuu vuosipalkkiosta seuraavasti:

  • 70 000 euroa, puheenjohtaja (nykyisin 65 000 euroa)

  • 48 000 euroa, varapuheenjohtaja (nykyisin 46 500 euroa)

  • 32 000 euroa, jäsen (nykyisin 31 000 euroa)

Näiden vuosipalkkioiden lisäksi ehdotetaan niille yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille, jotka hallitus nimittää hallituksen pysyvien valiokuntien jäseniksi, seuraavia vuosipalkkioita:

Tarkastusvaliokunta:

  • 10 000 euroa, puheenjohtaja (nykyisin 10 000 euroa)

  • 5 000 euroa, jäsen (nykyisin 5 000 euroa)

Henkilöstövaliokunta:

  • 8 000 euroa, puheenjohtaja (nykyisin 8 000 euroa)

  • 4 000 euroa, jäsen (nykyisin 4 000 euroa)

Vuosipalkkioiden lisäksi varsinaisen yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksettaisiin kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokunnan jokaiselta kokoukselta. Kokouspalkkio kultakin kokoukselta on 650 euroa (nykyisin 600 euroa) ja 1 300 euroa (nykyisin 1 200 euroa), kun osallistuminen edellyttää matkustamista henkilön asuinmaan ulkopuolelle. Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten osakeomistus Anorassa edistää kaikkien osakkeenomistajien etua. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suositus on, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemat hallituksen jäsenet kerryttävät Anorassa osakeomistuksen, joka ylittää hänen yhden vuosipalkkion määrän.

Kuten 23.10.2023 tiedotettiin, Anoran osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluu seuraavat jäsenet:

  • Stein Erik Hagen, Canica AS, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja

  • Petter Söderström, Solidium Oy

  • Anne Lise E. Gryte, Geveran Trading Co. Limited

Lisäksi Anoran hallituksen puheenjohtaja Michael Holm Johansen ja varapuheenjohtaja Jyrki Mäki-Kala toimivat nimitystoimikunnan asiantuntijoina.

Lisätietoa osakkeenomistajien nimitystoimikunnasta löytyy osoitteesta: http://anora.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/osakkeenomistajien-nimitystoimikunta

ANORA GROUP OYJ

Lisätietoja: Stein Erik Hagen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja

Yhteydenotot: Milena Hæggström, Sijoittajasuhdejohtaja, milena.haeggstrom@anora.com, Puh. 040 5581 328

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.anora.com

Anoran osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024