logo
11.05.2023 - 08:30

Anoran osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2023: Vakaa liikevaihdon kasvu, käyttökate laski valuuttakurssimuutosten ja korkeampien tuotanto- ja liiketoimintakulujen seurauksena

Anora Group Oyj Pörssitiedote 11.5.2023 klo 8.30

Anoran osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2023: Vakaa liikevaihdon kasvu, käyttökate laski valuuttakurssimuutosten ja korkeampien tuotanto- ja liiketoimintakulujen seurauksena

Tämä tiedote on tiivistelmä Anora Group Oyj:n vuoden 2023 tammi-maaliskuun osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: www.anora.com/fi/sijoittajat

Q1 23 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 159,5 (133,4) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvattivat Globus Wine -hankinta heinäkuussa 2022 sekä myynnin kasvu Spirits- ja Industrial-segmenteissä. Liikevaihto ilman Globus Winea oli 136,5 miljoonaa euroa.

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 7,9 (13,0) miljoonaa euroa eli 5,0 (9,8) prosenttia liikevaihdosta. Vertailukelpoista käyttökatetta heikensivät pääosin epäsuotuisat valuuttakurssit ja korkeat tuotantokustannukset.

 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 3,6 (-38,6) miljoonaa euroa.

 • Osakekohtainen tulos oli -0,08 (0,03) euroa.

 • Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate (liukuva 12 kk) oli 4,0 (2,2).

Ohjeistus

Ohjeistus pysyy ennallaan: vuonna 2023 Anoran vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan olevan 80–90 miljoonaa euroa.

Avainluvut

Q1 2023 Q1 2022 2022
Liikevaihto, milj. euroa 159,5 133,4 702,7
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa 7,9 13,0 76,1
% liikevaihdosta 5,0 9,8 10,8
Käyttökate, milj. euroa 6,9 11,9 67,9
Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa -0,7 5,2 42,9
% liikevaihdosta -0,4 3,9 6,1
Liiketulos, milj. euroa -1,7 4,1 34,7
Kauden tulos, milj. euroa -5,6 2,1 18,1
Osakekohtainen tulos, euroa -0,08 0,03 0,26
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa 3,6 -38,6 -0,4
Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate (liukuva 12 kk) 4,0 2,2 4,0
Henkilöstö kauden lopussa 1 284 1 085 1 251

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä:

Olen tyytyväinen ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihtoomme ja sen orgaaniseen kasvuun toimintaympäristössä, jossa markkinat supistuivat ja valuuttakurssit olivat meille epäsuotuisat.

Vertailukelpoinen käyttökatteemme oli 7,9 miljoonaa euroa eli 5,0 prosenttia liikevaihdosta. Se ei ole tyydyttävä taso mutta vastaa odotuksiamme tämän hetken haasteellisessa toimintaympäristössä. Keskitymme kuluvana vuonna kannattavuuden parantamiseen tehokkaiden hinnoittelu- ja kustannussäästötoimenpiteiden avulla.

Kannattavuuttamme heikensi pääasiassa Norjan ja Ruotsin kruunujen heikentyminen, mikä laski bruttokatteitamme, sillä emme onnistuneet kompensoimaan hinnankorotuksilla noin neljän miljoonan euron kurssimuutosten vaikutusta. Lisäksi liiketoimintakulumme kasvoivat huomattavasti. Toteutimme suunnitellut hinnankorotukset tavoitteena bruttokatteiden parantaminen. Niiden vaikutus näkyy kokonaisuudessaan toisella neljänneksellä, sillä Ruotsissa uudet hinnat tulivat voimaan vasta maaliskuussa ja Suomessa huhtikuussa. Liiketoimintakulumme kasvoivat pääasiassa jaksolle ajoittuneiden erityisten kunnossapito- ja IT-toimintojen takia. Myös matkustus- ja markkinointikulut ovat kasvaneet Covid-19-rajoitusten purkamisen jälkeen. Olemme käynnistäneet kustannussäästöohjelman, jolla pyrimme saavuttamaan noin kuuden miljoonan euron säästöt tänä vuonna. Tämän ohjelman ja Globus Winen kannattavuuden parantamistoimenpiteiden tulokset tulevat näkymään toisesta vuosineljänneksestä alkaen.

Ensimmäisen neljänneksen myyntimme kasvoi ilman Globus Winea 2,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Globus Wine mukaan lukien kasvu oli 20 prosenttia. Pääsiäisen ajankohdalla oli lievästi positiivinen vaikutus myyntiin. Kokonaismyynti Pohjoismaissa on odotusten mukaisesti laskenut. Väkevien alkoholijuomien ja viinien yhteenlasketun markkinan volyymi Pohjoismaissa laski keskimäärin lähes kolme prosenttia. Ruoan ja juomien kuluttajahintojen nousun myötä uskomme erityisesti edullisempien alkoholituotteiden nostavan suosiotaan. Kuten olemme aiemmin todenneet, asemamme on tässä tilanteessa hyvä, sillä meillä on vahva asema keskihintaisten tuotteiden segmenteissä.

Viineissä liikevaihtomme laski hieman markkinoiden laskun ja valuuttakurssien vaikutuksesta. Paikallisissa valuutoissa viinien myynti kasvoi ilman Globus Winen vaikutusta kolme prosenttia. Liikevaihdon kasvu Globus Wine mukaan lukien oli 38 prosenttia. Anoran omissa viineissä myynnin ja markkinaosuuden kasvu jatkui kaikilla monopolimarkkinoilla. Globus Winen myynti kasvoi 25 prosenttia ja kasvatimme myös markkinaosuuttamme Tanskassa. Päämiesviineissä partnerien menetykset viime vuonna laskivat myyntiä.

Väkevien alkoholijuomien myynti kasvoi yhdeksän prosenttia. Kasvua toi kansainvälisen myynnin kaksinumeroinen kasvu. Monopolimaissa onnistuimme kasvattamaan sekä myyntiä että markkinaosuutta. Vähittäistavarakaupassa myytävien mietojen ja alkoholittomien tuotteidemme myynti kasvoi alkuvuonna selkeästi viime vuoteen verrattuna.

Industrial-segmentin ulkoinen myynti kasvoi korkeampien keskihintojen ansiosta kuusi prosenttia, mutta loppuvuoden näkymä on myyntimäärien osalta heikompi johtuen tärkkelyksen kysynnän laskusta.

Vastuullisuustyössä saavutimme 100 prosentin tavoitteemme uusiutuvan energian käytössä Suomen tuotannossamme. Lisäksi Koskenkorvan tislaamolla otettiin käyttöön uusi lämmöntalteenottojärjestelmä.

Kannattavuuden parantamiseen tähtäävien säästö- ja tehostamistoimenpiteiden lisäksi pyrimme pienentämään käyttöpääomaamme lähinnä varastotasoja optimoimalla. Se tarkoittaa puskurivarastojen pienentämistä ja ennusteidemme tarkkuuden parantamista. Olemme myös laajentaneet saamisten myyntiohjelmaamme kassavirran parantamiseksi.

Toistamme aikaisemman ohjeistuksemme: Anoran vertailukelpoinen käyttökate vuonna 2023 tulee olemaan 80–90 miljoonaa euroa.”

Näkymät vuodelle 2023

Vuonna 2023 monopolivolyymien odotetaan olevan merkittävästi alhaisemmat kuin Covid-19-pandemian aikana. Tuotantokustannusten odotetaan pysyvän korkealla.

Vuonna 2023 Anoran vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan olevan 80–90 miljoonaa euroa.

Anoran taloudellinen raportointi vuonna 2023

Anora julkaisee vuoden 2023 aikana taloudelliset katsaukset seuraavan aikataulun mukaisesti:

 • 25.8.2023: Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2023

 • 9.11.2023: Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2023

Anora noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen taloudellisten katsausten julkistamista.

ANORA GROUP OYJ

Lisätietoja:

Pekka Tennilä, toimitusjohtaja

Sigmund Toth, talousjohtaja

Yhteydenotot:

Petra Gräsbeck, viestintäjohtaja, puh. 040 767 0867

Tulosinfo:

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä ja talousjohtaja Sigmund Toth esittelevät raportin tänään klo 11 alkavassa englanninkielisessä Microsoft Teams -kokouksessa. Suosittelemme, että kokoukseen osallistutaan online-vaihtoehdolla: liity kokoukseen tästä.

Esitystä voi seurata myös puhelimitse soittamalla alla olevaan numeroon noin 5 minuuttia ennen kokouksen alkamista:

 • FI: +358 9 2310 6678

 • NO: +47 21 40 41 04

 • DK: +45 32 725680

 • SE: +46 8 502 428 54

 • UK: +44 20 7660 8309

 • US: +1 917-781-4622

 • Conference ID: 587 568 941#

Kysymysosuus (Q&A)

Johdolle esitettävät kysymykset voi lähettää Teams-chatin kautta.

Esitysmateriaali

Esitysmateriaali näytetään online-kokouksessa ja sen voi ladata osoitteessa: www.anora.com/fi/sijoittajat

Tallenne

Tilaisuuden tallenne julkaistaan Anoran verkkosivuilla.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.anora.com

Anoran osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2023: Vakaa liikevaihdon kasvu, käyttökate laski valuuttakurssimuutosten ja korkeampien tuotanto- ja liiketoimintakulujen seurauksena