logo
01.09.2022 - 08:30

Anoran puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2022: Vahvaa kasvua väkevissä alkoholijuomissa toisella neljänneksellä

Anora Group Oyj Pörssitiedote 1.9.2022 klo 8.30

Anoran puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2022: Vahvaa kasvua väkevissä alkoholijuomissa toisella neljänneksellä

Tämä tiedote on tiivistelmä Anora Group Oyj:n vuoden 2022 tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: www.anora.com/fi/sijoittajat

Q2 22 lyhyesti

  • Liikevaihto oli 165,7 miljoonaa euroa, kasvua 3,4 prosenttia verrattuna Q2 21 160,1 miljoonan euron pro forma -liikevaihtoon

  • Vertailukelpoinen käyttökate oli 18,9 miljoonaa euroa, eli 11,4 prosenttia liikevaihdosta (Q2 21 pro forma: 23,6 miljoonaa euroa tai 14,8 prosenttia)

  • Liiketoiminnan nettorahavirta oli -5,1 (-1,3) miljoonaa euroa

  • Osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (Q2 21 pro forma: 0,12 euroa)

  • Liikevaihdon kasvua tuki matkustaja- ja anniskelumyynnin palautuminen sekä toteutetut hinnankorotukset

Tammi-kesäkuu lyhyesti

  • Liikevaihto oli 299,2 miljoonaa euroa, kasvua 1,8 prosenttia verrattuna H1 21 294,4 miljoonan euron pro forma -liikevaihtoon

  • Vertailukelpoinen käyttökate oli 31,9 miljoonaa euroa, eli 10,7 prosenttia liikevaihdosta (H1 21 pro forma: 40,3 miljoonaa euroa tai 13,7 prosenttia)

  • Liiketoiminnan nettorahavirta oli -43,7 (-1,6) miljoonaa euroa

  • Osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa (H1 21 pro forma: 0,16 euroa)

  • Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate (liukuva 12 kk) oli 2,4 (0,2)

Globus Winen yritysosto

Toisella neljänneksellä, Anora tiedotti Globus Winen yritysostosta. Globus Wine on Tanskan johtava viiniyhtiö ja yritysosto vahvistaa Anoran asemaa johtavana pohjoismaisena viinien ja väkevien alkoholijuomien talona. Yritysosto saatettiin päätökseen 1.7.2022 ja Globus Wine A/S konsolidoidaan Anora Groupiin Q3 2022 alkaen.

Ohjeistus

Ohjeistus pysyy ennallaan: Vuonna 2022 Anoran vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan olevan 75–85 miljoonan euron välillä. Tämä vastaa pandemiaa edeltävää tasoa ja huomioi sulautumisen vuoksi myytyjen Anoran brändien vuosittaisen 4,6 miljoonan euron vaikutuksen.

Pääomamarkkinapäivä

Anora suunnittelee järjestävänsä pääomamarkkinapäivän sijoittajille, analyytikoille, pankkiireille ja medialle tiistaina 29.11.2022. Tilaisuudessa Anoran johto esittelee yhtiön kasvustrategian, taloudelliset tavoitteet ja vastuullisuustiekartan. Lisätietoa julkaistaan myöhemmin osoitteessa anora.com/fi/sijoittajat.

Avainluvut

Q2 22Q2 21 IFRSH1 22H1 21 IFRS2021
Liikevaihto, milj. euroa165,786,8*299,2158,5**478,2
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa18,912,3*31,920,1**71,7
% liikevaihdosta11,414,2*10,712,7**15,0
Käyttökate, milj. euroa15,310,127,214,762,9
Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa11,18,516,312,451,2
% liikevaihdosta6,79,85,57,810,7
Liiketulos, milj. euroa7,56,311,77,042,4
Kauden tulos, milj. euroa4,44,76,55,331,2
Osakekohtainen tulos, euroa0,060,13*0,090,15**0,67
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa-5,1-1,3-43,7-1,650,8
Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate (liukuva 12 kk) 2,4***0,22,4***0,21,8
Henkilöstö kauden lopussa1 1176791 1176791 055

* Pro forma -luvut Q2 21: liikevaihto 160,1 milj. euroa; vertailukelpoinen käyttökate 23,6 milj. euroa tai 14,8 prosenttia liikevaihdosta; osakekohtainen tulos 0,12 euroa. ** Pro forma -luvut H1 21: liikevaihto 294,4 milj. euroa; vertailukelpoinen käyttökate 40,3 milj. euroa tai 13,7 prosenttia liikevaihdosta; osakekohtainen tulos 0,16 euroa. *** Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate (liukuva 12 kk) pro forma vertailukelpoisella käyttökatteella laskettuna oli 2,2.

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä:

Olen tyytyväinen liikevaihtomme hyvään kehitykseen toisella neljänneksellä. Anoran liikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia 166 miljoonaan euroon verrattuna viime vuoden toisen neljänneksen 160 miljoonan euron pro forma -liikevaihtoon. Vertailukelpoisen käyttökatteen kehitys oli haastavaa kasvaneista tuotantokustannuksista ja Wine-segmentin heikommasta kehityksestä johtuen. Vertailukelpoinen käyttökate laski 20,0 prosenttia ja oli 18,9 miljoonaa euroa.

Toisen neljänneksen aikana näimme markkinoiden normalisoitumisen jatkuvan. Anniskelu- ja matkustajamyyntikanavat elpyivät voimakkaasti, kun taas markkinavolyymit monopolikanavissa palasivat pandemiaa edeltävälle tasolle. Pääsiäismyynnin ajoittumisella toiselle neljännekselle tänä vuonna oli positiivinen vaikutus viinien ja väkevien alkoholijuomien myyntiin.

Spirits-segmentin liikevaihdon vahvan kasvun taustalla oli matkustaja- ja anniskelumyynti. Myös Koskenkorva-brändi pärjäsi hienosti niin monopoli- kuin kansainvälisillä markkinoilla. Wine-segmentin liikevaihto laski toisella neljänneksellä pääasiassa heikkenevien monopolimarkkinoiden ja päämiesportfoliossa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Industrial-segmentin liikevaihto kasvoi sopimusvalmistuksen sekä teollisten tuotteiden korkeampien myyntihintojen ansiosta.

Kannattavuuden lasku johtui Wine-segmentistä, jonka kannattavuus laski alhaisemman myynnin ja alhaisempien marginaalien takia. Myynnin laskuun vaikutti yleisesti merkittävästi alhaisemmat markkinavolyymit koronavirus-rajoitusten poistuessa sekä Anoran markkinaosuuden lasku. Marginaalien laskuun vaikutti lähinnä korkeammat tuotantokustannukset, joita emme ole vielä täysin pystyneet kompensoimaan jo totetetuilla hinnankorotuksilla. Tehokas tuottojohtaminen on meille tärkeää jatkossakin.

Viiniliiketoiminnan suunnan kääntäminen on keskeinen fokusalueemme. Teemme lujasti töitä brändiemme designuudistusten ja uudelleenlanseerausten parissa, tavoitteena voittaa enemmän tarjouskilpailuita ja korvata menetettyjä päämiehiä. Olemme jo ottaneet merkittäviä askeleita oikeaan suuntaan ja olen vakuuttunut, että meillä on oikea strategia viiniliiketoiminnan kääntämiseksi uudelleen kasvuraiteelle.

Toisen neljänneksen merkittävä tapahtuma oli, kun ilmoitimme Tanskan johtavan viiniyhtiön Globus Winen ostosta. Globus Wine on kasvava yhtiö, jolla on menestyvä omien viinibrändien liiketoiminta ja vahva osaaminen brändien rakennuksessa ja viinien hankinnassa. Yritysosto vahvistaa entisestään asemaamme Pohjoismaiden johtavana viinien ja väkevien alkoholijuomien talona. Olenkin todella innostunut tämän yritysoston tuomista mahdollisuuksista laajentaa viiniliiketoimintaamme Pohjoismaissa entisestään ja kasvattaa markkinaosuuksiamme.

Katsauskauden jälkeen ilmoitimme investoinnista ISH:iin, palkittuun tanskalaiseen alkoholittomia juomia valmistavaan kasvuyritykseen. ISH on tehnyt uuraauurtavaa innovaatiotyötä ja he ovat saavuttaneet hienoja tuloksia. Alkoholittomat juomat ja miedot alkoholijuomat ovat meille strategisesti kiinnostava ja kasvava kategoria.

Sulautumisen jälkeinen integraatiotyömme on edennyt suunnitelmien ja aikataulun mukaisesti. Toisella neljänneksellä jatkoimme logistiikan integrointia. Ruotsissa saatoimme päätöksen ensimmäisen vaiheen tuotteiden siirrosta Anoran omaan logistiikkakeskukseen. Annualisoiduista nettosynergioista vuoden 2022 toisen neljänneksen loppuun mennessä on saavutettu 3,0 miljoonaa euroa, joka sisältää myytyjen brändien 4,6 miljoonan euron vuotuisen vaikutuksen.

Loppuvuoden osalta toistamme aikaisemman ohjeistuksemme, eli odotamme Anoran vertailukelpoisen käyttökatteen vuonna 2022 olevan 75–85 miljoonaa euroa. Ohran satonäkymät ovat hyvät ja arvioitu volyymi viimevuotista parempi. Odotamme ohran hinnan laskevan nykyiseltä ennätyskorkealta tasolta. Toimintaympäristömme on edelleen epävakaa, ja vaikka kaikkia tästä aiheutuvia vaikutuksia liiketoimintaamme on vaikea ennakoida, uskon vahvuuksiemme löytyvän vakaasta ja kestävästä liiketoiminnastamme, laajasta kaikki segmentit kattavasta brändiportfoliostamme sekä sitoutuneesta ja osaavasta henkilöstöstämme. Haluan kiittää kaikkia Anoran työntekijöitä heidän kovasta työstään myös tällä neljänneksellä.

Näkymät vuodelle 2022

Markkinanäkymät

Monopolivolyymien odotetaan olevan merkittävästi alhaisemmat kuin vuosina 2020 ja 2021, kun myynti lisääntyy koronarajoitusten purkamisen myötä anniskelumyynnissä, rajakaupassa ja matkustajamyynnissä. Tuotantokustannusten odotetaan pysyvän korkealla.

Ohjeistus

Ohjeistus pysyy ennallaan: Vuonna 2022 Anoran vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan olevan 75–85 miljoonan euron välillä. Tämä vastaa pandemiaa edeltävää tasoa ja huomioi sulautumisen vuoksi myytyjen Anoran brändien vuosittaisen 4,6 miljoonan euron vaikutuksen.

ANORA GROUP OYJ

Lisätietoja:

Pekka Tennilä, toimitusjohtaja

Sigmund Toth, talousjohtaja

Yhteydenotot:

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864

Tiedotusvälineet: Petra Gräsbeck, viestintäjohtaja, puh. 040 767 0867

Tulosinfo:

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä ja talousjohtaja Sigmund Toth esittelevät raportin tänään klo 11 alkavassa englanninkielisessä Microsoft Teams -kokouksessa. Suosittelemme, että kokoukseen osallistutaan online-vaihtoehdolla: liity kokoukseen tästä.

Esitystä voi seurata myös puhelimitse soittamalla alla olevaan numeroon noin 5 minuuttia ennen kokouksen alkamista:

FI: +358 9 2310 6678

NO: +47 21 40 41 04

SE: +46 8 502 428 54

UK: +44 20 7660 8309

US: +1 917-781-4622

Conference ID: 275 235 187#

Kysymysosuus (Q&A)

Johdolle esitettävät kysymykset voi lähettää Teams-chatin kautta.

Esitysmateriaali

Esitysmateriaali näytetään online-kokouksessa ja sen voi ladata osoitteessa: www.anora.com/fi/sijoittajat

Tallenne

Tilaisuuden tallenne julkaistaan Anoran verkkosivuilla.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.anora.com

Anoran puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2022: Vahvaa kasvua väkevissä alkoholijuomissa toisella neljänneksellä