logo
28.02.2023 - 08:40

Anoran Suomen, Norjan ja Tanskan tehtaat alkavat toteuttaa erikoistumisstrategiaa

Anoran uudessa kasvustrategiassa tunnistettiin ja viestittiin strategiakaudelle 5–10 miljoonan euron tehokkuuspotentiaali toimitusketjussa. Osana potentiaalin hyödyntämistä Anora suunnittelee ottavansa käyttöön erikoistumisstrategian Suomen, Norjan ja Tanskan pullottamoissa.  

Erikoistumisstrategian toteuttaminen syventäisi tehtaiden osaamista ja tehostaisi Anoran kolmen suurimman pullottamon toimintaa. Suunnitellussa strategiassa väkevien juomien tuotanto keskitettäisiin Suomeen Rajanmäen tehtaalle, kun taas Gjelleråsenin tehdas Norjassa keskittyisi akvaviittien ja katkeroiden tislaamiseen, kypsyttämiseen ja pullottamiseen. Viinintuotannon osaaminen keskitettäisiin siirtymäajan jälkeen Tanskaan Globus Winen tehtaalle. Globus Winen viinintuotantokapasiteettia myös kasvatettaisiin vastaamaan lisääntyneeseen kysyntään.

Suunnitellut muutokset yksinkertaistaisivat tuotannon jalanjälkeä ja mahdollistaisivat henkilöstön ammattitaidon kehittymisen entisestään. Erikoistuminen myös tehostaisi toimintaa, parantaisi nykyisten tuotantolinjojen käyttöastetta ja vähentäisi kustannuksia. Lisäksi tehtaat mahdollistaisivat vastuullisuuden vaikuttavamman kehittämisen omilla erikoistumisalueillaan, esimerkiksi ilmastoystävällisten pakkausten osalta. Tämä tukee Anoran strategista tavoitetta luoda kasvua vastuullisuuden kautta.

”Hiljattain julkistetussa strategiassamme asetimme kunnianhimoisia kasvutavoitteita, joiden saavuttamisessa erikoistuneilla tehtailla on tärkeä rooli. Strategia mahdollistaisi sen, että huippumodernit tuotantolaitoksemme kehittävät osaamistaan ja tuoteinnovointityötään keskittymällä rajattuihin tuotekategorioihin. Tämä myös parantaa entisestään laatua, tulee tehostamaan toimintaa ja tukee vastuullistyötämme, joka on uuden kasvustrategiamme keskiössä”, kertoo Anoran toimitusjohtaja Pekka Tennilä.

Tuotannon erikoistumisen on tarkoitus alkaa tänä vuonna, ja sen odotetaan tulevan päätökseen vuonna 2025. Norjassa muutos sisältää yhteensä noin 40 henkilötyövuoden vaiheittaisen vähentämisen kolmen vuoden aikajänteellä. Yhtiö tekee strategian jalkautuksessa läheistä yhteistyötä paikallisten ammattiliittojen kanssa.

Lisätietoja: 

Petra Gräsbeck  Viestintäjohtaja Puh. +358 40 767 0867   Sähköposti: petra.grasbeck@anora.com 

Anoran Suomen, Norjan ja Tanskan tehtaat alkavat toteuttaa erikoistumisstrategiaa