logo
28.02.2023 - 08:30

Anoran tilinpäätöstiedote tammi–joulukuulta 2022: Poikkeuksellisen korkeat tuotantokustannukset heikensivät kannattavuutta – vuoden 2022 liikevaihto kasvoi 5,7 %

Anora Group Oyj Pörssitiedote 28.2.2023 klo 8.30

Anoran tilinpäätöstiedote tammi–joulukuulta 2022: Poikkeuksellisen korkeat tuotantokustannukset heikensivät kannattavuutta – vuoden 2022 liikevaihto kasvoi 5,7 %

Tämä tiedote on tiivistelmä Anora Group Oyj:n vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: www.anora.com/fi/sijoittajat

Q4 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto viimeisellä neljänneksellä oli 221,6 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 7,8 % verrattuna vuoden 2021 viimeisen neljänneksen liikevaihtoon (205,6 milj. euroa). Viimeisen neljänneksen liikevaihto ilman Globus Winea oli 200,0 miljoonaa euroa.

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 20,9 miljoonaa euroa eli 9,4 % liikevaihdosta (Q4 2021: 31,4 milj. euroa eli 15,3 % liikevaihdosta). Käyttökatetta heikensi Globus Winen varastokirjanpitoon tehty poikkeuksellinen 3,2 miljoonan euron korjaus.

 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 36,1 (57,6) miljoonaa euroa.

 • Osakekohtainen tulos oli 0,05 (0,25) euroa.

Tammi–joulukuu 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 702,7 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 5,7 % vuoden 2021 pro forma -liikevaihtoon (665,0 milj. euroa) verrattuna. Koko vuoden 2022 liikevaihto ilman Globus Winea oli 658,5 miljoonaa euroa.

 • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 76,1 miljoonaa euroa eli 10,8 % liikevaihdosta (vuoden 2021 pro forma EBITDA: 101,0 miljoonaa euroa eli 15,2 % liikevaihdosta)

 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli -0,4 (50,8) miljoonaa euroa.

 • Osakekohtainen tulos oli 0,26 (0,67) euroa.

 • Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate (liukuva 12 kk) oli 4,0 (1,8).

 • Globus Wine konsolidoitiin 1.7.2022 alkaen.

Osinkoehdotus

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 maksetaan osinkoa 0,22 euroa osakkeelta ja että osinko maksetaan kahdessa erässä.

Ohjeistus

Vuonna 2023 Anoran vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan olevan 80-90 miljoonaa euroa.

Avainluvut

Q4 22 Q4 21 IFRS 2022 2021 IFRS
Liikevaihto, milj. euroa 221,6 205,6 702,7 478,2
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa 20,9 31,4 76,1 71,7
% liikevaihdosta 9,4 15,3 10,8 15,0
Käyttökate, milj. euroa 18,9 31,3 67,9 62,9
Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa 12,2 23,6 42,9 51,2
% liikevaihdosta 5,5 11,5 6,1 10,7
Liiketulos, milj. euroa 10,2 23,5 34,7 42,4
Kauden tulos, milj. euroa 3,7 17,2 18,1 31,2
Osakekohtainen tulos, euroa 0,05 0,25 0,26 0,67
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa 36,1 57,6 -0,4 50,8
Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate (liukuva 12 kk) 4,0 1,8 4,0 1,8
Henkilöstö kauden lopussa 1 251 1 055 1 251 1 055

Pro forma -luvut 2021: liikevaihto 665,0 milj. euroa; vertailukelpoinen käyttökate 101,0 milj. euroa tai 15,2 % liikevaihdosta; osakekohtainen tulos 0,63 euroa. Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate (liukuva 12 kk) pro forma -vertailukelpoisella käyttökatteella laskettuna oli vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä ja koko vuonna 1,2. PF = pro forma.

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä:

”Kannattavuutemme vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä ja koko vuonna ei vastannut odotuksiamme. Vertailukelpoinen käyttökate viimeisellä neljänneksellä oli 21 miljoonaa euroa eli 9,4 % liikevaihdosta. Koko vuoden vertailukelpoinen käyttökate oli 76 miljoonaa euroa eli 10,8 % liikevaihdosta.

Kannattavuuden heikkeneminen liittyi koronapandemian jälkeiseen markkinoiden normalisoitumiseen, kun viinien ja väkevien alkoholijuomien monopolivolyymit laskivat merkittävästi. Valuuttakurssien kehitys vuonna 2022 oli meille hyvin epäsuotuisa. Myös ennätyskorkeat materiaalikustannukset, mukaan lukien ohran hinta, heikensivät bruttokatetta, ja liiketoiminnan kulut kasvoivat merkittävästi suurempien myynti- ja markkinointikulujen seurauksena. Tulosta heikensi lisäksi 3,2 miljoonan euron korjaus viimeisellä vuosineljännellä havaittuun virheeseen Globus Winen varastokirjanpidossa.

Toteutimme hinnankorotuksia kaikissa liiketoiminnoissamme ja kaikilla markkinoillamme läpi vuoden, mutta viiveellä tapahtuvan vaikutuksen myötä ne ovat vain osin kumonneet kustannusten nousun vaikutusta.

Liikevaihtomme kasvoi viimeisellä neljänneksellä 7,8 % ja oli 222 miljoonaa euroa. Kasvun taustalla oli pääasiassa Globus Wine -hankinta. Anoran markkinaosuuden kasvu väkevissä alkoholijuomissa jatkui supistuvilla monopolimarkkinoilla. Myös viineissä markkinaosuutemme kasvoi samalla, kun viinien kokonaismyynti Pohjoismaissa supistui.

Koko vuoden 2022 myyntimme kasvoi 5,7 % ja oli 703 miljoonaa euroa. Myynnin kasvuun vaikuttivat myönteisesti Globus Wine -hankinta sekä kasvu Industrial-segmentissä ja väkevissä alkoholijuomissa. Väkevien juomien myynti lisääntyi erityisesti matkustajamyynnissä ja vientikanavissa. Monopolimyynnin supistumisella oli negatiivinen vaikutus myyntiimme Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa.

Nettovelkamme vuoden lopussa oli 301 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 126 miljonaa euroa. Keskeinen syy nettovelan kasvuun oli Globus Winen hankinta, joka rahoitettiin velalla. Lisäksi korkeat varastotasot kasvattivat käyttöpääomaamme. Nettovelan pienentäminen on yksi vuoden 2023 tavoitteistamme.

Viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla oli vuoden 2022 aikana nähtävissä paluu normaaliin. Monopolikanavissa volyymit laskivat, kun koronapandemian aiheuttamista rajoituksista luovuttiin. Kulutusta on siirtynyt takaisin anniskelumyyntiin, matkustajamyyntiin ja rajakauppaan. Sota Ukrainassa ja koronan jälkivaikutukset aiheuttivat kuitenkin maailmanlaajuisia häiriöitä hankintaketjuissa ja johtivat merkittävään kustannusten nousuun ja saatavuusongelmiin.

Julkaisimme marraskuussa kunnianhimoiset pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme ja kasvustrategiamme vastuullisuustiekarttoineen. Visiomme on olla Pohjoismaiden johtava viinien ja väkevien alkoholijuomien talo, joka luo kasvua vastuullisuuden kautta. Tavoittelemme markkinoita nopeampaa kasvua kotimarkkinoillamme ja tuntuvaa kasvua kansainvälisessä liiketoiminnassamme. Pohjoismaiden ulkopuolella haemme kasvua yrityskauppojen kautta ja keskittymällä valittuihin avainbrändeihin.

Vastuullisuustiekarttamme asetti meille uusia kunnianhimoisia vastuullisuustavoitteita, ja viimeisellä neljänneksellä liityimme myös YK:n Global Compact -aloitteeseen. Olemme sitoutuneet tekemään toiminnoistamme hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä. Toinen tärkeä vastuullisuusulottuvuus on tavoitteemme tapaturmattomasta työpaikasta. Gjelleråsenin tehtaalla ei raportoitu yhtään työtapaturmaa vuonna 2022, ja Koskenkorvan tislaamo saavutti The Year Award -palkinnon Starch Europe -järjestön turvallisuusohjelmassa toisena peräkkäisenä vuonna.

Vuosi 2022 oli Anoralle poikkeuksellinen. Sen lisäksi, että se oli Anoran ensimmäinen täysi vuosi Altian ja Arcuksen sulautumisen jälkeen, vahvistimme Tanskan johtavan viiniyhtiön Globus Winen hankinnalla entisestään asemaamme Pohjoismaiden johtavana viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalona. Haluan kiittää koko henkilöstöämme hyvästä työstä ja vuoden aikana osoitetusta sitoutumisesta!

Vuonna 2023 talouskasvun odotetaan pysyvän hitaana erityisesti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Vaikealla taloudellisella ilmapiirillä on historiallisesti ollut suhteellisen laimea vaikutus viinien ja väkevien alkoholijuomien kulutukseen Pohjoismaissa, ja näen, että Anoran asema on hyvä ajatellen kuluttajien mahdollista siirtymistä edullisempiin tuotteisiin tai anniskelumyynnistä vähittäiskauppaan.

Vuonna 2023 keskitymme ensisijaisesti kannattavuutemme parantamiseen. Keskeisiä keinoja siinä ovat kulusäästöt, tehokkuuden parantaminen ja hinnankorotukset. Pyrimme myös optimoimaan varastojemme, jotta saamme kevennettyä käyttöpääomamme. ”

Näkymät vuodelle 2023

Vuonna 2023 monopolivolyymien odotetaan olevan merkittävästi alhaisemmat kuin Covid-pandemian aikana. Tuotantokustannusten odotetaan pysyvän korkealla.

Vuonna 2023 Anoran vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan olevan 80-90 miljoonaa euroa.

Anoran taloudellinen raportointi ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2023

Anora julkaisee vuoden 2023 aikana taloudelliset katsaukset seuraavan aikataulun mukaisesti:

 • 11.5.2023: Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2023

 • 25.8.2023: Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2023

 • 9.11.2023: Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2023

Anora noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen taloudellisten katsausten julkistamista.

Anoran vuosikertomus vuodelta 2022, joka sisältää tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioraportin, julkaistaan suomen- ja englanninkielisenä pdf-tiedostona Anoran verkkosivuilla viikon 12 loppuun mennessä. Vuosikertomus sisältää myös vastuullisuusraportin.

Anora Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023 on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 19.4.2023 Helsingissä. Hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

ANORA GROUP OYJ

Lisätietoja:

Pekka Tennilä, toimitusjohtaja

Sigmund Toth, talousjohtaja

Yhteydenotot:

Petra Gräsbeck, viestintäjohtaja, puh. 040 767 0867

Tulosinfo:

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä ja talousjohtaja Sigmund Toth esittelevät raportin tänään klo 11 alkavassa englanninkielisessä Microsoft Teams -kokouksessa. Suosittelemme, että kokoukseen osallistutaan online-vaihtoehdolla: liity kokoukseen tästä.

Esitystä voi seurata myös puhelimitse soittamalla alla olevaan numeroon noin 5 minuuttia ennen kokouksen alkamista:

 • FI: +358 9 2310 6678

 • NO: +47 21 40 41 04

 • DK: +45 32 725680

 • SE: +46 8 502 428 54

 • UK: +44 20 7660 8309

 • US: +1 917-781-4622

 • Conference ID: 677 456 92#

Kysymysosuus (Q&A)

Johdolle esitettävät kysymykset voi lähettää Teams-chatin kautta.

Esitysmateriaali

Esitysmateriaali näytetään online-kokouksessa ja sen voi ladata osoitteessa: www.anora.com/fi/sijoittajat

Tallenne

Tilaisuuden tallenne julkaistaan Anoran verkkosivuilla.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.anora.com

Anoran tilinpäätöstiedote tammi–joulukuulta 2022: Poikkeuksellisen korkeat tuotantokustannukset heikensivät kannattavuutta – vuoden 2022 liikevaihto kasvoi 5,7 %