logo
Anora-doughnut-1200x628-LI-FB
Anora-doughnut-1200x628-LI-FB
11.01.2023 - 14:35

Anoran uusi vastuullisuuden tiekartta: kasvua vastuullisuuden kautta

Anoran visio on olla pohjoismaiden johtava viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo, joka kasvaa vastuullisuuden avulla. Tämä tavoitteen saavuttamiseksi Anora julkaisi uuden kunnianhimoisen vastuullisuuden tiekartan vuodelle 2030.

“Vastuullisuus on strategiamme ytimessä ja muodostaa pohjan kaikkien viljaviinapohjaisten tuotteittemme valmistukselle. Uusi tiekarttamme pohjautuu ainutlaatuiselle ja jo palkitulle vastuullisuustyöllemme. Olemme investoineet vastuullisuuteen vahvasti jo yli vuosikymmenen ajan: Koskenkorvan tislaamolla on oma biovoimalaitos, lähes 100 % kierrätys- ja uudelleenkäyttöaste ja olemme vähentämään hiilidioksidipäästöjämme jo 60 prosenttia. Uuden vastuullisuuden tiekarttamme nimi on ”Regenerate the Future”. Sana regenerate, uudistaa, viittaa niin maatalouden, planeettamme elinolosuhteiden, kuin itsemme ja operaatioidemme uudistamiseen. Tavoitteemme on tukea vastuullista pohjoismaista juomakulttuuria ja luoda vastuullista liiketoimintaa, joka kestää tulevaisuuden haasteita", sanoo Petra Gräsbeck, Anoran viestintä- ja vastuullisuusjohtaja.

Anoran neljä pitkän tähtäimen vastuullisuustavoitetta:

  • Olemme sitoutuneet asettamaan tieteeseen perustuvat tavoitteet: sitoudumme vähentämään kokonaispäästöjämme 38 % vuoteen 2030 mennessä, ja muutamme toimintamme kokonaan hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä.

  • Koskenkorvan tislaamo on hiilineutraali vuonna 2026, ja kaikki oma tuotantomme on hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä – ilman hiilikompensaatioita.

  • Investoimme regeneratiiviseen viljelyyn ja lisäämme uudistavasti tuotetun ohran osuutta 30 %:iin omissa viljaviinapohjaisissa tuotteissamme vuoteen 2030 mennessä.

  • Olemme ilmastoystävällisen pakkaamisen johtava toimija: kaikki pakkausmateriaalimme ovat kevyitä, 100 % kierrätettäviä ja ne on tehty joko kierrätetyistä tai sertifioiduista lähteistä hankituista materiaaleista vuoteen 2030 mennessä.

Kattavassa tiekartassamme on otettu huomioon vastuullisuuden osalta kiristyvä lainsäädäntö sekä asiakkaiden ja yhteistyökumppanien lisääntyvät vastuullisuusvaatimukset. Pohjoismaiset alkoholimonopolit, jotka ovat jo vuosia kehittäneet vastuullisuutta ja sitoutuneet puolittamaan päästönsä vuoteen 2030 mennessä, ovat meille tärkeitä kumppaneita. Anora on monopolien toimitusketjujen olennainen osa, ja uuden vastuullisuuskarttamme toimeenpano tukee myös heidän vastuullisuustavoitteitaan.

Tiekartta päästöjen vähentämiseksi

Anora on sitoutunut asettamaan tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet, joka tukevat Pariisin ilmastosopimusta ja maailmanlaajuisen lämpenemisen rajoittamista 1,5 celsiusasteeseen. Lyhyen tähtäimen päästövähennystavoitteemme on 38 % vuoteen 2030 mennessä. Tämä tavoite kattaa Scope 1-3 -luokkien päästöt, eli myös yhtiön koko maailmanlaajuisen toimintaketjun. Pitkän aikavälin tavoitteemme on olla kokonaan hiilineutraali vuonna 2050.

Olemme aloittaneet kahden suuren virstanpylvään tavoittelun, jotta saavutamme hiilineutraaliustavoitteemme ilman kompensaatioita vuoteen 2030 mennessä. Vuoden 2023 alusta lähtien kaikki Suomessa kuluttamamme energia tuotetaan 100 % uusiutuvalla energialla, josta osa on tuulivoimaa. Toiseksi jatkamme vastuullisuustyötä Koskenkorvan tislaamolla, jonka tuotanto perustuu kiertotalouteen, ja jossa olemme pitkäjänteisen toiminnan myötä saavuttaneet jo 60 % päästövähennykset vuodesta 2014. Vastuullisuuden tiekartta sisältää konkreettiset suunnitelmat siitä, miten kehitämme tislaamon hiilineutraaliksi vuoteen 2026 mennessä. Tärkein niistä on tislaamon jäljellä olevan fossiilisen höyryvoimalan vaihtaminen uuteen uudistuvaa materiaalia hyödyntävään biomassavoimalaan, jolloin fossiiliset päästöt laskevat nollaan vuonna 2026.

Investoimme regeneratiiviseen viljelyyn

Regeneratiivinen viljely sitoo hiiltä maaperään sen sijaan, että vapauttaisi sitä ilmakehään. Panostamme regeneratiiviseen viljelyyn, ja nostamme regeneratiivisesti viljellyn ohran osuutta omissa alkoholijuomissamme 30 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Anora ostaa vuosittain yli 200 miljoonaa kiloa suomalaista ohraa. Me uskomme, että investoimalla regeneratiiviseen viljelyyn ja laajentamalla sitä voimme vaikuttaa merkittävästi ohranviljelyn päästöihin.

Kehitämme ilmastoystävällisiä pakkauksia

Olemme pohjoismaiden johtava viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo ilmastoystävällisessä pakkaamisessa. Tällä hetkellä 60 % pakkauksistamme voidaan luokitella ilmastoystävällisiksi, loput 40 % on lasia. Eri tarpeisiin suunnitelluilla ilmastoystävällisillä pakkauksilla eli hanapakkauksilla, tetroilla, tölkeillä ja PET ja rPET (kierrätetystä PET-muovista valmistettu) -pulloilla, on 60-90 % pienempi hiilijalanjälki kuin lasilla. Tavoitteemme on, että vuoteen 2030 mennessä kaikki pakkauksemme ovat kevyitä, 100 % kierrätettäviä ja valmistettuja joko kierrätetyistä tai sertifioiduista lähteistä hankituista materiaaleista. Lisäksi pyrimme täyttämään pakkaukset mahdollisimman lähellä myyntipaikkoja: näin viinituotteiden hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää merkittävästi.

Jatkamme myös vastuullisen juomakulttuurin tukemista kaikissa maissa, joissa tuotteitamme on myynnissä, ja tulemme vahvasti laajentamaan alkoholittomien ja vähäalkoholisten tuotteiden valikoimaa.

Pidämme huolta ihmisistä ja kumppanuuksista

Jatkamme reilun, turvallisen ja inklusiivisen työpaikan ja toimitusketjun rakentamista, keskittyen erityisesti ihmisoikeuksien edistämiseen. Omassa toiminnassamme olemme jo vuosia rakentaneet turvallista työkulttuuria, jota vahvistetaan matkalla kohti vuotta 2030. Tiekarttamme pohjalta varmistamme myös monimuotoisuuden, tasa-arvoisuuden ja inklusiivisuuden (DEI) edistämistä koko organisaatiossa.

Rakennamme vastuullisuutta yhdessä vahvojen kumppaneiden kanssa. Ympäristövastuun osalta työskentelemme tiiviisti Baltic Sea Action Groupin (BSAG) kanssa regeneratiivisen viljelyn kehittämiseksi ja amfori BSCI:n kanssa vastuullisen arvoketjun edistämiseksi. Anora on myös UN Global Compactin tukijajäsen, ja vuonna 2022 sitouduimme Science Based Targets initiativeen (SBTi), joka auttaa meitä optimaalisten päästövähennystavoitteiden asettamisessa.

Suojelemme luonnon monimuotoisuutta

Osana vastuullisuuden tiekarttaa teemme kattavan monimuotoisuusselvityksen ja luomme suunnitelman toimiemme kehittämiseksi tällä alueella. Ympäristön monimuotoisuus on elämän edellytys, ja edistämällä monimuotoisuutta tuemme myös ilmastonmuutoksen hillintää. Anora keskittyy monimuotoisuuden suojelemisessa kolmeen osa-alueeseen:

  • Ohraan: regeneratiivinen viljely edistää luonnon monimuotoisuutta

  • Viininviljelyyn: regeneratiivinen viljely auttaa vähentämään lajikatoa

  • Omaan metsäalueeseen: Anora omistaa yli 1500 jalkapallokentän kokoisen metsäalueen, joka sitoo yli 800 000 tonnia hiilidioksidia. Uusi metsänhoitosuunnitelmamme auttaa suojelemaan omistamiemme metsien monimuotoisuutta tuleville sukupolville.

Video Anoran uudesta tiekartasta: https://youtu.be/lm-LX1C3UDM